tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Bérgarancia

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2020. október 13. (Társadalombiztosítási Levelek 386. szám, 6585. kérdés)

Kérdés: Milyen módon juthat hozzá elmaradt, kifizetetlen munkabéréhez egy felszámolás alá került gazdálkodó szervezet volt munkavállalója? Van eltérés a kielégítés mértékében és a kifizetési határidőben a munkavállalók és a vezető vagy tulajdonosok esetében?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]esedékességkor történő kifizetésre kizárólag akkor van esély, ha a felszámolás alá vont szervezet vezető tisztségviselője által a felszámolás kezdőnapjával átadott mérleg szerinti vagyonelemek elégséges fedezetet nyújtanak.Jellemzőbb azonban, hogy a céget a tulajdonosok kiürítik, és a felszámolási költségek is fedezetlenek. Cégvagyon hiányában, a fedezetlen munkabér-követelések kifizetésére a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Bérgarancia Alaprészéből, azt megelőlegezve kerül sor. A kifizetetlen munkabér (a felszámolás elrendelését megelőzően keletkezett és a felszámolás ideje alatti is) és az egyéb irányadó jogszabályokban megállapított adó- és járulékfizetési kötelezettség felszámolási költségnek minősül.Az elmaradt béreket érintő rendezési folyamat eltérő irányt vesz akkor, ha a foglalkoztatott a Csőd-tv. 57. §-a (1) bekezdésének h) pontjába tartozó munkavállaló, nevezetesen a gazdálkodó szervezet legalább többségi befolyással rendelkező tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, az Mt. 208. §-ának (1) bekezdése szerinti (vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és - részben vagy egészében - helyettesítésére jogosított más munkavállaló) vezető állású munkavállalója, vagy az említett személyek közeli hozzátartozója, élettársa. Az úgynevezett h) kielégítési kategóriába sorolt követelések kiegyenlítésére kizárólag a megelőzően sorolt elsőbbségi kategóriák szerint nyilvántartásba vett hitelezői igények kielégítését követően nyílik lehetőség.Lényeges, hogy a h) pontba nem sorolt, további vezetők munkabér jellegű követelései felszámolási, vagyis a) pontba tartozó követelésnek minősülnek, így a nem igazán eredményes gazdálkodás következményeként alkalmazásra kerülő büntető jellegű intézkedések velük szemben nem érvényesülnek.A Bérgarancia Alapból folyósított munkabér azonban felsőkorlátos, így a munkavállalók félelme a felszámolási eljárástól nem teljesen megalapozatlan.A munkáltató rendes felmondása esetén felszámolási költségként - ha a felszámolás kezdő időpontját megelőzően legalább egy évvel korábban megkötött kollektív szerződés, illetve munkaszerződés magasabb összeget nem állapít meg - a munkavégzés alóli felmentés időtartamára jutó távolléti díj és a végkielégítés azon összege vehető figyelembe, amely a munkavállalót az Mt. 69. §-ának (1)-(3) bekezdése (Mt. által rögzített, adott munkáltatónál munkaviszonyban töltött évekhez igazodó, növekvő felmentési időtartam), 70. §-ának (3) bekezdése, valamint a 77. §-ának (3) és (4) bekezdése alapján megilleti.Az 1994. évi LXVI. tv. 7. §-ának (1) bekezdése alapján a felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe (2020. évben 1 649 500 forint).Ha a gazdálkodó szervezet a támogatást ugyanazon jogosult tekintetében egy felszámolási eljáráson belül több részletben veszi igénybe, és a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő - a támogatás következő évben történő igénybevétele esetén -, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni. Ettől eltérően a) ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt,[…]

Figyelmébe ajánljuk

Mi a teendő abban az esetben, ha egy cég felszámolás alá kerül, és van olyan munkavállalója, akinek nem tudott bért fizetni már a felszámolási eljárás előtt sem? Mikor és milyen összegekben kell számfejteni a béreket, hogyan kell, és milyen összeget lehet lehívni a...

Tovább a teljes cikkhez

Fő- vagy mellékfoglalkozású munkaviszonyt kell-e létesítenie annak a dolgozónak, akinek az előző munkahelye jelenleg felszámolás alatt áll, munkája nincs, de még nem léptették ki? Milyen módon érvényesítheti az igényét az elmaradt bére kifizetésére, illetve csökken-e az...

Tovább a teljes cikkhez

Jogosult lesz-e TGYÁS-ra és GYED-re az a munkavállaló, akinek 2002-ben kezdődött munkaviszonya 2010. május 30-án közös megegyezéssel meg fog szűnni, és második gyermekét 2010. május 6-ára várja? A munkavállaló GYES-en volt, amelyet felmondott, és 2009. december 1-jétől...

Tovább a teljes cikkhez

Milyen lehetőségei vannak a munkavállalónak abban az esetben, ha a munkáltatója felszámolás alá került, és emiatt a dolgozók nem kapták meg a múlt havi munkabérüket?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére