1954-ben született nő

Kérdés: Foglalkoztatható a magánszektorban teljes munkaidőben az ellátásainak veszélyeztetése nélkül egy 1954-ben született, öregségi nyugdíjban részesülő nő, aki állandó özvegyi nyugdíjban is részesül? Milyen közterhekkel kell számolni a foglalkoztatással összefüggésben, illetve milyen feltételekkel jöhet létre a jogviszony?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben korhatárt betöltött öregségi nyugdíjban részesülő hölgyről van szó, aki emellett állandó özvegyi nyugdíjban is részesül. A nyugdíjkorhatár (ami az 1954-ben született személy esetében 63 év + 183 nap) betöltése azt jelenti, hogy az érintett már nem tartozik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

1954-ben született munkavállaló

Kérdés: Nyugdíjasnak minősül egy 1954. március 31-én született, rokkantsági ellátásban részesülő női munkavállaló, aki 2017. szeptember 30-tól öregségi nyugdíj iránti kérelmet adott be, amelyet a nyugdíjfolyósító igazgatóság azért utasított el, mert a rokkantsági ellátása magasabb összegű, mint az öregségi nyugdíja lenne? A munka-vállaló rendelkezik a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel. A dolgozó 2015. január 13-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában napi 6 órás munka-idővel, de a munkaviszonya 2017. szeptember 29-én megszűnt, majd 2017. október 1-jétől újra fennáll, az akkor érvényes nyugdíjszabályok előírásai miatt.
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt fontos rögzítenünk, hogy a rokkantsági ellátás nem minősül saját jogú nyugellátásnak, tehát az ebben részesülőt nem lehet öregségi nyugdíjasnak tekinteni, még abban az esetben sem, ha betöltötte a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt.Ebből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Özvegyi nyugdíj feléledése

Kérdés: Mikor kérheti újra az özvegyi nyugdíjat az az 1954-ben született nő, aki jelenleg még nem részesül nyugellátásban, 1952-ben született férje 1991-ben halt meg, és gyermeke tanulmányainak befejezéséig, 1999-ig kapta az ellátást?
Részlet a válaszából: […] Ha az özvegyi nyugdíj nem házasságkötés miatt szűnt meg, ismételten megállapítható (az özvegyi nyugdíj feléled), ha az arra jogosító feltételek valamelyikea) a házastárs 1993. március 1-je előtt bekövetkezett halála esetén az özvegyi nyugdíj megszűnésétől számított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 8.

1954-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Mikortól mehet nyugdíjba az a nő, aki 1954. augusztus 11-én született, három gyerme­ket szült, 30 éves munkaviszonyt tud igazolni, 2012. szeptember 18-án 58 százalékos egészségkárosodása miatt leszázalékolták? A leszázalékolást megelőző 5 évben nem volt meg az 1095 nap biztosításban eltöltött munkaviszony, ezért jelenleg semmilyen ellátásban nem részesül.
Részlet a válaszából: […] A nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjazás lehetősége 2012. január 1-jétől egyetlenegy esetre szűkült le, és ez nem más, mint a nők negyven év jogosultsági idő alapján történő nyugdíjazása. Ezt az egyetlen nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjazási lehetőséget hagyta...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

1954-ben született nő

Kérdés: Mikor lesz jogosult öregségi nyugdíjra egy 1954-ben született, 25 év szolgálati idővel és 4 év korkedvezménnyel rendelkező nő, aki 1997-től rokkantsági nyugdíjban részesült, amit 10 év után megszüntettek? Beszámítják a szolgálati időbe a rokkantnyugdíjas éveket?
Részlet a válaszából: […] Az 1954-ben született személy az öregségi nyugdíjkorhatárát a 63. életév betöltését követő 183. napon éri el. A kérdező – szolgálati idejére tekintettel és a korkedvezménye ellenére – legkorábban 2017-ben, vagy ha 1954 második felében született, 2018-ban igényelheti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 4.

