tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott biztosítottak bejelentése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező társas vállalkozók bejelentése

Kérdés: Van-e valamilyen bejelentési kötelezettsége azoknak a társaságoknak, amelyekben társas vállalkozói jogviszonyban működnek közre heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező személyek? A cégek azt a tájékoztatást kapták, hogy minden biztosítási kötelezettséget eredményező jogviszonyt külön-külön be kell jelenteni.
Részlet a válaszból: […]keretében látja el ezt a tevékenységét. A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő (tehát nem saját jogú nyugdíjas, illetve özvegyi nyugdíjasként a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött) vállalkozóra pedig kiterjed a biztosítás. E jogviszonyban fennálló biztosítási kötelezettségét az sem befolyásolja, hogy esetleg másutt rendelkezik heti 36 órát elérő foglalkoztatással. A Tbj-tv. 9. §-ának (1) bekezdése szerint ugyanis a biztosítási kötelezettséget minden jogviszonyban külön kell elbírálni. Ez kizárólag a minimális havi kötelezettség alól mentesíti, illetve esetleges jövedelme után nem terhelné egyéni járulékként a munkaerő-piaci járulék. A Tbj-tv. szerint az egyéni és társas vállalkozó biztosítási kötelezettségének nem feltétele, hogy jövedelemben részesüljön.Tehát biztosítottal állunk szemben.Az is nehezen vitatható - bár valóban szerencsésebb lenne, ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3858

2. találat: Biztosítottak bejelentése határozott idejű munkaszerződés esetén

Kérdés: Terheli-e bejelentési kötelezettség az OEP és a munkaügyi központ felé azt a munkáltatót, amely határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatja nyugdíjas munkavállalóit (pl. 2006. január 1-jétől december 31-éig), és ugyanezekkel a dolgozókkal 2007. január 1-jétől is szeretnének új, határozott idejű munkaszerződést kötni?
Részlet a válaszból: […]ebből az adatbázisból ezen időponttól megszűnt. A bejelentési kötelezettségüket azonban 2006. december 31-éig változatlan feltételekkel kellett teljesíteniük, ezért legkésőbb a munkaviszony megszűnését követő napon a megszűnés időpontját be kellett jelenteni. Minderről az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény rendelkezik, amely az Art. 16. §-ába iktatva rendezi az új bejelentési szabályokat. E szerint a munkaadóknak 2007. január 1-jétől a munkaviszonyok létesítésének és megszűnésének tényét - egyéb adatok mellett - már az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak kell bejelenteniük elektronikus úton az erre a célra rendszeresített 07T1041 jelű nyomtatványon, mely kizárólag az interneten keresztül (www.apeh.hu) érhető el. A nyomtatvány kitöltéséhez az állami adóhatóság természetesen kitöltési útmutatót is készített. A nyomtatványt a munkáltatók, kifizetők papír alapon vagy elektronikus úton is benyújthatják az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz. A bejelentést a biztosítás kezdetére vonatkozóan a biztosítási jogviszony első napját megelőzően, de legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján a foglalkoztatás megkezdése előtt, álláskeresési támogatás esetén a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 10 napon belül, illetőleg ha a biztosítás elbírálására utólag kerül sor, legkésőbb a biztosítási kötelezettség megállapítását követő napon kell teljesíteni. A jogviszony megszűnését, a szünetelés kezdetét és befejezését, a biztosítás megszűnését követően folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját közvetlenül követő 8 napon belül kell bejelenteni az állami adóhatóságnak. A munkáltatók, kifizetők bejelentési kötelezettsége kizárólag a 2007. január 1-jén vagy ezt követően foglalkoztatottá váló munkavállalók tekintetében áll fenn. A kifizetők, munkáltatók változásbejelentési kötelezettsége azonban a 2007. január 1. előtt az illetékes egészségbiztosítási pénztárnak bejelentett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. február 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1668

