Családi kedvezmény élettársak esetén

Kérdés: Jogosult lehet a családi pótlékra, és így a családi kedvezmény igénybevételére az apa is abban az esetben, ha élettársával és közös gyermekükkel egy háztartásban élnek, és a családi pótlékot az anya kapja? Az anya és a gyermek bejelentett lakcíme azonos azzal, ahol életvitelszerűen élnek együtt hárman, de az apa lakcímkártyáján egy másik cím szerepel.
Részlet a válaszából: […] ...nem a lakcímbejelentéshez, hanem az életvitelszerű együttéléshez köti. Így ha a vér szerinti szülők egy háztartásban, de nem házastárs-ként, hanem élettársakként nevelik a gyermeküket, mindketten jogosultak a családi pótlékra, melyet közös nyilatkozatuk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Élettárs családi kedvezménye

Kérdés: Jogosult év közben családi kedvezményre az apa abban az esetben, ha az anya kapja a családi pótlékot, egy helyen laknak, de sem élettársi nyilatkozat, sem bejegyzett élettársi kapcsolat nincs?
Részlet a válaszából: […] ...szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, továbbá a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa.A családi pótlékra jogosultságot a Cst. 7. §-a szabályozza. A 7. § (1) bekezdésének a) pontja alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Élettársak családi adókedvezménye

Kérdés: Megoszthatja-e a jogosult az adóév végén a családi kedvezményt a vele közös háztartásban élő élettársával abban az esetben, ha 1 közös gyermekük van, valamint velük él a feleség előző házasságából született 2 gyermek is? A gyermeket egyedül nevelők magasabb összegű családi pótlékát az élettársak egyike sem veszi igénybe, az adóelszámolásnál erről nyilatkoznak, valamint egymás adóazonosító jelét is feltüntetik a bevallásban.
Részlet a válaszából: […] ...a családok támogatásáról szólótörvény szerint családi pótlékra jogosult, továbbá a várandós nő és vele közösháztartásban élő házastársa. Nem jogosult azonban a családi kedvezmény érvényesítéséreaz a magánszemély, aki a családi pótlékot mint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 5.