Jogosultság baleseti táppénzre

Kérdés: Mikortól folyósíthat baleseti táppénzt a kifizetőhely annak a munkavállalónak, aki 2022. március 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, és 2022. április 8-án, a munkavégzés befejezése előtt 1 órával munkavégzés közben baleset érte, amelyet bejelentett, de a munkaidő végéig dolgozott? A munkavállaló a munka befejezése után elment orvoshoz, aki a balesetből kifolyólag ugyanezen a napon keresőképtelen állományba vette, amely előreláthatólag hosszabb ideig fog tartani. Meddig lesz jogosult az ellátásra ebben az esetben a dolgozó, ha az előző munkaviszonya 2022. január 8-án szűnt meg?
Részlet a válaszából: […] Baleseti táppénzre az jogosult, aki a biztosításának a fennállása alatt, vagy annak megszűnését követő harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik. Ezért elsősorban a baleset üzemiségét kell elismerni. Ehhez a munkáltatónak a balesetet munkabalesetnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Munkahelyi baleset

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhely, ha az orvos által kiállított "4"-es kóddal számfejtette le a dolgozó táppénzét, illetve készítette el az adatszolgáltatást, vagy egy feljegyzéssel "8"-as kódon kellett volna számfejteni az alábbi esetben? Egy munkavállalónak a munkahelyi öltözőben átöltözés után, már munkavédelmi cipőben megbicsaklott a lába. A kifizetőhely felvette a jegyzőkönyvet, a munkavállaló saját elmondása szerint nem csúszott vagy botlott meg, egyszerűen rosszul lépett. A kifizetőhely úgy ítélte meg, hogy mivel nem volt külső hatás, ez nem baleset. Kell ebben az esetben a baleset üzemiségéről elutasító határozatot hozni?
Részlet a válaszából: […] Jelen esetben egy meglehetősen összetett kérdésről van szó. Abban az esetben, ha a munkavállalóval a munkahelyén valamilyen váratlan esemény történik, különösen, ha bármilyen okból munkaképtelen állapotba kerül, nyilvánvalóan alapos vizsgálatra van szükség. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Baleset orvosi vizsgálatra menet

Kérdés: Jogosult lesz baleseti táppénzre az a veszélyeztetett terhességére tekintettel jelenleg táppénzben részesülő munkavállaló, aki a kezelőorvosa által elrendelt kardiológiai vizsgálatra menet a frissen felmosott kövön megcsúszott, eltört a bokája, ezért jelenleg kórházi ápolásban részesül? A teljes felépülés több hónapot is igénybe vehet. Hogyan kell eljárnia a kifizetőhelynek ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Első teendő a baleset kivizsgálása, baleseti jegyzőkönyv felvétele a szakrendelő részéről. A társadalombiztosítási kifizetőhelyi ügyintéző feladata a baleset társadalombiztosítási szempontból történő vizsgálata. Az Eb-tv. 52. §-ának (2) bekezdésében foglaltak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Balesetitáppénz-jogosultság

Kérdés: Jogosult táppénzre az a munkavállaló, aki 2019. december 2-án szenvedett üzemi balesetet, amely miatt 2020. január 6-ig keresőképtelen állományban volt?
Részlet a válaszából: […] Sajnos a kérdésből több fontos információ hiányzik ahhoz, hogy pontos választ tudjunk adni. Nem tudjuk, hogy a munkavállalónak mikortól van biztosítási ideje, hol történt a balesete, illetve hogy a balesetet a munkáltató kivizsgálta-e.Ezért röviden tájékoztatjuk, hogy mi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Üzemi baleset

Kérdés: Milyen ellátásra lesz jogosult a dolgozó, illetve a munkáltatónak keletkezik-e megtérítési kötelezettsége azzal a munkahelyi balesettel kapcsolatban, ahol a baleset a munkavállaló gondatlanságából adódóan történt, mert nem használta az előírt védőeszközt?
Részlet a válaszából: […] A munkabaleset fogalmát az Mvt. 87. §-ának 3. pontja határozza meg, mely szerint "munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától, valamint a munkavállaló közrehatásának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Munkabaleset dokumentálása

Kérdés: Mely esetekben kell kitöltenie a munkavállalónak a "Nyilatkozat a baleset (sérülés) következményeiről" elnevezésű dokumentumot? Helyesen járt el a kifizetőhelyi ügyintéző abban az esetben, ha a munkahelyen a munkavégzéssel összefüggésben történt balesetről készült jegyzőkönyv alapján az üzemi balesetet határozatban elismerte, de a nyilatkozat kitöltését mellőzte, tekintettel arra, hogy a baleset munkaképtelenséget nem eredményezett, és balesetitáppénz--folyósítás sem történt?
Részlet a válaszából: […] A foglalkoztató a munkabalesetek fogalmi körébe tartozó üzemi balesetet "Munkabaleseti jegyzőkönyv"-ben köteles rögzíteni. A munkabaleset fogalmi körébe nem tartozó üzemi balesetet a foglalkoztató köteles kivizsgálni, és a vizsgálat eredményét "Üzemi baleseti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Baleset munkából hazafelé menet

Kérdés: Milyen ellátásra lesz jogosult az a dolgozó, aki 2017. július 7-én a munkavégzést követően munkatársaival együtt hazafelé indult, az üzem kapuján kilépve megbotlott, térdre esett, és erős fájdalmai miatt mentőt hívtak hozzá, és kórházba szállították? A munkavállaló egy napig volt kórházban, de azóta is keresőképtelen.
Részlet a válaszából: […] Valószínű, hogy ebben az esetben mind a kórház, mind a háziorvos által kiadott igazoláson a keresőképtelenség kódja "3"-as lesz, amely a közúti baleset megjelölése. A munkáltatónak a baleset körülményeit vizsgálnia kell. A munkabaleset fogalmi körébe nem tartozó üzemi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 1.

Keresőképtelenséget nem okozó munkabalesetek bejelentése

Kérdés: Hol található meg annak a kifizetőhelyek számára megküldött utasításnak a jogszabályi háttere, amely szerint a baleset helye szerint illetékes kormányhivatalhoz bejelentést kell tenni a keresőképtelenséget nem okozó munkabalesetekről is?
Részlet a válaszából: […] Az Mvt.-ben foglaltak szerint a munkaképtelenséget nem okozó munkabalesetekről munkabaleseti jegyzőkönyvet nem kell felvenni, viszont a nyilvántartásban rögzíteni kell.A bejelentett üzemi balesetek tényét a táppénz iránti kérelem elbírálására hatáskörrel és illetékességgel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 25.

Üzemi baleset bejelentése

Kérdés: Valóban elismerheti üzemi balesetnek a kifizetőhely a történteket abban az esetben, ha egy munkavállaló munkavégzés közben megsérült, amit nem jelentett be, mert nem gondolta, hogy komoly probléma van, majd egy nap munkavégzés után bevérzett a karja és orvoshoz fordult? Az orvos úgy tájékoztatta a munkavállalót, hogy 72 órán belül jelenthető be az üzemi baleset.
Részlet a válaszából: […] A munkavégzés során elszenvedett baleseteket a munkáltatónak azonnal be kell jelenteni, s az köteles a balesetet kivizsgálni. A konkrét ügyben az ellátó orvos által említett bejelentésre vonatkozó 72 órás határidőt sem az Mvt., sem az Eb-tv. nem tartalmazza. Felhívjuk viszont a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.

Baleset keresőképtelenség ideje alatt

Kérdés: Milyen ellátásra lesz jogosult a továbbiakban az a saját jogú nyugdíjban részesülő munkavállaló, aki 2016. május 6-tól keresőképtelen, gyógyulása érdekében május 23-tól heti 3 alkalommal fizioterápiás kezelésre járt, június 2-án a kezelés végeztével a kezelő csúszós padlóján elesett, eltörte a lábát, ezért kórházba került, ahol meg kellett műteni? A dolgozó fekvőgipszet kapott, jelenleg is keresőképtelen, a keresőképtelenség kódja "4". A munkavállaló 2016. január 4-től áll a munkáltató alkalmazásában, munkabére havi 200 000 forint, és a keresőképtelenség első 15 napjára megkapta az előírt 15 munkanap betegszabadságot.
Valóban, a saját jogú nyugellátásban részesülő munkaviszonyban álló biztosított keresőképtelensége esetén betegszabadságra jogosult. A betegszabadság lejártát követően táppénzre nem jogosult, mert a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulékalapot képező jövedelme után 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a nyugdíj folyósítása szünetel, a munkavállaló pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is köteles fizetni.
A dolgozó ellátásra való jogosultságához azonban figyelemmel kell lenni az Eb-tv. 52. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra, mely szerint üzemi baleset az a baleset is, mely a biztosítottat a keresőképessé válásához szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte. Mivel a nyugdíjas munkavállalót a keresőképessé válásához szükséges kezelésen baleset érte, ezért az üzemi balesetnek minősül, s ennek következtében baleseti táppénzre válik jogosulttá.
A balesetet ki kell vizsgálni, s a kivizsgálást követően "Üzemi baleseti jegyzőkönyvben" kell rögzíteni.
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezettként a baleseti táppénz összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (2016. június hóban 28 500 forint) százötven százalékának naptári napi összegével azonos.
Részlet a válaszából: […]

A baleseti táppénz az előzetes biztosítási időre és a táppénzfolyósításra tekintet nélkül a keresőképtelenség időtartamára legfeljebb egy éven át jár. A nyugdíjas dolgozó tehát nem válik ellátatlanná.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.
1
2