3. találat: Biztosítottak bejelentése elektronikus úton

Kérdés: A Tbj-tv. változásaiban az olvasható, hogy az egészségbiztosítási pénztárhoz a biztosítottak bejelentését szoftveren kell teljesíteni. Igaz-e ez és hogyan kell kérni a szoftvert?
Részlet a válaszból: […]teljesíteni. Az OEP főigazgatója, illetőleg a MEP igazgatója a bejelentés teljesítésének határidejét meghosszabbíthatja, legfeljebb a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig. A 2005. évi LXXXV. törvény módosította az Art. 31. §-ának egyes rendelkezéseit, ennek megfelelően 2006. január 1-jétől lehetővé vált, hogy a munkáltatók bejelentési kötelezettségüket elektronikus úton teljesítsék. Az a foglalkoztató/meghatalmazott teljesítheti a bejelentést elektronikus úton, aki minősített szolgáltató által kibocsátott, legalább fokozott biztonsági tanúsítvány alkalmazásával ellátott elektronikus aláírással rendelkezik. A foglalkoztató vagy meghatalmazottja, a tulajdonában lévő minősített szolgáltató által kibocsátott fokozott biztonságú tanúsítvány alkalmazásával aláírt elektronikus levél üzenethez csatolva teljesítheti foglalkoztatói bejelentési kötelezettségét. A csatolt állományt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) honlapjáról letölthető, Jelentő program segítségével lehet előállítani. Az OEP a foglalkoztatói jelentéseket a jelent@oep.hu levélcímen fogadja. A jelentés feltételeinek rögzítése érdekében a foglalkoztatók részére előzetes regisztráció szükséges. A regisztráció, illetőleg a megállapodás megkötése miatt a foglalkoztató/állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselő egyszeri személyes megjelenésére van szükség. Vinnie kell magával a tanúsítványt és az annak alapját képező megállapodást. Amennyiben könyvelőcég által kívánja teljesíteni bejelentési kötelezettségét a foglalkoztató, akkor a megbízott könyvelőcég tulajdonában lévő elektronikus aláírásra vonatkozó tanúsítvány, illetve az annak alapját képező megállapodás szintén kell. Ne feledkezzünk el a könyvelőcég és a foglalkoztató közötti meghatalmazásról sem, amit szintén be kell vinni, hiszen az elektronikus ügyintézés esetén sem mellőzhető. A megbízás kezdetének dátumát és annak érvényességi idejét fel kell tüntetni. A megállapodást a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárak (MEP) ügyfélszolgálatán kell megkötni, 3 példány szükséges a foglalkoztató aláírásával. Egy példány a munkáltatóé lesz, egy példány a MEP irattárába kerül, és a harmadik példányt a MEP eljuttatja az OEP Nyilvántartási és Ügyvitel-szervezési Főosztályára. A főosztály a dokumentum alapján az elektronikus jelentést fogadó rendszerbe bejegyzi a bejelentés fogadásának feltételeit, ezzel biztosítja a foglalkoztató részére a bejelentések fogadását. Az OEP Nyilvántartási és Ügyvitel-szervezési Főosztálya a beérkezett foglalkoztatói bejelentéseket iktatja, beolvassa a BSZJ rendszerbe, majd a foglalkoztató részére elektronikus nyugtát küld, és az illetékes MEP-et is tájékoztatja a beérkezett jelentésről. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1312

4. találat: Biztosítottak bejelentése

Kérdés: Mi a biztosítottak bejelentésével kapcsolatos változás lényege, hogyan kell a továbbiakban teljesíteni ezt a kötelezettséget?
Részlet a válaszból: […]hónap 12. napja volt, mely 2005. szeptember 1-jétől a Tbj-tv. 44. § (3) bekezdése szerint egy lényegesen rövidebb - egyes esetekben gyakorlatilag teljesíthetetlen - határidőre változott. Az új szabály szerint a foglalkoztató - adóazonosító számának közlésével - az illetékes egészségbiztosítási szervnek köteles bejelenteni az általa foglalkoztatott biztosított személyi adatait, taj-számát, a biztosítási jogviszonyának kezdetét, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, továbbá magán-nyugdíjpénztári tagság esetén fel kell tüntetnie a pénztár nevét, azonosítóját. A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató bejelentésének ki kell terjednie a biztosítás megszűnését követően folyósított táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, a gyermekgondozási segélyre és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1186
Kapcsolódó tárgyszavak: ,