Munkabér megállapítása

Kérdés: Jogszerűen jár el a munkáltató abban az esetben, ha teljesítménybért is szerepeltet a munkavállaló bérelszámolási lapján annak ellenére, hogy a dolgozónak nincs tudomása arról, hogy teljesítménybérben is megállapodtak? A bérelem összege minden hónapban eltérő, de az elszámolásból nem állapítható meg, hogy mi alapján történt a teljesítmény elszámolása.
Részlet a válaszából: […] A problémára elsősorban a munkaszerződés rendelkezései tudnak válasszal szolgálni, így azt kell megvizsgálni. Amennyiben az nem fellelhető, akkor a munkaviszonyra vonatkozó szabályok az irányadóak, ezekből elsődlegesen az Mt. rendelkezései. E szerint a teljesítménybér az a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Szabadság elszámolása munkaviszony megszűnésekor

Kérdés: Mi az eljárás ebben az esetben, ha egy főfoglalkozású munkavállaló munkaviszonya megszűnik, de a tárgyévben még egyáltalán nem vett ki szabadságot? ?
Részlet a válaszából: […] Alapvetően azt fontos tisztázni, hogy főszabály szerint a munkáltató adja ki a szabadságot. Ebben enged az Mt. rugalmasságot azzal, hogy úgy rendelkezik, évente hét munkanap szabadságot legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. Azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Betegszabadság időszakára eső munkaszüneti nap

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a betegszabadságot annak a munkavállalónak az esetében, aki az orvosi igazolás szerint 2019. március 4-től március 29-ig keresőképtelen állományban volt? Beleszámít a betegszabadság tartamába a március 15-ei munkaszüneti nap ebben az esetben? Helyesen számolt a bérelszámoló program március 4-től 25-ig betegszabadságot, március 26-tól 29-ig pedig táppénzt?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szerint a munkáltató a munkavállaló részére a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként 15 munkanap betegszabadságot köteles kiadni. Tehát a betegszabadság munkanapra jár. Ha a munkanapra eső munkaszüneti napon – mint például március 15-e – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Táppénz módosítása

Kérdés: Módosítható szabadságra a táppénz?
Részlet a válaszából: […] A módosításnak több esete is lehetséges. Ehhez tudni kell, hogy a szabadság kiadásának szabályait az Mt. 122-125. §-ai tartalmazzák. A 122. § (1) bekezdése értelmében, alapesetben a szabadságot – a munkavállaló előzetes meghallgatása után – a munkáltató adja ki.E...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

Bérelszámolás

Kérdés: Amennyiben a munkavállalónak átadott bérelszámoláson a biztosítás szünetelése napjainak száma megegyezik a táppénzes napok számával, az azt jelenti, hogy a munkáltató kijelentette a munkavállalót a keresőképtelenség időszakára? A munkavállaló kérésére a munkáltató azt válaszolta, hogy ez a táppénzes időszak, de a munkavállalónak kétségei vannak.
Részlet a válaszából: […] Megnyugtathatjuk olvasónkat, hogy a munkáltatója által kiadott bérpapíron az adott hónapban táppénzen töltött időszaka tekintetében feltüntetett "biztosítás szünetelése" szöveg nem jelentheti ténylegesen sem a biztosításának szünetelését, sem azt, hogy a munkáltatója a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.

Táppénz utólagos elszámolása

Kérdés: Helyesen jár el a bérelszámoló a 2016. január 1-jétől bevezetett sommás eljárás rendje alapján az alábbi esetben? A bérelszámolás sajnos nem mindig időben kapja meg a hiányzásokra vonatkozó információkat, így a keresőképtelenségeket sem, ezért sok esetben a munkavállaló ugyan keresőképtelen, de tájékoztatás hiányában arra az időszakra a teljes bérét megkapja. Az orvosi igazolásokat ezekben az esetekben a bérutalást követően adják le, illetve juttatják el a bérszámfejtő felé. Van-e arra lehetőség, hogy ezeket a pár napos keresőképtelenségekre járó ellátásokat a következő hó végén számolják el, hivatkozva az Eb-tv.-re, mely szerint ellátás arra az időszakra nem jár, amikor a biztosított a teljes keresetét megkapta?
Részlet a válaszából: […] A dolgozónak az Eb-tv. 47. §-ának (2) bekezdésében leírtak alapján valóban nem jár táppénz a keresőképtelenségének arra az időtartamára, melyre teljes keresetét megkapja. Ez nemcsak 2016. januártól van így, hanem 1997 óta.A 2016. januártól bevezetésre kerülő sommás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 26.

Járulékalapot képező jövedelem bejelentése

Kérdés: Hogyan kell a szeptember 1-jétől érvényes bejelentési kötelezettséggel élnie a foglalkoztatónak abban az esetben, ha nem tudja megfizetni a munkavállalói után a 125 ezer forint minimum-járulékalap szerinti járulékokat, eleget tesz az Art. 17/A. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettségének, de teljesítménybérezés, túlóra, jutalom stb. kifizetése esetén változik a járulékalap? Minden hónapban be kell-e jelenteni a járulékalapot képező jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] ...Art. 17/A. §-ában előírtak alapján a foglalkoztató és abiztosított egyéni vállalkozó elektronikus úton az Art. 31. § (2) bekezdésébenmeghatározott bevallásában a tényleges járulékalap feltüntetésével tesz elegetbejelentési, illetőleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 3.