tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott felfüggesztés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Munkavégzés felfüggesztése és eltiltás a munkavégzéstől

Kérdés: Mi a különbség a munkavégzéstől való eltiltás és a munkavégzés felfüggesztése között? A munkavédelmi felügyelet jegyzőkönyvében az egyik dolgozót eltiltotta, a másikat felfüggesztette. Milyen jogcímen kell ezt rögzíteni a bérprogramban, jár-e munkabér ezekre a napokra, hogyan kell szerepeltetni a jelenléti íven ezt a távollétet, illetve szüneteltetni kell-e az érintettek biztosítási jogviszonyát?
Részlet a válaszból: […]használatának felfüggesztését elrendelni; h) elrendelni a 23. § (2) bekezdése szerinti ellenőrzést; i) a balesetet munkabalesetnek minősíteni, továbbá a munkabaleset bejelentését vagy kivizsgálását elrendelni, ha a bejelentést vagy a kivizsgálást elmulasztották, vagy nem a jogszabályban foglaltaknak megfelelően végezték, illetőleg ha a munkáltató a balesetet jogszabályba ütköző módon nem tekinti munkabalesetnek; j) a munkaeszköz és egyéni védőeszköz működését, használatát felfüggeszteni, ha az nem rendelkezik a 18. § (3)-(4) bekezdéseiben meghatározott okirattal; k) a munkáltatót arra kötelezni, hogy az éjszakai munkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállalói átlagos statisztikai létszámát, munkarendjét, az éjszakai munkavégzés körülményeire vonatkozó - a határozatban megjelölt egyéb - információkat, valamint a közölt adatokban, tényekben bekövetkező változást időszakonként bejelentse; l) a szabálysértésre vonatkozó külön jogszabályok szerint eljárni; m) a munkahelyen tartózkodó személytől az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást kérni, valamint az ilyen személyt személyi azonossága igazolására felhívni; n) az ellenőrzés lefolytatásának akadályozása esetén a rendőrség igénybevételére; o) munkahigiénés vizsgálatok elvégeztetését elrendelni. Tehát az ellenőr jogosult a dolgozók testi épségét, egészségét közvetlenül veszélyeztető munkaeszközök használatát, vagy tevékenységét felfüggeszteni, illetve ha a dolgozó súlyosan megsérti a munkabiztonsági előírásokat, akkor a munkavégzéstől eltiltani. Az ellenőr mindkét esetben alkalmazandó szankciója addig tart, illetve addig hatályos, ameddig ezt el nem hárítja a munkáltató és nem utolsósorban a munkavállaló. Természetesen van olyan probléma, amit rögtön lehet orvosolni (pl. a védőeszközt - ami egyébként a helyszínen van - használni kezdi). Ebben az esetben szinte csak szimbolikus a felfüggesztés, hiszen rövid időn belül a dolgozó vagy a munkáltató megszünteti a szabálytalanságot. Amennyiben viszont például ittas dolgozóról van szó, már felmerülhetnek ennek a ténynek munkaügyi fegyelmi vetületei is. A legfontosabb kérdés, hogy kinek a hibájából következik be a munkavédelmi szabályszegés. Nem mindegy ugyanis, hogy a foglalkoztató biztosítja-e a védőeszközöket (sisak, kesztyű, védőszemüveg), de a dolgozó ezt szándékosan nem használja, vagy a foglalkoztató nem biztosította ezeket, és emiatt került sor az intézkedésre. Több foglalkoztató a kollektív szerződésben rögzít erre vonatkozóan rendelkezéseket, amelyben pontosan leírják, hogy a munkavállalót milyen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2303