tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Versenytilalmi megállapodás

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. október 5. (Társadalombiztosítási Levelek 405. szám, 6925. kérdés)

Olvasói kérdés Milyen feltételek mellett lehet verseny-tilalmi megállapodást kötni?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]megállapodás megköthető a munkaviszony létesítésekor (akár a munkaszerződésben is lehet róla rendelkezni), a munkaviszony fennállása alatt, illetőleg a munkaviszony megszüntetésekor is, azonban ezt követően már nincs lehetőség ilyen megállapodás létrehozására a felek között. 2020. január 1-je óta a versenytilalmi megállapodást kötelező jelleggel írásba kell foglalni, enélkül érvényesen az nem köthető meg.A versenytilalmi megállapodásban konkrétan meg kell határozni azt, hogy a korlátozás, illetőleg tilalom mely tevékenységi körökre terjed ki. Nagyon fontos, hogy ezt úgy kell megtenni, hogy elég tág legyen ahhoz, hogy a munkáltató gazdasági érdekeit védje, azonban nem lehet annyira tág a meghatározás, hogy az a munkavállaló megélhetését és általában a tisztességes versenyt aránytalanul korlátozza. A tevékenységi kör megítélésekor a legfőbb támpontot a cégjegyzékben megjelölt tevékenységi körök adhatják, de a tevékenységi körök eltérése a tényleges termelésből is megállapítható. Ezen túlmenően abban is megállapodhatnak a felek, hogy a munkavállaló nem alapíthat konkurens vállalkozást, vagy ilyen vállalkozásban személyesen nem működhet közre. A megállapodásban mindenképpen meg kell jelölni azt is, hogy milyen földrajzi területre terjed ki a tilalom. Fontos hangsúlyozni, hogy a megállapodásban foglalt tilalom a munkaviszony megszűnésétől számított maximum 2 éves időtartamra szólhat.Az ellenérték meghatározásánál azt kell figyelembe venni, hogy a tilalom milyen mértékben korlátozza, illetőleg akadályozza a munkavállalót az elhelyezkedésben, és számításba kell venni a munkavállaló képzettségét, illetőleg gyakorlatát is. Az Mt. az ellenértéknek csak a minimumát határozza meg azzal, hogy az a megállapodás tartamára nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyharmada.A gyakorlatban sokszor felvetődik a kérdés, hogy megszüntethető-e bármelyik fél részéről egyoldalúan, illetőleg közös megegyezéssel a versenytilalmi megállapodás.[…]

Figyelmébe ajánljuk

Figyelembe vehető a rehabilitációs hozzájárulás összegének kiszámítása során a keresőképtelen, táppénzben részesülő megváltozott munkaképességű munkavállaló?

Tovább a teljes cikkhez

Kötelezett továbbra is szociális hozzá-járulási adó fizetésére az átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha a jövedelme eléri a minimálbér 24-szeresét, vagy ez is tekinthető úgy, mint az osztalék, és a jövedelmet nem terheli tovább a 15,5 százalékos adó?

Tovább a teljes cikkhez

Valóban élhet a szakképzési hozzájárulásra vonatkozó kedvezménnyel a kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozás is, amennyiben tanulót foglalkoztat?

Tovább a teljes cikkhez

Jogosult a munkaerőpiacra lépők után járó szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény érvényesítésére a munkáltató a 2021. október 1-jén belépett munkavállalója után abban az esetben, ha az érintett már 6 hónapja - a minimálbér 30 százalékát meghaladó jövedelemmel...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére