tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott fióktelep tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Romániában bejegyzett társaság magyarországi fióktelepe

Kérdés: Ki gyakorolja a munkáltatói jogokat egy Romániában bejegyzett társaság magyarországi fióktelepén dolgozó magyar állampolgárságú munkavállalók felett? A fióktelep a 2008 vagy a 2008INT jelű nyomtatványon köteles bevallani a szociális hozzájárulási adót, a járulékokat, illetve az egyéb közterheket? Jól értelmezi a külföldi foglalkoztató, hogy az Szja-tv. hatálya nem terjed ki rá, ezért nem vonhatja le az szja-előleget a munkavállalók béréből, hanem azt mindenki saját maga után állapítja meg és fizeti be minden negyedévet követő hó 12-éig?
Részlet a válaszból: […]vállalkozás, amely nincs Magyarországon bejegyezve, a járulékbevallást a Tbj-tv. 87. szakaszában foglaltak szerint kell teljesíteni. E szerint a külföldi vállalkozás a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal összefüggő bejelentési, járulékfizetési és bevallási kötelezettséget az Air. szerinti pénzügyi képviselő, valamint adózási ügyvivő útján, ennek hiányában közvetlenül saját maga teljesíti. Ha a külföldi vállalkozás a járulékkötelezettséget közvetlenül teljesíti, a biztosítás kezdetét megelőzően köteles bejelentkezni az állami adó- és vámhatóságnál, és kérelmezni, hogy az állami adó- és vámhatóság foglalkoztatói minőségében vegye nyilvántartásba.Ha a külföldi vállalkozás a járulékkötelezettségek teljesítésére nem rendelkezik Air. szerinti képviselővel, és a bejelentkezést is elmulasztja, az általa foglalkoztatott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6542
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Romániában bejegyzett társaság magyarországi fióktelepén dolgozó munkavállalók társadalombiztosítási kötelezettsége

Kérdés: Romániában bejegyzett társaság magyarországi fióktelepén dolgozó román állampolgárok az anyacéggel vannak munkaviszonyban, kiküldetés alapján dolgoznak Magyarországon. Hogyan kell értelmezni ebben az esetben a 2006. évi II. tv. II. részének alábbi 7., illetve 8. cikkének rendelkezéseit? "7. cikk Általános rendelkezés: Valamely jövedelemszerző tevékenységet folytató személyre, ha a jelen egyezmény előírásai másként nem rendelkeznek, annak a szerződő félnek a jogszabályai vonatkoznak, amelynek területén az érintett személy a jövedelemszerző tevékenységet végzi. Ez akkor is érvényes, ha a foglalkoztatott lakóhelye vagy a foglalkoztató székhelye a másik szerződő fél területén található." "8. cikk Különleges rendelkezések: (1) Amennyiben az egyik szerződő fél területén székhellyel rendelkező foglalkoztató foglalkoztatottját a másik szerződő fél területére küldi, úgy a kiküldetés kezdetét követő 24 naptári hónap végéig továbbra is az első szerződő fél jogszabályai alkalmazandók, mintha az érintett személyt még ennek a területén foglalkoztatnák. Az önálló vállalkozó abban az esetben, ha az egyik szerződő fél felségterületén biztosított, és a másik szerződő fél területén folytatja önálló vállalkozói tevékenységét, akkor e tevékenység kezdetétől számított 24 naptári hónap végéig továbbra is az első szerződő fél szabályai szerint van biztosítva, mintha az érintett személy továbbra is ennek a félnek a jogszabályai szerint folytatná a tevékenységét." A fenti két cikkely alapján a törvény hatálybalépését - 2006. november 1. - követően a fióktelepen dolgozó munkavállalók után Magyarországon köteles-e a fióktelep társadalombiztosítási járulékot fizetni? További kérdés, hogy a kiküldetés időpontját a törvény hatálybalépésétől kell-e számítani, vagyis annak a munkavállalónak, akinél már letelt a két év kiküldetés, belép-e a magyarországi tb-járulék-kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]munkavégzésre Magyarországon kerül sor, akkor a biztosítási kötelezettséget a magyar jogszabályok szerint kell megállapítani, a járulékokat pedig Magyarországon kell megfizetni akkor is, ha egyébként az érintettek Romániában rendelkeznek lakóhellyel, vagy romániai székhelyű cégnek végeznek munkát. A 8. cikk a 7. cikkben megfogalmazott főszabály alóli kivételeket veszi sorra. Így például az (1) bekezdésében kimondja, hogy amennyiben kiküldetésről van szó, akkor még 24 hónapig a kiküldött a kiküldő ország jogának hatálya alatt marad, azaz ott lesz biztosított. (Az uniós szabályok ezt 1 évben határozzák meg, azzal, hogy ez - bizonyos feltételek mellett - kérelemre további 1 évvel meghosszabbítható. E két cikkből az következik, hogy az adott magyar cég romániai fióktelepén dolgozó magyar munkavállalók[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. január 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1650
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Külföldi cég magyarországi fióktelepén dolgozó munkavállalók jogviszonya

Kérdés: Egy francia székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepén az alapító külföldi vállalatnál munkaviszonyban álló munkavállalók fogják az alapító külföldi vállalat és egy magyar megrendelő közötti szerződés szerint a Magyarországon végzett kivitelezést koordinálni, és a teljesítéseket leigazolni. A külföldiek nem a fióktelep külföldi vállalatánál, hanem annak külföldi anyavállalatainál vannak munkaviszonyban. Milyen munkajogi formában végezhetnek a külföldiek munkát a magyar fióktelepen, illetve kell-e részükre adó- és járulékköteles jövedelmet fizetni, ha fizetést egyébként kapnak külföldön? Milyen járulékfizetési kötelezettség vonatkozik a fióktelep külföldi képviselőire, ha részükről munkavégzés Magyarországon nem történik? Milyen munkaügyi nyilvántartás és bejelentés (OEP, EMMA) vonatkozik a fióktelepen dolgozó külföldiekre az említett esetben?
Részlet a válaszból: […]kötelezettséggel járó jogviszony sem keletkezik. Ők kiküldetésben vannak Magyarországon, és - az 1408/71/EGK rendelet értelmében - legalább 1 évig a kiküldő ország társadalombiztosítási jogszabályainak hatálya alá tartoznak, ott
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1622