Nevelőszülő családi pótléka

Kérdés: Jogosult továbbra is családi pótlékra a nevelőszülő abban az esetben, ha az egyik kihelyezett gyermek önkényesen eltávozott az otthonából?
Részlet a válaszából: […] ...vagyis szökésben van, a családi pótlék folyósítását fel kell függeszteni. Amennyiben a gyermek a gondozási helyére visszatér, akkor a felfüggesztés időszakára járó ellátást visszamenőleg ki kell fizetni. Lényeges, hogy az ellátásban részesülőnek ebben az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Szolgálati járandóságban részesülő személy kereseti korlátja

Kérdés: Figyelembe kell venni a korábban felvett lakáscélú munkáltatói kölcsön törlesztési idő lejárta előtti visszafizetésekor a 44/2012. BM rendelet 13. §-ának (1) bekezdése alapján elengedett összeget egy szolgálati járandóságban részesülő személy esetében, aki havi 300 ezer forint munkabérrel munkaviszonyban is áll?
Részlet a válaszából: […] ...képező jövedelmet szerezhet biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyában anélkül, hogy ellátásának a folyósítása felfüggesztésre kerülne.A kérdésben említett munkavállaló ezt a határösszeget a munkaviszonyában eléri, így ha további...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Családi pótlék külföldre költözés esetén

Kérdés: Van valamilyen kötelezettsége a családi pótlékkal kapcsolatban annak a családnak, akik előreláthatóan huzamosabb időre külföldre költöznek, vagy magyar állampolgárként továbbra is jogosultak lesznek az ellátásra?
Részlet a válaszából: […] ...bejelentési kötelezettségét. Be kell jelenteni tehát a családi pótlék folyósításának, szüneteltetésének vagy a folyósítás felfüggesztésének időtartama alatt az ellátásra jogosult 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodásának tényét, továbbá az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Családi pótlék visszafizetése

Kérdés: Kérhető valamilyen méltányos elbírálás abban az esetben, ha a szülő családi pótlék visszafizetésére vonatkozó határozatot kapott, mert a gyermeke már nem jár iskolába? A család nagyon nehéz anyagi helyzetben van, jelenleg nem tudják visszafizetni az ellátást.
Részlet a válaszából: […] ...valamennyi változást. A bejelentési kötelezettség azonban nemcsak a folyósítás, hanem a szüneteltetésének vagy a folyósítás felfüggesztésének időtartama alatt is fennáll. Különösen lényeges bejelenteni a gyermeknek az ellátásra jogosult...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Táppénzre nem jogosult keresőképtelen munkavállaló

Kérdés: Valóban meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot annak a munkavállalónak, aki 2021. augusztus 2-től dolgozik jelenlegi munkahelyén, és 2021. augusztus 16-án keresőképtelen állományba került, amely előreláthatóan hosszú ideig fog tartani, de táppénzre folyamatos biztosítási idő híján csak rövid időre lesz jogosult? Az érintettnek szüksége lesz orvosi ellátásra, viszont semmilyen bevétele nincs, így jelenleg nagy terhet jelentene számára a havi járulék megfizetése.
Részlet a válaszából: […] ...tartozásra. Ez azt jelenti, hogy az adóhatóságtól nem kérhető az egészségügyiszolgáltatásijárulék--fizetési kötelezettség felfüggesztése. A kérelmet az illetékes megyei adó- és vámigazgatóság fizetési kedvezmények osztályára kell benyújtani a FAM01...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Méltányossági táppénz

Kérdés: Valóban folyósítható egy éven túl is a méltányosságból megállapított táppénzellátás? Milyen feltételekkel kaphatják a meghosszabbított ellátást az igénylők?
Részlet a válaszából: […] ...foglaltaktól eltérően, ha a keresőképtelenség igazolhatóan az egészségügyi ellátás SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódó felfüggesztése okán egy éven túl is fennáll, a táppénz méltányosságból a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

