tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott be nem jelentett szolgálati idő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Be nem jelentett szolgálati idő igazolása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, akinek a korábbi munkáltatója 1981-ben "kilépett" bejegyzéssel megszüntette a jogviszonyát, és 1984 decemberétől új belépőként kezelte annak ellenére, hogy a munkaviszonya ténylegesen folyamatosan fennállt? Az érintett úgy tudta, hogy minden rendben van a szolgálati idejével, de 2016-ban az adategyeztetés során kiderült, hogy a nyugdíjbiztosítás rendszerében nem szerepel ez a 3 év, mert a volt munkáltató erre az időszakra nem jelentette be. A munkáltató jogutódjának tudomása van az ügyről, a Munkaügyi Bíróság vizsgálata során el is ismerte, hogy korábban ebben az ügyben volt egy legfelsőbb bírósági határozat, amit a jogelőd vállalat nem hajtott végre. A munkavállaló ez alapján kérte a jogutódot, hogy váltsa meg számára a hiányzó 3 évet, illetve fizessen számára sérelemdíjat, tekintettel arra, hogy ez az időszak hiányozni fog a szolgálati idejéből, azonban a jogutód vállalkozás úgy véli, hogy nem neki kell helytállnia, annak ellenére, hogy az ezzel kapcsolatos dokumentumokat neki kellett volna megőriznie. Hogyan hozható helyre a munkavállalót ért sérelem ebben az esetben? Érdemes esetleg pert indítania a jogutód cég ellen? A Munkaügyi Bíróság utasította a kormányhivatalt egy új eljárás megindítására és az érintett időszak figyelembevételére.
Részlet a válaszból: […]az ügyben az új eljárás nyomán született határozat tartalma lesz a döntő.Általánosságban azonban elmondhatjuk, hogy a Tny-tv. 43. §-ának (2) bekezdése értelmében a társadalombiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásai alapján nem igazolt szolgálati időket - ha jogszabály másként nem rendelkezik - abban az esetben kell figyelembe venni, ha azokat az igénylő- a foglalkoztató által kiállított egykorú eredeti okirattal (igazolással) vagy hiteles másolatával, vagy- a foglalkoztató eredeti nyilvántartásai alapján kiállított igazolással, vagy- egyéb hitelt érdemlő módonbizonyítja.Ez utóbbi pont meglehetősen tág teret nyújt a bizonyításra (pl. tanúk, egyéb dokumentumok), így ez alapján a kérdésben említett legfelsőbb bírósági ítélet is bizonyítékul szolgálhat a szolgálati idő bizonyítására.Ami az iratőrzésre vonatkozó előírásokat illeti, erre vonatkozóan csak 2018. december 23-ától tartalmaz egyértelmű előírást a Tny-tv. Ezt megelőzően közvetett módon lehet levezetni a munkaügyi iratok elévülési időn túli megőrzésének a kötelezettségét, amelynek elmulasztásához sajnos a jogszabályok nem fűznek szankciót.Ugyanakkor a jogutód foglalkoztatónak - ha az iratokat megőrizte volna - a mai napig módja volna az elmaradt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6338