Heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező társas vállalkozók bejelentése

Kérdés: Van-e valamilyen bejelentési kötelezettsége azoknak a társaságoknak, amelyekben társas vállalkozói jogviszonyban működnek közre heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező személyek? A cégek azt a tájékoztatást kapták, hogy minden biztosítási kötelezettséget eredményező jogviszonyt külön-külön be kell jelenteni.
Részlet a válaszából: […] Az Art. 16. §-ának (4) bekezdése arról rendelkezik, hogy a munkáltatónak, illetve a kifizetőnek a biztosítottat a biztosítás kezdetére vonatkozóan a biztosítási jogviszony első napját megelőzően, de legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján a foglalkoztatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 25.

Újonnan alakuló gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének bejelentése

Kérdés: Be kell-e jelenteni az APEH-nek a T1041 számú nyomtatványon egy újonnan alakuló gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének adatait a 1210-es kóddal, amennyiben feladatai ellátásáért nem vesz fel jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] A T1041-es típusú Bejelentő és változásbejelentő lap abiztosítottak bejelentésére szolgáló formanyomtatvány. Ebből a funkciójábóladódóan biztosítási kötelezettség alá nem tartozó magánszemélyeket nem kellrajta feltüntetni. A választott tisztségviselőre a biztosítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 10.

Gazdasági társaság személyesen nem közreműködő tagjának bejelentése

Kérdés: Be kell-e jelenteni a 08T1041 számú nyomtatványon egy gazdasági társaság tagjait, ha személyesen semmilyen módon nem működnek közre?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett nyomtatvány az Art. 16. § (4)bekezdésében említett kötelezettség teljesítésére – tehát a biztosítottakbejelentésére – szolgál.A társaságban semmilyen jogviszonyban munkát nem végző,illetve munkavégzésre nem kötelezett tag esetében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 6.

Járulékfizetési kötelezettség kezdete

Kérdés: Mikortól áll fenn a járulékfizetési kötelezettség egy 2007. december 28-án alakult kft. esetében, amely az adószámát csak 2008. január 14-én kapta meg?
Részlet a válaszából: […] A társas vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége abiztosítási kötelezettség tartama alatt, tehát korlátolt felelősségű társaságesetén a tényleges személyes közreműködési kötelezettség kezdete napjától -ideértve az előtársaságként történő működés idejét is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 11.

Bejelentés beolvadás esetén

Kérdés: A 35 alkalmazottat foglalkoztató "A" kft. beolvadt a "B" kft.-be. Az új Gt.-módosítás értelmében lehetőség lett volna meghatározott időpontot kérni a cégbíróságtól a beolvadás időpontjára, de ezt elmulasztotta a cégek jogi képviselője megtenni. Hogyan tudnak a cégek APEH felé fennálló bejelentési kötelezettségeiknek határidőben eleget tenni, ha a beolvadás időpontjáról csak az után kapnak információt a cégbíróságtól, miután a bejegyzés megtörtént? Az "A" kft. alkalmazottainak kijelentésére 8 nap áll rendelkezésre, de elvileg az alkalmazottakat az átvevő "B" kft.-nek az átvételt megelőző napon be kellene jelenteni. Ebben az esetben mi a teendő, van-e valami speciális jogcímkód, amire hivatkozva késedelmesen bejelenthetők a dolgozók a jogutód cégbe?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben vázolt esetre a biztosítottak bejelentéséreszolgáló nyomtatvány (07T1041) speciális jogcímkódot nem tartalmaz. Egyéb megoldástnem tudunk javasolni, mint a cégbírósági bejegyzésnek megfelelően utólag elegettenni a bejelentési kötelezettségnek. Az esetleges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.

Biztosítottak bejelentése határozott idejű munkaszerződés esetén

Kérdés: Terheli-e bejelentési kötelezettség az OEP és a munkaügyi központ felé azt a munkáltatót, amely határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatja nyugdíjas munkavállalóit (pl. 2006. január 1-jétől december 31-éig), és ugyanezekkel a dolgozókkal 2007. január 1-jétől is szeretnének új, határozott idejű munkaszerződést kötni?
Részlet a válaszából: […] A Mt. szabályai különbséget tesznek a munkaviszonymegszűnése és megszüntetése között. A munkaviszony megszűnése azt jelenti, hogya felek külön erre irányuló akaratnyilatkozata nélkül, a meghatározott objektívkörülmények beálltával, automatikusan megszűnik. A munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 13.

Biztosítottak bejelentése elektronikus úton

Kérdés: A Tbj-tv. változásaiban az olvasható, hogy az egészségbiztosítási pénztárhoz a biztosítottak bejelentését szoftveren kell teljesíteni. Igaz-e ez és hogyan kell kérni a szoftvert?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 44. § (3) bekezdése alapján a foglalkoztató -adóazonosító számának közlésével – az illetékes egészségbiztosítási szervnekbejelenti az általa foglalkoztatott személyi adatait, állampolgárságát,taj-számát, a biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 7.

Biztosítottak bejelentése

Kérdés: Mi a biztosítottak bejelentésével kapcsolatos változás lényege, hogyan kell a továbbiakban teljesíteni ezt a kötelezettséget?
Részlet a válaszából: […] Az Art. módosításáról szóló 2005. évi LXXXV. törvény 63. §-a2005. szeptember 1-jei hatállyal módosította a Tbj-tv. 44. §-át, ezzel egyidejűlega 67. § (3) bekezdésével hatályon kívül helyezte a Tbj-tv. 44. (5) bekezdését.A hatályon kívül helyezett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 11.

Önellenőrzés

Kérdés: Hogyan tehet eleget kötelezettségeinek az a kft., amely több éven keresztül elmulasztotta bevallani és megfizetni a megbízás alapján és a vállalkozás jellegű jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállalói közterheit?
Részlet a válaszából: […] A vállalkozásnak mielőbb önellenőrzéssel kell bepótolnia ahiányosságot az alábbi irányelv szerint, melyet kivonatosan közlünk:"7004/2004. (AEÉ 4.) APEH irányelvaz adóbevallás önellenőrzéssel történő helyesbítésérőlAz adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 28.

Táppénz-hozzájárulás fizetése kft.-tag keresőképtelensége esetén

Kérdés: Kell-e táppénz-hozzájárulást fizetnie a kft.-nek abban az esetben, ha tagsági jogviszonya alapján biztosított ügyvezetője keresőképtelenné válik?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. meghatározza a társadalombiztosítás fedezeti rendszerét.A törvény szerint a foglalkoztatót egészségbiztosítási- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetési kötelezettség (együtt: társadalombiztosítási járulék) terheli, a társas vállalkozás a kiegészítő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 9.
1
2