Köztisztviselő nyugdíjazása


Mikortól kérheti legkorábban a nyugdíja megállapítását egy 1954. július 21. napján született, közszolgálati tisztviselőként foglalkoztatott férfi, aki több mint 40 év jogszerző idővel rendelkezik? Van felmentési kötelezettsége a munkáltatónak, és ha igen, akkor mennyi időre köteles felmenteni a köztisztviselőt a munkavégzés alól?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2017. június 20-án (320. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5432

[…] 20-án kerül sor. Tekintettel arra, hogy a jelen esetben az igénylő férfi, a jelzett időpont a legkorábbi, melytől kezdődően az öregségi nyugdíj megállapítható.Amennyiben a köztisztviselő a társadalombiztosítási szabályok alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges leg-alább húsz év szolgálati időt megszerezte, a közszolgálati jogviszonya - a törvény erejénél fogva, felmentési idő nélkül - megszűnik, kivéve ha a köztisztviselő kérelmére a munkáltató a jogviszonyt fenntartja.A közszolgálati jogviszony megszűnéséhez a köztisztviselőnek a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését egy évvel megelőzően az öregségi teljes nyugdíjra való jogosultság feltételeinek ellenőrzése céljából a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél a megszerzett szolgálati idejéről hatósági bizonyítvány kiállítását kell kérnie. A hatósági bizonyítvány kiállítására abban az esetben nincs szükség, ha a köztisztviselő az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő meglétét a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv korábban meghozott határozatával igazolni tudja. A?köztisztviselőnek a szolgálati időről kiállított hatósági bizonyítvány vagy más határozat másolatát - rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését leg-alább három hónappal megelőzően - be kell nyújtania a munkáltatónak.Más a helyzet, ha a köztisztviselő a nők kedvezményes öregségi nyugdíjazásának lehetőségével él, ugyanis ekkor a munkáltató köteles felmenteni a köztisztviselőt, ha a köztisztviselő kéri, és igazolja, hogy a felmentési idő végéig rendelkezni […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.