Társadalombiztosítási megállapodások


Milyen szabályok vonatkoznak 2022-ben a társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos megállapodáskötés díjaira?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2022. április 12-én (416. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7132

[…] vállalható magasabb összegű járulékfizetés is.Továbbra is csak a minimálbér alapulvételével köthet megállapodást (magasabb összeggel nem) szolgálati idő szerzése céljából az a nagykorú személy, aki a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejét, valamint az öregségi teljes vagy résznyugdíjhoz való jogosultsághoz hiányzó szolgálati idejét (legfeljebb öt évet) kívánja szolgálati időként elismertetni.A szolgálati idő szerzése érdekében, a megállapodás megkötése napján érvényes gyermekgondozási segély összege alapján, 10 százalék nyugdíjjárulék - a megállapodás megkötését követő 30 napon belüli egyösszegű - megfizetésével megállapodás köthető az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére.Az a személy, aki nem biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult, megállapodást köthet a saját és vele együtt élő gyermeke egészségügyi szolgáltatásának biztosítására. E megállapodás alapján a fizetendő járulék összege nagykorú megállapodást kötő személy esetén a minimálbér 50 százaléka havonta, 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén a minimálbér 30 százaléka.A Magyarországon oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató külföldi állampolgár megállapodást köthet egészségügyi szolgáltatásra, melynek díja a megállapodás megkötésének napján érvényes minimálbér százaléka.Amennyiben a megállapodás megkötését követően a minimálbér összege változik, a megállapodás megkötése utáni mértékváltozások figyelembevételével kell a járulékot megfizetni.Az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás megkötésének előfeltétele a megállapodást megkötni kívánó személy egészségi állapotának felmérése, amelynek során megállapított, fennálló betegséggel, egészségkárosodással összefüggő egészségügyi szolgáltatásra a megállapodás nem terjedhet ki. Az állapotfelmérés díjköteles, és azt a megállapodás megkötésére jogosult egészségbiztosítási szerv rendeli el.Az egészségügyi szolgáltatás a sürgősségi ellátás kivételével a megállapodás megkötését követő 24. hónap első napjától jár. Amennyiben a megállapodást kötő 24 hónapra visszamenőlegesen megfizeti a megállapodás megkötésekor a járulékot, akkor az egészségügyi szolgáltatás a megállapodás […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.