Öregségi nyugdíjkorhatár

Kérdés: Mikortól szűnt meg a nők és a férfiak 55 éves öregségi nyugdíjkorhatára?
Részlet a válaszából: […] A nőkre és a férfiakra egyöntetűen vonatkozó 55 éves nyugdíjkorhatár soha nem létezett, illetve ha igen, akkor nagyon régen. A Tbj-tv., illetve a Tny-tv. hatályba-lépését megelőzően érvényes jogszabály, az 1975. évi II. tv. 1975. július 1-jétől hatályos szövege szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.

Mezőgazdasági őstermelő nyugellátása

Kérdés: Érdemes, illetve kell-e önellenőrzést tartani abban az esetben, ha egy 1950-ben született férfi, akinek a 2007. év végén közel 12 év szolgálati ideje volt, 2008-ban mezőgazdasági őstermelői tevékenységet kezdett, és mivel a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 62 év volt, őstermelőként nem fizetett járulékot? A NAV ügyfélszolgálatán azt a tájékoztatást kapta, hogy biztosított őstermelőként az '58-as bevallásokat negyedévente be kellett volna adnia, amely alapján már megszerezte volna a nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt. Helyes ez a tájékoztatás? Az őstermelő éves bevétele az említett időszakban 1-2 millió forint között mozgott, így valószínűleg csak arányos szolgálati időt szerezhetett volna.
Részlet a válaszából: […] A probléma tisztázása érdekében mindenekelőtt a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének i) pontjában foglaltakat kell áttekintenünk. Az említett – 1998. ja-nuár 1-jétől hatályos – jogszabályi hely értelmében a mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettségének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 7.

1950-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Megilleti a 0,5 százalékos nyugdíjemelés az 1950-ben született nyugdíjas férfit, akinek a nyugellátását 2012. január 1-jétől korhatár előtti ellátássá alakították, ha munkaviszonyban dolgozott, és megfizette az előírt járulékokat? Az érintett 2012. évben a 62. életéve betöltésekor kérte a nyugdíj újbóli megállapítását, amit elutasítottak, tekintettel arra, hogy 2012-ben nem szerzett 365 nap szolgálati időt.
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLXVII. tv. 2012. január 1-jétől korhatár előtti ellátássá alakult át mindazoknak az öregségi nyugdíja, akik nem töltötték be a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt.A korhatár előtti ellátásban részesülő személy nem minősül saját jogú nyugdíjasnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 16.

Rokkantsági nyugdíj beszámítása a szolgálati időbe

Kérdés: Beszámítható-e a rokkantsági nyugdíj időtartama az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati időbe?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági nyugdíj folyósításának az időtartamát nem lehetaz öregségi nyugdíj valamennyi formájánál szolgálati időként figyelembe venni,kizárólag 1. az előrehozott, illetve csökkentett összegű előrehozottöregségi nyugdíja megállapításánál a 60. életévét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.

Megállapodás szolgálati időre

Kérdés: Fizethető-e valamilyen módon a nyugdíjjárulék az után a személy után, akinek 2011. május 31-én megszűnik a munkaviszonya, és decemberben meg lenne a 40 éves szolgálati ideje, tehát el tudna menni nyugdíjba?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben szereplő dolgozó – vélhetőleg – előrehozottöregségi nyugdíjra szerez jogosultságot, ha 2011 decemberéig megszerzi a 40 évszolgálati időt.Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzőenelőrehozott öregségi nyugdíjra az a 60. életévét betöltött,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.

Nyugdíjazás időpontja

Kérdés: 2010-ben vagy 2011-ben érdemesebb nyugdíjba mennie annak a 60 éves férfinak, aki 40 év 215 nap szolgálati idővel rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből azt feltételezzük, hogy a kérdező tisztában vanazzal, hogy 2010. évben előrehozott öregségi nyugdíjra az a 60. életévétbetöltött, 1950-ben született férfi szerezhet jogosultságot, aki legalább 40 évszolgálati idővel rendelkezik, és azon a napon, amelytől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 23.

1952-ben született közalkalmazott előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Milyen módon szüntetheti meg a jogviszonyát egy közalkalmazott nő, aki 2011. május 11-én tölti be az 59. életévét, és akkor előrehozott öregségi nyugdíjba kíván vonulni? Kérheti-e a felmentését, ha igen, mikor és milyen módon? A munkáltató köteles-e felmenteni, vagy más lehetőséggel is élhet?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 2009. január 1-jétől hatályos 30. § (1) bekezdés e)pontja szerint a munkáltató felmentéssel akkor is megszüntetheti aközalkalmazott jogviszonyát, ha az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultságéletkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos feltételeivel legkésőbb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.

Nyugdíj összegének megállapítása

Kérdés: Valóban csökkentett összegben állapítják-e meg a nyugdíj összegét egy 1952-ben született nő és egy 1951-ben született férfi esetében annak ellenére, hogy mindketten rendelkeznek 40 év szolgálati idővel? A munkavállalók 2011-ben szeretnének nyugdíjba vonulni.
Részlet a válaszából: […] A jelenleg hatályos nyugdíjtörvény szerint az előrehozottöregségi nyugdíj az 1952-ben született és legalább 40 év szolgálati idővelrendelkező nő esetében még nem, de az 1951-ben született férfi esetében márcsökkentett összegben kerül megállapításra.2010. január...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 14.

1952-ben született személy nyugellátása

Kérdés: Megválthatja-e a hiányzó 3 év szolgálati időt az az 1952. november 18-án született személy, aki előrehozott öregségi nyugdíjba szeretne menni 2011-ben, de akkor még csak 37 év jogviszonya lesz? Amennyiben igen, milyen módon és milyen összeget kellene befizetnie?
Részlet a válaszából: […] A jelenleg hatályos nyugdíjtörvény alapján az előrehozottöregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából lényeges kérdés az igénylő neme.Ugyanis 2011-ben a kérdező akkor lehetne jogosult előrehozott öregséginyugdíjra, amennyiben nő, és legalább 40 év szolgálati időt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 29.

1952-ben született közalkalmazott

Kérdés: Mikor kezdheti meg a felmentési idejét az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez az az 1952. október 4-én született közalkalmazott, aki 1967. december 1. óta folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, amelyből 20 év közalkalmazotti jogviszony, ebből 5 év a jelenlegi munkahelyén? Milyen juttatásokra lesz jogosult a munkavállaló egy esetleges munkáltatói felmondás esetén?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv.-t módosító, 2010. január 1-jétől hatályos 2009.évi XL. tv. rendelkezései jelentősen érintik a nyugdíjba vonulás feltételeit. Akérdés feltevőjét érintő, előrehozott nyugdíjra vonatkozó szabályok azalábbiak.2010. január 1-jétől a nyugdíjkorhatár betöltését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 23.
1
2