Munkavégzés rokkantsági ellátás mellett

Kérdés: Hogyan lehet dolgozni a rokkantsági ellátás mellett?
Részlet a válaszából: […]

2021. január 1-jétől a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai mellett - a rehabilitációs ellátás és a rokkantsági ellátás mellett egyaránt - jövedelemkorlátozás vagy munkaidő-korlátozás nélkül lehet dolgozni.

(Kéziratzárás: 2023. 06. 19.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: Milyen díjazás adható egy C2-es kategóriába sorolt, 50 százalékos egészségügyi állapotú, rokkantsági ellátásban részesülő személy részére, akit egy kft. részmunkaidőben szeretne foglalkoztatni? Milyen minimális, illetve maximális mértékű munkaidőt érdemes számára megállapítani, ami a nyugdíj megállapítása, illetve a részére jelenleg folyósított ellátás szempontjából is a legoptimálisabb? Milyen közteher-fizetést kell teljesíteni vele kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági ellátásban részesülő személy nem minősül nyugdíjasnak, így biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét az általános szabályok szerint kell elbírálni. Munkabérét ennek megfelelően az szja-n túl terheli a 18,5 százalékos társadalombiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Rendszeres pénzellátás

Kérdés: Rendszeres pénzellátásnak minősül annak a munkavállalónak a munkabére, aki komplex felülvizsgálaton "D" kategóriába került, és rokkantsági ellátást állapítottak meg számára? A munkavállaló szeretne ismét dolgozni, de az ellátást megállapító határozat szerint a rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülő más rendszeres pénzellátásban részesül.
Részlet a válaszából: […] Valóban, a 2011. évi CXCI. tv. 10. §-ának (2) bekezdése, illetve a 13. §-ának (2) bekezdése értelmében a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás folyósítása megszűnik, ha az érintett más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a táppénzt, baleseti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Munkavállalás rokkantsági ellátás mellett

Kérdés: Érvényes a nyugdíj melletti foglalkoztatásra vonatkozó szabályozás arra a munkavállalóra, akinek a rehabilitációs ellátását megszüntették, és helyette rokkantsági ellátást állapítottak meg?
Részlet a válaszából: […]

Nem érvényes, mivel sem a rehabilitációs ellátás, sem a rokkantsági ellátás nem minősül nyugellátásnak. A rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló után az általános szabályok szerint kell megfizetni a járulékokat.

(Kéziratzárás: 2020. 09. 21.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Hogyan lehet eldönteni, hogy melyik foglalkoztató veheti figyelembe a rehabilitációs hozzájárulás vonatkozásában megváltozott munkaképességű dolgozóként, illetve melyik munkaadó élhet a szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel annak a dolgozónak az esetében, aki rokkantsági ellátásban részesül, és egyidejűleg két munkáltatónál áll munkaviszonyban? Ha mindkettő, akkor a rehabilitációs hozzájárulásnál fél-fél személyként kell beszámítani? Lehetséges-e, hogy a szociális hozzájárulási adó kedvezményezett összege mindkét esetben elérje a minimálbér kétszeresét? Mennyiben módosul mindez, ha több munkáltató által egy munkakörre létesített munkaviszonyban álló dolgozóról van szó?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a rehabilitációs hozzájárulással. A 2011. évi CXCI. tv. 22. §-a értelmében a rehabilitációs hozzá-járulás vonatkozásában azt a megváltozott munka-képességű személyt lehet figyelembe venni, akinek a munkaszerződése szerinti munkaideje a napi 4 órát eléri. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.

Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Biztosítottá válik egy rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló, aki 2019. november 1-jétől napi 6 órás munkaviszonyt létesít egy kft.-ben? Be kell jelenteni a jogviszonyt a 'T1041-es nyomtatványon? Jogosult lesz valamilyen kedvezményre a munkáltató a munkavállaló után, és ha igen, milyen módon kell azt elszámolni?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló nem minősül nyugdíjasnak, illetve semmilyen egyéb speciális szabály sem vonatkozik rá, így belépése napján biztosítottá válik a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján. A biztosítási jogviszony kezdetét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Munkavállalás rokkantsági ellátás mellett

Kérdés: Valóban nem haladhatja meg a bruttó munkabér a havi 191?475 forintot annak a munkavállalónak az esetében, aki 2019. február hónapig rokkantsági ellátásban részesül, és nem szeretné elveszteni az ellátást a munkavállalása miatt? Jogosult lesz az emelésre abban az esetben, ha az ellátás mellett munkaviszonyban áll?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági ellátás folyósítása melletti munkavállalás megengedett, csupán arra kell figyelni, hogy az ellátásban részesülő havi bruttó jövedelme ne haladja meg a minimálbér (2018-ban 138?000 forint) 150 százalékát, vagyis 207?000 forintot.Amennyiben a rokkantsági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 12.

Munkavállalás rokkantsági ellátás mellett

Kérdés: Vállalhat munkát az ellátás mellett egy rokkantsági ellátásban részesülő személy? Amennyiben igen, milyen feltételeket kell figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági ellátásban részesülő az ellátás mellett - annak megszüntetése nélkül - dolgozhat, de csak meghatározott jövedelemhatárok között, hiszen az elérhető jövedelem nagysága korlátozva van. Az ellátás akkor szűnik meg, ha a rokkantsági ellátásban részesülő 3...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.