Szakképző iskolai tanuló betegszabadsága, táppénze

Kérdés: Veszélyeztetett terhességére tekintettel jogosult betegszabadságra és táppénzre egy 18 év alatti szakképző iskolai tanuló, aki szakképzési munkaszerződés alapján végez munkát egy kft.-nél?
Részlet a válaszából: […] A szakképzési munkaszerződéssel rendelkező diákra kiterjed a biztosítás, díjazását társadalombiztosítási járulék terheli, és a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhet, ideértve természetesen az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Táppénz mértéke

Kérdés: Milyen mértékű táppénz folyósítható annak a munkavállalónak, aki 2020. június 19-től 2021. szeptember 15-ig állt alkalmazásban, majd 2021. szeptember 16-tól 2022. augusztus 26-ig passzív GYED-re jogosult, 2022. augusztus 1-jétől ugyanannál – az előző – munkáltatónál létesít munkaviszonyt, és 2022. augusztus 15-től (7-es kóddal) keresőképtelen állományba kerül? 2022. augusztus hónapra passzív jogon vagy munka melletti ellátásként folyósítandó a GYED?
Részlet a válaszából: […] A táppénz mértékét befolyásolja, hogy hány nap biztosításban töltött idővel rendelkezik az igénylő. A táppénz mértéke 60 százalék, ha az igénylő rendelkezik a folyamatos biztosításban töltött időtartama alatt 730 nap biztosításban töltött nappal. Ha ennél kevesebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Táppénz-hozzájárulás veszélyeztetett várandósság esetén

Kérdés: Kell táppénz-hozzájárulást fizetni abban az esetben, ha egy várandós kismama veszélyeztetett állapotára tekintettel keresőképtelen állományba kerül? A kérdés azért merült fel, mert a betegszabadságot nem kellett fizetni az érintett munkavállaló részére, tekintettel arra, hogy a várandósság nem betegség.
Részlet a válaszából: […] A veszélyeztetett várandósság tekintetében a munkajogi, illetve a társadalombiztosítási szabályok között nem teljes az összhang.Az Mt. 126. §-ának (2) bekezdése rögzíti, hogy nem jár betegszabadság a társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi baleset és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Covid-19-fertőzés

Kérdés: Jogosult lehet 100 százalékos mértékű táppénzre egy optikus munkakörben dolgozó munkavállaló, aki 2020 októberében Covid-19 vírusfertőzés miatt három hétig keresőképtelen volt, de csak 60 százalékos mértékű ellátást kapott? A dolgozó munkaköri feladatai közé tartozik a vásárlók szemvizsgálata is, amely során közeli kontaktusba kerül velük, és feltételezhető, hogy eközben, azaz a foglalkozásával összefüggésben fertőződött meg.
Részlet a válaszából: […] Mit jelent a foglalkozási megbetegedés? A foglalkozási megbetegedés a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely a munkavégzéssel, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Ellátások "7"-es kód esetén

Kérdés: Hogyan kell számfejteni annak a munkavállalónak az ellátásait, akinek a felesége koronavírus-fertőzés miatt kórházba került, ő pedig két kiskorú gyermekével házi karanténban van, és emiatt az orvos keresőképtelen állományba vette? Az orvosi igazoláson a keresőképtelenség kódja "7"-es. A munkavállaló 2020-ban még négy nap betegszabadságra jogosult.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 126. §-a rendelkezik a betegszabadságról. Ennek értelmében a munkavállalót a betegsége miatti keresőképtelensége tartamára évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Az Eb-tv. 46. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint, ha a biztosított részére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Táppénz egyharmada veszélyeztetett terhesség esetén

Kérdés: Meg kell fizetnie a táppénz egyharmadát a munkáltatónak abban az esetben, ha a munkavállaló veszélyeztetett terhesség miatt részesül az ellátásban?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 44. §-a értelmében keresőképtelen – többek között – az, aki várandóssága, illetőleg szülé-se miatt nem tudja a munkáját ellátni, és csecsemő--gon-dozási díjra nem jogosult. A táppénzjogosultságról a 43. § rendelkezik. Táppénz a keresőképtelenné...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Balesetet okozó munkavállaló ellátásai

Kérdés: Jogosult betegszabadságra az a munkavállaló, aki szabadsága alatt ittasan vezetett járművet, és saját hibájából közúti balesetet okozott? Fel lehet mondani neki a táppénz alatt, illetve követelhet tőle kártérítést a munkáltató a felmerült költségei (betegszabadság, táppénz 1/3) miatt?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 126. §-a értelmében a munkáltató a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki. A törvény részletezi, hogy a keresőképtelenség mely eseteire nem jár betegszabadság. Ezek az esetek a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Nyugdíjas munkavállaló szabadsága, betegszabadsága

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a 2015. július 24-től 2015. augusztus 7-ig tartó betegszabadság idejére járó munkadíjat, és összesen hány nap beteg­szabadság számolható el annak a munkavállalónak az esetében, aki 2015. március 8-ig rokkantnyugdíjasként heti 40 órás munkaviszonyban dolgozott, ekkor teljes jogú öregségi nyugdíjas lett, és 2015. március 10-től nyugdíjasként heti 34 órás munkaviszonyban végez munkát hétfőtől csütörtökig napi 8,5 órában? A dolgozó részben órabéres, részben teljesítménybéres. Évente hány nap rendes szabadság illeti meg ugyanezt a munkavállalót a heti 34 órás munkaviszonya alapján?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben felvetett körülményekből az a következtetés vonható le, hogy az öregségi teljes nyugdíjra való jogosultság megállapíthatósága érdekében a munkavállaló jogviszonya megszüntetésre került, majd 2015. március 10-től kezdődő munkaviszonykezdettel újra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 27.

Társadalombiztosítási kifizetőhely

Kérdés: Hogyan kell megalapítania a társadalombiztosítási kifizetőhelyet egy cégnek, mire van ehhez szükség, milyen új kötelezettségeket jelent ez a gyakorlatban, illetve milyen bevallási és elszámolási kötelezettsége keletkezik a vállalkozásnak?
Részlet a válaszából: […] A Tb-fü-tv. 9. §-ának (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján minden foglalkoztató, amely legalább 100 biztosítottat foglalkoztat, köteles gondoskodni a jogszabályban meghatározott egészségbiztosítási feladatok ellátásáról, és ennek érdekében társadalombiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

Szabadság hosszú távú táppénz lejárta után

Kérdés: Hogyan alakul a szabadsága 2012-ben és 2013-ban annak az 59 éves férfinak, aki 2012. május 31-től 2012. június 20-ig betegszabadságon, 2012. június 21-től 2013. június 20-ig pedig táppénzen volt?
Részlet a válaszából: […] A régi Mt. 2012. december 31-ig hatályos 137. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazták a betegszabadságra vonatkozó munkajogi előírásokat.E rendelkezések értelmében a munkavállalót a betegsége miatti keresőképtelenség idejére – kivéve az üzemi baleset és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.
1
2
3
5