1954-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Elmehet a nyugdíjkorhatár betöltése előtt három évvel előnyugdíjba az az 1954. január 28-án született nő, aki 42,5 év szolgálati idővel rendelkezik, egy főiskolás gyermeke van, és jelenleg szociális segélyben részesül? Csökkentett lesz ebben az esetben az ellátás összege?
Részlet a válaszából: […] Az előrehozott öregségi nyugdíjforma a 2011. évi CLXVII. tv. 2012. január 1-jével történő hatálybalépésével megszűnt. Az 1954-ben született személyek legkorábban a 63. életév betöltését követő 183. napon szerezhetnek jogosultságot öregségi nyugdíjra, feltéve ha eddig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 26.

1954-ben született nő nyugdíjazásának lehetőségei

Kérdés: Milyen lehetősége van a nők kedvezményes nyugdíjának igénybevételére annak az 1954. május 26-án született nőnek, aki 1976-ban született beteg, értelmi fogyatékos gyermeke nevelése miatt 1992-től 2004-ig ápolási díjban részesült, amely időszakból csak 10 évet számoltak el szolgálati időként? Meg tudja vásárolni valahogy a hiányzó éveket?
Részlet a válaszából: […]  A nők számára kedvezményesen, vagyis életkori feltételnélkül igénybe vehető öregségi nyugdíj bevezetésének célja a hosszúmunkaviszonnyal rendelkező nők nyugdíjkedvezményének megteremtése, a nők kettős– családi és munkahelyi – szerepvállalásának, a családi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 11.

1954-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Választhatja-e az 1954-ben született, 37 év szolgálati idővel rendelkező női alkalmazottja korengedményes nyugdíjazását egy építőipari cég, amelynek a gazdasági recesszió miatt csökkentenie kell a munkavállalói létszámát?
Részlet a válaszából: […]  Jelenleg nincs olyan nyugdíjazási forma, amelyet az 1954-benszületett és 37 évvel rendelkező nő igénybe vehetne. Megjegyezzük, hogy a korengedményes nyugdíjazás lehetőségeis megszűnt 2011. december 31-ével. Ez azt jelenti, hogy korengedményes nyugdíjmegállapításához –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 17.

1954-ben született nők nyugellátása

Kérdés: Azonos módon számolják-e ki a nyugdíj összegét annak a négy, 1954-ben született nőnek, akik 39 év munkaviszonnyal rendelkeznek, 1988 óta azonos a jövedelmük, de a nyugdíjpénztári tagságuk eltérő, és 2012-ben nyugdíjba kívánnak vonulni? Az első végig az állami nyugdíjrendszerbe fizette a nyugdíjjárulékát. A második 1998. január 1-jétől magánnyugdíjpénztár-tag volt, de 2010. január 1-jétől visszalépett az állami nyugdíjrendszerbe, ezért az addig levont nyugdíjjárulékát és annak hozamát a magánnyugdíjpénztár átutalta az állami nyugdíjrendszerbe. A harmadik 1998. január 1-jétől 2011. február 28-ig volt magánnyugdíjpénztár tagja, majd átkerült az állami nyugdíjrendszerbe, és 2011 augusztusában 562 000 forint összegű reálhozamot kapott. A negyedik pedig 1998. január 1-jétől jelenleg is magán-nyugdíjpénztári tag.
Kedvezőbb összegű lesz-e a nyugdíja annak, aki végig az állami nyugdíjrendszerben volt, illetve aki korábban visszalépett, és így nem volt jogosult a reálhozamra, ráadásul a befizetett járulékait az állam folyamatosan az aktuális nyugdíjak kifizetésére használta?
Részlet a válaszából: […]  A jelenleg hatályos nyugdíjszabályok szerint az első háromesetben a nyugdíjak megállapítása azonos módon történik, feltéve hogy mindháromesetben ugyanolyan ellátás kerül megállapításra. Gondolunk itt arra, ha például2012-ben a három szóban forgó nő közül csak egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 27.

1954-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Elmehet-e 2011-ben előrehozott öregségi nyugdíjba az az 1954. január 4-én született nő, akinek 2010. év végén 39 év szolgálati ideje volt, és van 2 év hivatalosan elismert korkedvezménye?
Részlet a válaszából: […] A korkedvezményre jogot szerzett személy részére az előrehozottöregségi nyugdíj az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító életkort megelőzőidőponttól is jár. A jelenleg hatályos Tny-tv. szerint az 1954-ben született nőöregségi nyugdíjkorhatára a 63. életév...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.
1
2