tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott dolgozói részvény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Dolgozói részvényjuttatás

Kérdés: Milyen szja-, járulék- vagy eho-kötelezettség terheli a foglalkoztatót, illetve a magánszemélyeket abban az esetben, ha egy magyarországi leányvállalat dolgozói a külföldi anyavállalattól részvényjuttatásban részesülnek? A munkáltatónál nem jelenik meg sem a könyvelésben, sem egyéb módon ez a juttatás, mivel azt a munkavállalók közvetlenül az anyacégtől kapják.
Részlet a válaszból: […]kell 16 százalék személyi jövedelemadót, valamint 14 százalék egészségügyi hozzájárulást fizetni, melynek összességében 450 ezer forint a korlátja. Eltérő szabály akkor alkalmazható, ha az Szja-tv. 77/C. §-a szerinti munka­vállalóiértékpapír-juttatási program keretében történik a részvény juttatása.Az Szja-tv. 2. §-ának (6) bekezdése szerint a Magyar­országon adóztatható bevétel adókötelezettségének jogcímét az Szja-tv. szerint kell megállapítani, és az adókötelezettségeket (ideértve a jövedelem megállapítását is) ennek megfelelően kell teljesíteni. A jogcím meghatározásánál a felek (a magánszemély és a bevételt juttató személy, valamint az említett személyek és más személy) között egyébként fennálló jogviszonyt és a szerzés körülményeit kell figyelembe venni. Az előzőek szerint meghatározott jogcímen a bevétel kifizetőjeként járhat el az említett felek közül az a személy, amelyikkel a magánszemély a szerzés körülményeit is figyelembe véve a bevétel jogcímét meghatározó jogviszonyban áll, ha ez a kifizető az e bevétellel kapcsolatos, jogszabályban elő­írt kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükséges adatokkal rendelkezik, akkor is, ha a bevételt más személy fizeti (fizette) ki, vagy folyósítja (folyósította). Ha az adó megfizetésére a kifizető kötelezett, e kötelezettsége független a magánszemély illetőségétől.A rendelkezésnek megfelelően a Magyarországon fennálló munkaviszonyra tekintettel az anyavállalattól kapott részvény munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül. A magyarországi munkáltató az így megszerzett jövedelem tekintetében kifizetőként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4697
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Kedvezményes dolgozói részvény

Kérdés: Egy állami vállalat átalakulása során a munkavállalók kedvezményesen, a névérték 10 százalékáért vásárolhatnak tulajdonjogot (kedvezményes dolgozói részvény) a létrejött gazdasági társaságból, az 1995. évi XXXIX. tv. előírásának megfelelően. A munkáltatónak van-e valamilyen adatszolgáltatási kötelezettsége az APEH felé a kedvezményes dolgozói részvény juttatását követően, illetve a kedvezményes dolgozói részvény névértéken való visszavásárlásakor? A munkavállalónak van-e bevallási kötelezettsége, ha a munkáltató a kedvezményes dolgozói részvényt névértéken visszavásárolja?
Részlet a válaszból: […]adatszolgáltatási kötelezettsége nem keletkezik. A munkavállaló az Szja-tv. 77/A. § (5) bekezdése alapján a névértékre vetített legfeljebb 90 százalékos kedvezmény árfolyamnyereségből származó jövedelemnek minősül. A névértéken történő visszavásárláskor jövedelem nem keletkezik. A kifizetőnek az árfolyamnyereségről a 0708-as bevallás 437. sorában kell adatot közölnie. A magánszemélynek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. január 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2065