Romániában bejegyzett társaság magyarországi fióktelepe

Kérdés: Ki gyakorolja a munkáltatói jogokat egy Romániában bejegyzett társaság magyarországi fióktelepén dolgozó magyar állampolgárságú munkavállalók felett? A fióktelep a 2008 vagy a 2008INT jelű nyomtatványon köteles bevallani a szociális hozzájárulási adót, a járulékokat, illetve az egyéb közterheket? Jól értelmezi a külföldi foglalkoztató, hogy az Szja-tv. hatálya nem terjed ki rá, ezért nem vonhatja le az szja-előleget a munkavállalók béréből, hanem azt mindenki saját maga után állapítja meg és fizeti be minden negyedévet követő hó 12-éig?
Részlet a válaszából: […] ...Magyarországon terjed ki a biztosítás, ugyanakkor a munkáltatójuk, foglalkoztatójuk Romániában, egy másik EGT-tagállamban van. A fióktelepnél foglalkoztatottak ugyanis a külföldi vállalkozással állnak jogviszonyban, így a vázolt esetben a külföldi foglalkoztató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.
Kapcsolódó címke:

Romániában bejegyzett társaság magyarországi fióktelepén dolgozó munkavállalók társadalombiztosítási kötelezettsége

Kérdés: Romániában bejegyzett társaság magyarországi fióktelepén dolgozó román állampolgárok az anyacéggel vannak munkaviszonyban, kiküldetés alapján dolgoznak Magyarországon. Hogyan kell értelmezni ebben az esetben a 2006. évi II. tv. II. részének alábbi 7., illetve 8. cikkének rendelkezéseit? "7. cikk Általános rendelkezés: Valamely jövedelemszerző tevékenységet folytató személyre, ha a jelen egyezmény előírásai másként nem rendelkeznek, annak a szerződő félnek a jogszabályai vonatkoznak, amelynek területén az érintett személy a jövedelemszerző tevékenységet végzi. Ez akkor is érvényes, ha a foglalkoztatott lakóhelye vagy a foglalkoztató székhelye a másik szerződő fél területén található." "8. cikk Különleges rendelkezések: (1) Amennyiben az egyik szerződő fél területén székhellyel rendelkező foglalkoztató foglalkoztatottját a másik szerződő fél területére küldi, úgy a kiküldetés kezdetét követő 24 naptári hónap végéig továbbra is az első szerződő fél jogszabályai alkalmazandók, mintha az érintett személyt még ennek a területén foglalkoztatnák. Az önálló vállalkozó abban az esetben, ha az egyik szerződő fél felségterületén biztosított, és a másik szerződő fél területén folytatja önálló vállalkozói tevékenységét, akkor e tevékenység kezdetétől számított 24 naptári hónap végéig továbbra is az első szerződő fél szabályai szerint van biztosítva, mintha az érintett személy továbbra is ennek a félnek a jogszabályai szerint folytatná a tevékenységét." A fenti két cikkely alapján a törvény hatálybalépését - 2006. november 1. - követően a fióktelepen dolgozó munkavállalók után Magyarországon köteles-e a fióktelep társadalombiztosítási járulékot fizetni? További kérdés, hogy a kiküldetés időpontját a törvény hatálybalépésétől kell-e számítani, vagyis annak a munkavállalónak, akinél már letelt a két év kiküldetés, belép-e a magyarországi tb-járulék-kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...- bizonyos feltételekmellett - kérelemre további 1 évvel meghosszabbítható. E két cikkből az következik, hogy az adott magyar cégromániai fióktelepén dolgozó magyar munkavállalók után Romániában, illetveadott román cég magyarországi fióktelepén dolgozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 16.

Külföldi cég magyarországi fióktelepén dolgozó munkavállalók jogviszonya

Kérdés: Egy francia székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepén az alapító külföldi vállalatnál munkaviszonyban álló munkavállalók fogják az alapító külföldi vállalat és egy magyar megrendelő közötti szerződés szerint a Magyarországon végzett kivitelezést koordinálni, és a teljesítéseket leigazolni. A külföldiek nem a fióktelep külföldi vállalatánál, hanem annak külföldi anyavállalatainál vannak munkaviszonyban. Milyen munkajogi formában végezhetnek a külföldiek munkát a magyar fióktelepen, illetve kell-e részükre adó- és járulékköteles jövedelmet fizetni, ha fizetést egyébként kapnak külföldön? Milyen járulékfizetési kötelezettség vonatkozik a fióktelep külföldi képviselőire, ha részükről munkavégzés Magyarországon nem történik? Milyen munkaügyi nyilvántartás és bejelentés (OEP, EMMA) vonatkozik a fióktelepen dolgozó külföldiekre az említett esetben?
Részlet a válaszából: […] ...francia anyavállalatnál munkaviszonyban álló dolgozók és amagyar fióktelep között semmiféle biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonysem keletkezik. Ők kiküldetésben vannak Magyarországon, és - az 1408/71/EGKrendelet értelmében - legalább 1 évig a kiküldő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 28.