CSED-ben részesülő személy külföldi tartózkodása

Kérdés: Fennmaradhat a CSED folyósítása a szociális biztonsági egyezmény szabályai alapján abban az esetben, ha az ellátásban részesülő édesanya gyermekével az Amerikai Egyesült Államokba költözik, ahol a férje várhatóan 3 éves határozott időtartamra munkát vállalt? Az anya Magyarországon rendelkezik egy 36 órás munkaviszonnyal és emellett szja-adózó egyéni vállalkozó. Fennmarad a CSED-, GYED-folyósítás alatt Magyarországon a biztosítási jogviszony? A GYED-folyósítás lejártát követően hogyan alakul a biztosítási jogviszony Magyarországon, amennyiben a GYES-folyósítás felfüggesztésre kerül a külföldi tartózkodás miatt? Amennyiben a feleség a GYED-folyósítás alatt, illetve a folyósítás lejártát követően a magyar székhelyű egyéni vállalkozásban dolgozik az Egyesült Államokban, hol jön létre a biztosítási jogviszony? Amennyiben a férj Magyarországon is köt munkaszerződést online távmunkára, és továbbra is fennáll az amerikai munkaviszonya, a magyar munkaszerződés alapján hogyan alakul a biztosítási jogviszonya? Lehet ebben az esetben kettős biztosítási jogviszony?
A CSED-, illetve GYED-jogosultság vizsgálatánál figyelembevételre kerülhet az Egyesült Államokban biztosításban töltött idő? Magyarországi biztosítási jogviszony esetén hogyan lehet a keresőképtelenséget igazolni a táppénzjogosultsághoz abban az esetben, ha a keresőképtelenség az Egyesült Államokban jött létre?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az igénylő jogosult a csecsemőgondozási díjra, illetve a gyermekgondozási díjra, akkor az ellátás folyósítását nem befolyásolja, ha a gyermekével együtt külföldön tartózkodik.A jogosultság a magyar társadalombiztosítási szabályok alapján áll fenn, a 2015. évi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Családi pótlék nevelt gyermek szökése esetén

Kérdés: Jogosult családi pótlékra a nevelőszülő abban az esetben, ha a nevelt fia megszökött, de az iratok alapján még a nevelőszülőnél kellene lennie?
Részlet a válaszából: […] ...vagyis szökésben van, a családi pótlék folyósítását fel kell függeszteni. Amennyiben a gyermek a gondozási helyére visszatér, akkor a felfüggesztés időszakára járó ellátást visszamenőleg ki kell fizetni. Lényeges, hogy az ellátásban részesülőnek ebben az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Végrehajtás és fizetési kedvezmények

Kérdés: Hogyan változott a végrehajtásra és a fizetési kedvezményekre vonatkozó szabályozás a veszélyhelyzet megszüntetése után? Mennyi ideig maradnak meg a könnyítések, illetve kérhető továbbra is halasztás a járvány miatt kialakult fizetési nehézségre tekintettel?
Részlet a válaszából: […] ...az ügyfelek pénzforgalmi szolgáltatóinak a hatósági átutalási megbízásokat, egyúttal megszüntetheti a jövedelemletiltások felfüggesztését.Nincs már akadálya a helyszíni eljárásoknak, megtarthatók a hagyományos árverések, kivonhatók a forgalomból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Családi pótlék folyósításának felfüggesztése

Kérdés: Mit tehet a szülő abban az esetben, ha a gimnazista lányára tekintettel kapott családi pótlék folyósítása felfüggesztésre került, mert a gyermek nem járt iskolába?
Részlet a válaszából: […] A legfontosabb, mielőtt rátérnénk a jogi részére a kérdésnek, az, hogy rá kell venni a gyermeket a tan-intézmény szorgalmas látogatására, mert anélkül soha nem kapják vissza az ellátást. A törvény kimondja, hogy amennyiben a tanköteles vagy a tankötelezettsége megszűnését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.
1
2
3
5