Török állampolgárok személyi jövedelemadója

Kérdés:

Terheli Magyarországon személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség egy török anyacég magyarországi fióktelepén kiküldetésben dolgozó török állampolgárságú alkalmazottak jövedelmét? A munkavállalók után a társadalombiztosítási járulékot a török anyacég fizeti meg.

Részlet a válaszából: […] ...kell megfizetni.Az Szja-tv. 2. §-ának (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a nem magyarországi illetőségű munkáltató magyarországi fióktelepe kifizetőként járjon el, ha a kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokkal rendelkezik.Ha a jövedelmet a fióktelep...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Foglalkoztatásfelügyeleti ellenőrzés

Kérdés: Kell előzetes értesítést küldenie a munkaügyi felügyeletnek abban az esetben, ha ellenőrzést kíván tartani egy cégnél, vagy bármikor megtehetik ezt, akár teljesen váratlanul is?
Részlet a válaszából: […] ...valamennyi foglalkoztatási helyszínen hatósági ellenőrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől vagy telephelyétől (fióktelepétől)." Ahogy a kérdés is említi, az ellenőrzés teljesen váratlan volt, azonban erre minden joga megvan a hatóságnak, ugyanis...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Ukrán menekültek foglalkoztatásának támogatása

Kérdés: Milyen feltételek mellett jár a támogatás az ukrajnai menekültek hazai foglalkoztatása esetén?
Részlet a válaszából: […] ...szükséges.A munkáltató oldalán teljesülendő feltétel egyrészt az, hogy Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezzen, és vállalja azt, hogy a munkavállaló, valamint szükség esetén kiskorú gyermeke részére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Külföldi távmunka

Kérdés: Hogyan alakul a magyarországi biztosítása, illetve melyik országban válik biztosítottá az a magyar állampolgár munkavállaló, aki Magyarországról távmunkában dolgozna egy angol cégnek, amelynek nincs itt telephelye, illetve fióktelepe? Jogosult lesz Magyarországon egészségügyi ellátásra?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett személy – mivel a munkavégzés Magyarországon történik -, álláspontunk szerint, a magyar jog hatálya alá tartozik, így biztosítási és járulékfizetési kötelezettségére a Tbj-tv. 87. §-ának előírásait kell alkalmazni. A törvény értelmében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma

Kérdés: Hogyan kell az Szt. szerinti átlagos létszámot számítani 2021. január 1-jétől, milyen jogviszonyok számítanak a foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszámába? Hogyan számítanak például a felügyelőbizottsági tagok, akik tiszteletdíjat kapnak, de nem végeznek munkát, az egyszerűsített foglalkoztatottak vagy a fizetés nélküli szabadságon lévő kismamák?
Részlet a válaszából: […] ...legalább a minimálbér időarányos részét elérő munkadíjban részesül.– A Magyarországon bejegyzett vállalkozás külföldi – fióktelepnek nem minősülő – telephelyén dolgozók (beleértve a tartós kiküldetésben lévőket).– A szorgalmi időszakban vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Online keresetkimutatás

Kérdés: Mit jelent az online keresetkimutatás, és miért előnyös az igénylése?
Részlet a válaszából: […] ...kiválaszthatók a program listájából. Jelenleg választható, szolgáltatáshoz csatlakozott hitelnyújtók:CIB Bank Zrt.COFIDIS Magyarországi FióktelepErste Bank Hungary Zrt.K&H Bank Zrt.MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zrt.MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.Magyar...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Romániában bejegyzett társaság magyarországi fióktelepe

Kérdés: Ki gyakorolja a munkáltatói jogokat egy Romániában bejegyzett társaság magyarországi fióktelepén dolgozó magyar állampolgárságú munkavállalók felett? A fióktelep a 2008 vagy a 2008INT jelű nyomtatványon köteles bevallani a szociális hozzájárulási adót, a járulékokat, illetve az egyéb közterheket? Jól értelmezi a külföldi foglalkoztató, hogy az Szja-tv. hatálya nem terjed ki rá, ezért nem vonhatja le az szja-előleget a munkavállalók béréből, hanem azt mindenki saját maga után állapítja meg és fizeti be minden negyedévet követő hó 12-éig?
Részlet a válaszából: […] ...Magyarországon terjed ki a biztosítás, ugyanakkor a munkáltatójuk, foglalkoztatójuk Romániában, egy másik EGT-tagállamban van. A fióktelepnél foglalkoztatottak ugyanis a külföldi vállalkozással állnak jogviszonyban, így a vázolt esetben a külföldi foglalkoztató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Kiküldött munkavállaló járulékai

Kérdés: Helyesen járt el a közterhek megállapítása során az a magyarországi kft., amely a német-országi fióktelepéhez 24 hónapot meg nem haladóan kiküldött munkavállalói magyarországi munkaszerződésében rögzített alapbére után fizeti meg Magyarországon a járulékokat, a németországi fióktelep által juttatott jövedelemből pedig kizárólag a személyi jövedelemadót fizeti meg a német jogszabályoknak megfelelően? Ebben az esetben meg kell fizetni a járulékokat a németországi bér után Magyarországon?
Részlet a válaszából: […] Igen, a cég helyesen járt el. A kérdésben külföldön dolgozó és adózó, kiküldött munkavállalókról van szó, akikre a biztosítás a 883/2004/EK rendelet alapján Magyarországon terjed ki.Ez azt jelenti, hogy – a Tbj-tv. 4. §-a k) pontjának 1) pontjában meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 11.

Munkavégzés több EGT-tagállamban

Kérdés: Hogyan alakul a magyarországi biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége egy magyar kft. társas vállalkozói jogviszonyban lévő ügyvezetőjének, aki a cég németországi fióktelepénél 4 órás munkaviszonyban bejelentésre került, de Magyarországon is szeretne jövedelmet kivenni a vállalkozásból?
Részlet a válaszából: […] ...jelentősége van annak a ténynek, hogy a kft. társas vállalkozó ügyvezetője nem a saját társaságával, hanem annak külföldi fióktelepével létesít munkaviszonyt. Ugyanis ha a kft.-nél állna munkaviszonyban, akkor kiküldetésről lenne szó, és biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.

Külföldi anyacég által juttatott munkavállalói értékpapír

Kérdés: Az anyacégnek vagy a leányvállalatnak van bejelentési kötelezettsége a NAV-hoz abban az esetben, ha a külföldi anyacég a magyarországi leányvállalatánál dolgozó munkavállalóknak részvényt juttat? Hogyan lehet adómentesen juttatni részvényt a dolgozóknak ebben az esetben, milyen feltételeknek kell megfelelni?
Részlet a válaszából: […] ...értékpapír magyar-országi juttatását a program alapján megszervező gazdasági társaság, illetve a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, kereskedelmi képviselete minősül.Ha a programszervező cég és a programba bevont kapcsolt vállalkozása között időközben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.
1
2
3