tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

1270 találat a megadott Munkabér szabadszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Munkabérletiltás keresőképtelenség és munkabérelőleg esetén

Kérdés: Hogyan érvényesül a munkabérletiltás a munkavállaló 2021. január 4. napjától január 29-ig terjedő keresőképtelen állománya időtartamában, ha a keresőképtelenségét utólagosan, a követő hónapban igazolja, ezért a munkáltató 2021. február hónapban számolja el a betegszabadság idejére járó juttatást, és 2021. március hónaptól a korábban folyósított munkabérelőleg levonásba helyezését is megkezdi? Az öregségi nyugdíjminimum ötszörös összegét a munkáltató kötelező érvénnyel kényszerül kifizetni a munkavállalónak, vagy a jelen ügyben ennél alacsonyabb kifizetett munkabér is jogszerűnek minősül?
...adta át, így az őt megillető betegszabadságot a munkáltató 2021. februárban, hónap közben számfejtette és utalta.2021. január havi munkabér számfejtése keretében kizárólag a munkavégzéssel érintett napokra...
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6815

2. találat: Szolgálati idő

Kérdés: Hogyan számítják a szolgálati időt az öregségi nyugdíj megállapításakor, ha a munkavállaló a munkaviszony megszűnése után 2 részletben kapta meg a munkabérét 2018. év végén és 2019 elején? A munkáltató mindkét esetben levonta a járulékokat.
A munkaviszony megszűnését követően kifizetett (elmaradt) bér nem növeli a szolgálati idő hosszát még abban az esetben sem, ha járulékot vontak belőle. A két részletben kifizetett bért úgy kell figyelembe venni, mintha annak...
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6811

3. találat: Vezető tisztségviselő jogviszonya

Kérdés: Van-e annak akadálya, hogy egy kft. ügyvezetője, aki nem tulajdonosa a cégnek, illetve a kft. cégvezetője egyaránt ingyenes megbízási jogviszonyban lássa el az ügyvezetést?
...(1) bekezdése egyértelműen úgy rendelkezik, hogy a cégvezető a feladatait munkaviszonyban látja el. Munkaviszony esetén viszont a tényleges munkabér, de legalább a minimálbér 30 százalékának alapulvételével meg kell fizetni...
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6803

4. találat: Többes jogviszonyú egyéni vállalkozó keresőképtelensége

Kérdés: Keletkezik járulékfizetési kötelezettsége annak az egyéni vállalkozónak, aki heti 36 órás munkaviszonya mellett végzi vállalkozói tevékenységét, de a főállású munkahelyén hónapok óta táppénzen van? Tevékenységet betegsége miatt vállalkozóként sem tud végezni, kivétje pedig soha nem volt. Jogosult táppénzre egyéni vállalkozóként is annak ellenére, hogy járulékalap hiányában nem fizet társadalombiztosítási járulékot?
A heti 36 órás foglalkoztatásra vonatkozó feltétel teljesülése a táppénzfolyósítás tartama alatt ugyan valóban vitatható, de a havi minimálisadó- és járulékfizetési kötelezettség szóba sem jöhet, hiszen mind a Tbj-tv., mind...
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6801

5. találat: Letiltás ösztöndíjból

Kérdés: Mely esetben érvényesíthető az ösztöndíjban részesülő személy ösztöndíjára kiadott munkabérletiltás, illetve mentesíthető-e a letiltás hatálya alól a juttatott ösztöndíj, és ha igen, milyen feltételekkel?
...a végrehajtási eljárás alól is mentesíthető.A Vht. 66. §-ának d) pontja alapján a tudományos továbbképzési ösztöndíjas munkabér jellegű ösztöndíjából a végrehajtás alá vont tartozás letiltás...
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6793

6. találat: Egyszerűsített foglalkoztatott külföldi foglalkoztatása

Kérdés: Kiküldheti az EU-n belül található kapcsolt vállalkozásának telephelyére az egyszerűsített foglalkoztatás keretén belül dolgozó munkavállalóit a munkáltató? Amennyiben igen, kizárólag alkalmi munkavállalókat, vagy esetleg turisztikai idénymunkásokat is? A külföldi munkavégzés idejére kell-e A1 jelű igazolványt igényelni?
...minta-munkaszerződés (lásd Efo-tv. melléklete) alkalmazása esetén nem kell alkalmazni a munkaidő-nyilvántartásra és az írásos munkabér-elszámolásra vonatkozó előírásokat [Mt. 134. § és 155. § (2)...
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6756
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Külföldről származó jövedelem szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót egy svéd cégtől marketingtevékenységért, magánszemélyként kapott jutalék után, és ha igen, akkor mi lesz az adó alapja? A jutalék után a magánszemély Magyarországon fizeti meg az szja-t.
A kérdés megfogalmazásából az derül ki, hogy az érintett magánszemély adóügyi illetékességét már megállapították, és ez Magyarországon van, hiszen a személyijövedelemadó-fizetés itt történik.Az adókötelezettséget - így...
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6755

8. találat: Szolgálati járandóságban részesülő munkavállaló éves keretösszege

Kérdés: Mennyi a szolgálati járandóság mellett munkát végzők éves keretösszege 2021-ben, tekintettel arra is, hogy a 2021. évre járó minimálbér bevezetésére csak február hónapban került sor?
...áll, és az általa fizetendő társadalombiztosítási járulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg), az...
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6754

9. találat: Munkaviszony megszűnése munkaidőkeret lejárta előtt

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha a 4 hónapos munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállaló jogviszonya a munkaidőkeret lejárta előtt, a 3. hónap végén megszűnik?
...adott hónapra őt megillető munkabérének összege magasabb lesz, míg az általános munkarendnél kevesebb munka-óra esetén az őt megillető munkabér összege azonos vagy alacsonyabb lesz. Utóbbi esetben a...
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6742
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Táppénz összege

Kérdés: Milyen hatással van a minimálbér évközi változása a munkavállaló 2021. január hónapban folyósított táppénzellátásának összegére? A dolgozó a jövedelme alapján a 2020. évi minimálbér alapulvételével meghatározott maximumösszegű ellátásban részesült.
...a különböző jogértelmezési problémákat orvosolni. A 20/2021. Korm. rendelet nem csupán arról rendelkezett, hogy a kötelező legkisebb munkabér a teljes munkaidő havibéres teljesítése esetében 167 400 forint, hanem arról is...
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6738
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést