tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott brit nyugdíjban részesülő magánszemély tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: 1947-ben született magyar-brit állampolgár jogállása

Kérdés: Nyugdíjasnak minősül Magyarországon egy 1947-ben Budapesten született magyar-brit kettős állampolgár, aki 2003. január 1. óta itt tartózkodik, ettől az időponttól biztosítási kötelezettség hiányában fizeti maga után az előírt járulékot, és 2014. január 1. óta a brit állami nyugdíjintézettől nyugellátásban részesül a 2003 előtt végzett munkája alapján? A magánszemély sosem rendelkezett Magyarországon biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonnyal, nyugdíjjárulék-köteles jövedelmet nem szerzett, a brit nyugellátásról pedig csak egy írásbeli nyilatkozatot állított ki az ottani nyugdíjintézet, de E104-es, illetve E121-es igazolást nem, mert Nagy-Britanniában nem jogosult egészségügyi ellátásra. Ebben az esetben 2014. január után is meg kell fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot? Milyen összegű tételes adót kell megfizetni abban az esetben, ha a magánszemély kisadózó egyéni vállalkozóként kezd el tevékenykedni?
Részlet a válaszból: […]kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül, így kisadózó egyéni vállalkozóként a főállásúnak nem minősülő kisadózóra előírt havi 25 000 forint tételes adót köteles fizetni [Kata-tv. 8. § (2) bekezdése]. A nem főállású kisadózó - e jogviszonya alapján - biztosítottnak nem minősül, és társadalombiztosítási ellátásra jogosultságot nem szerez [Kata-tv. 10. § (2) bekezdése]. Ettől eltérő szabályokat kell azonban az érintett személy egészségügyi szolgáltatásra jogosultságát, valamint egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettségét illetően figyelembe venni. Egészségügyi szolgáltatásra a biztosítottakon túl a Tbj-tv. 16. §-a (1) bekezdésének a)-w) pontjaiban felsorolt személyi kör jogosult. A kérdés szempontjából a b) pontban foglaltaknak van jelentősége, e szerint egészségügyi szolgáltatásra az a személy jogosult, aki a Tbj-tv. 14. §-ának (3) bekezdése alapján saját jogán nyugdíjban, hozzátartozói nyugellátásban, rehabilitációs járadékban részesül. Tekintve, hogy ezek az ellátások a magyar társadalombiztosítás rendszerében nyújtott nyugdíjbiztosítási ellátások, ezért nem lehet kétséges, hogy a kérdésbeli személy brit nyugdíjasként nem felel meg ennek a jogosultsági feltételnek. A kérdés eldöntése szempontjából releváns szabályokat tartalmaz még a Tbj-tv. 16. §-ának (2) bekezdése, továbbá a Tbj-tv. 13. §-a is. A hivatkozott szabályok értelmében az unió bármely tagállamának polgára a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szabályai szerint jogosult egészségügyi szolgáltatásra. A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése szerint az a személy, aki az egyik tagállam jogszabályai szerint részesül nyugdíjban, és aki a lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai alapján nem jogosult természetbeni ellátásokra, ennek ellenére jogosult ezekre az ellátásokra a családtagjaival együtt, amennyiben azokra jogosult lenne a nyugdíja tekintetében illetékes tagállam jogszabályai szerint, ha abban a tagállamban rendelkezne lakóhellyel. A természetbeni ellátásokat ilyen esetekben a lakóhely szerinti társadalombiztosítási szerv nyújtja a nyugdíj tekintetében illetékes tagállam társadalombiztosítási szervének költségére, mintha az érintett személy annak a tagállamnak a jogszabályai alapján lenne jogosult nyugdíjra és természetbeni ellátásokra. A kérdésből kiderül, hogy az érintett brit állami nyugdíjban részesülő személy Nagy-Britanniában nem jogosult egészségügyi ellátásra, ezért nem adja ki a brit nyugdíjintézet erről az igazolást. Nem ismerjük pontosan az Egyesült Királyság társadalombiztosítási szabályait, de legjobb tudomásunk szerint az egészségügyi szolgáltatásokat az Egyesült Királyság területén lakcímmel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5170