A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges biztosítási idő

Kérdés:

Milyen időszakok számíthatók be a csecsemőgondozási díjhoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe? Folyamatosnak kell lennie a biztosításnak, vagy az egyes időszakok között lehet 30 napnál hosszabb megszakítás is?

Részlet a válaszából: […] A csecsemőgondozási díjra jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani– a Tbj-tv. 6. §-a szerinti biztosításban töltött időt,– a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Egyszemélyes kft. GYED-ben részesülő tagjának munkavégzése

Kérdés: Végezhet tevékenységet a saját egyszemélyes kft.-jében a tag abban az esetben, ha gyermeke kétéves koráig, 2024. július 9-ig gyermekgondozási díjban részesül? Elszámolhat részére a társaság havi 40.000 forint összegű megbízási díjat, illetve esetleg dolgozhat részmunkaidős munkaviszony keretében is?
Részlet a válaszából: […] Általános esetben a GYED mellett korlátlanul lehet munkát végezni. Ez azt jelenti, hogy az egyszemélyes kft. tagja megbízási jogviszonyban és munkaviszonyban is dolgozhat a saját társaságában, és nincs megkötés arra vonatkozóan sem, hogy milyen összegű jövedelmet szerezhet....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Szülés felsőfokú tanulmányok befejezése után

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re a várhatóan 2022. januárban születő gyermekére tekintettel az a munkavállaló, aki 2020. szeptember hónapban egyetemi hallgatóként, részmunkaidőben kezdett dolgozni a munkáltatójánál, majd 2021. június hónaptól már teljes munkaidős munkaviszonyban áll, mert tanulmányait befejezte?
Részlet a válaszából: […] A csecsemőgondozási díjra való jogosultság alapfeltétele, hogy az édesanya a szülést megelőző két éven belül rendelkezzék 365 nap biztosításban töltött idővel.A kérdésben szereplő kismama 2020 szeptemberétől áll munkaviszonyban a cégnél, így egyértelműnek tűnik, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Ellátások szülés esetén

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re a szülés napjával az a munkavállaló, aki 2019. március 26-tól 2020. március 25-ig tartó GYES-ellátásának folyósítása alatt 2020. február 19-én munkaviszonyt létesített, és újra várandós? A szülés várható ideje 2020. július vége.
Részlet a válaszából: […] Nézzük meg a CSED-re való jogosultság feltételeit. Az Eb-tv. 40. §-ában foglaltak értelmében CSED-re – többek között – az a nő jogosult, akinek a gyermeke a biztosításának tartama alatt születik, és a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

GYED-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Hogyan kell kiadni a dolgozó szabadságát abban az esetben, ha jelenleg GYED-ben részesül, de 2020. január 13-tól vissza kíván térni a munkahelyére az ellátás folyósítása mellett? Ki kell vennie a tárgyévi szabadságot a visszatérést követő három hónapon belül? Van valamilyen kötelezettsége a foglalkoztatónak a GYED folyósítója felé ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. vonatkozó rendelkezései alapján főszabályként a szabadságot az esedékesség évében kell kiadni. A főszabály alóli egyik kivételt képezik azok az esetek, amikor a szabadságot a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehet az esedékesség évében kiadni (például a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Táppénzjogosultság időtartama

Kérdés: Mennyi időre lesz jogosult táppénzre az a munkavállaló, aki 2019. július 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, szeptember 11-én reggel az otthonában balesetet szenvedett, amelynek következtében eltört a bokája, 14 nap kórházi ápolásban részesült, és jelenleg is keresőképtelen? A gyógyulás valószínűleg több hónapot vesz igénybe. Mi lesz az ellátás alapja ebben az esetben? A dolgozó korábbi 10 éves munkaviszonya 2017. szeptember 30-án szűnt meg, mert 2017. október 1-jétől ápolási díjat igényelt, melyben 2019. június 10-ig részesült.
Részlet a válaszából: […] Táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt válik keresőképtelenné, és a Tbj-tv.-ben meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.A táppénzre való jogosultságot a keresőképtelenséget megelőző folyamatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Ügyvezetés CSED és GYED ideje alatt

Kérdés: Elláthatja a szülést követően az ügyvezetői feladatokat egy kft. tagja, aki jelenleg személyesen közreműködik a cég tevékenységében, így társas vállalkozóként biztosított, és emellett a társaság ügyvezetője is? Hogyan kell eljárni a CSED és a GYED folyósítása alatt? Meg kell bíznia valakit az ügyvezetéssel abban az esetben is, ha nem vesz fel jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. §-a értelmében a CSED tartama alatt keresőtevékenységet tilos folytatni. A jogszabály alkalmazásában keresőtevékenységnek a Tbj-tv. 5. §-a szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban (valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 13.

"Diplomás GYED"

Kérdés: Kaphatja a gyermeke kétéves koráig a GYED-et egy harmadéves egyetemi hallgató, aki 2017. augusztus 12-én született gyermeke után részesül az ellátásban? Azt a felvilágosítást kapta, hogy az ellátást a gyermek egyéves koráig folyósítják részére, viszont azt hallotta, hogy 2018-tól a felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére már a gyerek kétéves koráig jár a GYED.
Részlet a válaszából: […] Valóban, a 2017. évi CLXXVIII. tv. kedvezően módosította az ún. diplomás GYED folyósításának időtartamát egy évről két évre. Ugyanakkor a törvény átmeneti rendelkezése értelmében a kétéves jogosultsági időt nemcsak a 2017. december 31. napját követően megállapításra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 13.

GYED-en lévő édesanya egyszerűsített foglalkoztatása

Kérdés: Milyen feltételekkel alkalmazható egyszerűsített foglalkoztatás keretében egy GYED-en lévő édesanya? Mi a minimálisan, illetve a maximálisan adható bér összege? Van az érintettnek bejelentési kötelezettsége a NEAK felé, illetve jogosult lesz továbbra is az ellátásra, vagy megszüntetik a folyósítást?
Részlet a válaszából: […] A GYED mellett 2016-tól korlátlanul – mindennemű díjazásra, illetve munkaidőre vonatkozó kötöttség nélkül?- lehet keresőtevékenységet folytatni. Ez alól kivételt egyedül a nem biztosítási jogviszony által megalapozott "diplomás" GYED képez annyiban, hogy az ebben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Alkalmi munkavállaló baleseti táppénze

Kérdés: Egy alkalmi munkavállaló a harmadik munkanapján munkába menet balesetet szenvedett. Jogosult lesz üzemi baleseti táppénzre, ha a baleset üzemisége egyértelműen megállapítható? Hogyan változna a helyzet abban az esetben, ha az érintett munkaviszonyban állna, és első munkanapja reggelén ment volna munkába? Milyen ellátásra lenne jogosult a dolgozó abban az esetben, ha a foglalkoztató a baleset másnapjától tényleges munkaviszonyt létesítene a munkavállalóval?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. 10. §-a értelmében az alkalmi munkavállalóra, aki után kedvezményes (tehát nem a Tbj-tv., illetve Szja-tv. szerinti) közteherfizetésre került sor, nem terjed ki a biztosítás, és csak nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 10.
1
2