Rokkantsági ellátás

Kérdés: Beadhatja 2018. május 26-a után a rokkantsági ellátás iránti kérelmet a magánszemély abban az esetben, ha a komplex felülvizsgálaton 2015-ben "C2" minősítést kapott, foglalkoztatási rehabilitációja nem javasolt, de a kérelmét elutasították a szükséges biztosítási idő hiánya miatt? Az igénylő időközben megszerezte a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül szükséges 1095 nap biztosítási időt. Hogyan kell benyújtania az igénylést, és mennyi lesz az ellátás összege? Meg kell jelennie újra az orvosi bizottság előtt, ha a 2015-ös kérelem elutasításában az szerepel, hogy a felülvizsgálat ideje 2018. november hó?
Részlet a válaszából: […] ...nem szereplő jogviszonyok bizonyításához felhasználni kívánt iratokat (tb-igazolvány, jövedelemigazolás, munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnéséről, igazolás a levont járulékokról stb.),- keresőtevékenység megszűnéséről szóló, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Rokkant nyugdíjas munkavállaló járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell levonni a rokkant nyugdíjas személy 4 órás munkaviszonya alapján kifizetett munkabérből? Az öregségi nyugdíjkorhatár elérése után beleszámít-e a bér az öregségi nyugdíjába?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. § f) pontja értelmében a rokkantsági nyugdíjsaját jogú nyugellátásnak minősül. A saját jogú nyugdíjban részesülőbiztosított a Tbj-tv. 6. § (2) bekezdése alapján csak baleseti ellátásra ésegészségügyi szolgáltatásra jogosult, tehát további nyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 17.