tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott foglalkozási betegség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Foglalkozási betegség

Kérdés: Foglalkozási megbetegedésnek minősül-e, ha egy munkavállaló nem a munkaszerződésben meghatározott munkakörben dolgozik, és emiatt betegszik meg?
Részlet a válaszból: […]későbbiekben ezt a tényt a kiadott vizsgálati lappal lehet bizonyítani. A munkabaleset és a foglalkozási megbetegedés kivizsgálása során fel kell tárni a kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és személyi okokat, és ennek alapján intézkedéseket kell tenni a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzésére. Az Eb-tv. szerint foglalkozási betegség az a betegség, mely a biztosított foglalkozásának különös veszélye folytán keletkezett. A foglalkozás különös veszélye sokféle eredetű lehet. Idesorolhatók azok a környezeti tényezők, melyek a munkát végző emberre hatnak, így a foglalkozás, a munkahelyi környezet, a használt anyagok, gépek, szerszámok által kifejtett hatások. Ilyen a vegyi hatás, hőhatás, hideghatás, sugárzó anyag, zajártalom, vibrációs ártalom okozta egészségkárosodás. Ezek a körülmények a munkavégzés során folyamatosan hatnak a munkát végző személyre. Egészségkárosító hatás sokféle munkakörben érheti a dolgozókat, baleseti ellátásra azonban csak azok a foglalkozási betegségek adnak alapot, melyek a jogszabályi jegyzékben szerepelnek. A baleseti ellátásra jogot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1295
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Foglalkozási megbetegedés utólagos elismerése

Kérdés: Egy biztosított 1 éven keresztül volt betegállományban ún. légiós betegség miatt. Az egy év letelte után kérte a leszázalékolását. A bíróság által az egy év letelte után vált elfogadottá a foglalkozási megbetegedés ténye. Milyen ellátásra jogosult a továbbiakban, illetve jogosult-e kártérítésre vagy egyéb ellátásra?
Részlet a válaszból: […]melynek folyósítása legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. A baleseti táppénz folyósítása egy éven túli meghosszabbítása az OOSZI bizottságának véleménye alapján történik. A meghosszabbítás azokban az esetekben lehetséges, amelyben a keresőképtelen személy egészségi állapotában előrelátható időn (egy éven) belül javulás várható. Az OOSZI bizottsága megállapítja a munkaképesség-csökkenést, melynek mértékétől függ, hogy a biztosított személy milyen ellátásokat kaphat. Baleseti járadékra jogosult az, akinek a munkaképessége üzemi baleset következtében tizenöt százalékot meghaladó mértékben csökkent, de baleseti rokkantsági nyugdíj - amely 67 százalékos munkaképesség-csökkenés esetén jár - nem illeti meg. Ha a munkaképesség-csökkenés mértéke a huszonöt százalékot nem haladja meg, a baleseti járadék legfeljebb két éven át folyósítható, ha meghaladja, időbeli korlátozás nélkül jár. Az OOSZI bizottsága által megállapított munkaképesség-csökkenést az alábbi fokozatokba sorolják: - 1. baleseti fokozatba tartozik az, akinek a munkaképesség-csökkenése 16-25 százalék, - 2. baleseti fokozatba tartozik az, akinek a munkaképesség-csökkenése 26-35 százalék, - 3. baleseti fokozatba tartozik az, akinek a munkaképesség-csökkenése 36-49 százalék, - 4. baleseti fokozatba tartozik az, akinek a munkaképesség-csökkenése 50-66 százalék. A baleseti fokozat, illetve a munkaképesség-csökkenés jelentősége a baleseti járadék összegének szempontjából meghatározó. A baleseti járadékra jogosultság azzal a nappal nyílik meg, amelytől az igénylő tizenöt százalékot meghaladó munkaképesség-csökkenését megállapították. Ha az igénylő ezen a napon baleseti táppénzben részesül, a jogosultság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1292
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: