Szolgálati járandóságban részesülő kisadózó egyéni vállalkozó
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 347. számában (2018. október 30.), 5907. kérdésszám alatt

Kérdés: Főállású vagy nem főállású kisadózónak minősül egy szolgálati járandóságban részesülő kisadózó egyéni vállalkozó? Van valamilyen kereseti korlátja a vállalkozónak ebben az esetben, és ha igen, akkor milyen jövedelem figyelembevételével kell azt megállapítani?
Válasz (részlet): […]szünetel.A leírtakból egyenesen következik, hogy a szolgálati járandóság nem minősül saját jogú nyugellátásnak, tehát az ebben részesülő vállalkozó kisadózóként főfoglalkozásúnak minősül, kivéve, ha esetleg egyéb tényezők alapján mentesül a főállású státusztól, például azért, mert rendelkezik máshol biztosítási jogviszonnyal, vagy egészségi állapota 50 százalékos vagy annál kisebb mértékű, esetleg nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll. Főállású kisadózóként havonta legalább 50 ezer forint tételes adót kell megfizetni, de választható ennél magasabb összegű - havi 75 ezer forintos - adófizetés is.A 2011. évi CLXVII. tv. 11. §-a értelmében a korhatárt be nem töltött öregségi nyugdíjasokra vonatkozó kereseti korlát szabályait (Tny-tv. 83/B. §) a[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére