Szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény nyugdíjas foglalkoztatott után

Kérdés: Érvényesíthető az 55 éves kor felettiek foglalkoztatására vonatkozó szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény egy vállalkozás által részmunkaidőben foglalkoztatott öregségi nyugdíjas személy után?
Részlet a válaszából: […] Igen, érvényesíthető. A 2011. évi CLVI. tv. 462/B. §-a nem tartalmaz olyan kizáró feltételt, hogy az 55 év feletti munkavállalók utáni szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt az öregségi nyugdíjban részesülő munkavállalóval kapcsolatban nem lehet alkalmazni. Ugyanakkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény nyugdíjazás esetén

Kérdés: Igénybe veheti a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményből még hátralévő részt a foglalkoztató abban az esetben, ha a dolgozója tartósan munkanélküli volt, így közel egy éve ezen a címen igénybe veszik utána a kedvezményt, a dolgozó azonban 2018. január hónapban betölti a nyugdíjkorhatárt, ezért a munkaviszonyát január 16-án megszüntetik, de január 17-én már újra alkalmazni kívánják?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt a kérdés egy adatának a pontosítására kell felhívnunk a figyelmet. A munkavállaló munkaviszonya 2018. január 16-ával kerül megszüntetésre, amiből az következik, hogy legkorábban január 17-től kérheti a nyugellátása folyósítását. Ebben az esetben viszont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.

Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény

Kérdés: Jogosult lesz továbbra is a tartósan munkanélküli foglalkoztatására tekintettel járó szociálishozzájárulásiadó-kedvezményre a foglalkoztató cég abban az esetben, ha az érintett munkavállaló 2017. november 10-től saját jogú nyugdíjas lesz, ezért egy napra megszüntetik a munkaviszonyát, de november 11-től újra szeretnék foglalkoztatni? A kedvezményes időszakból még 7 hónap van hátra.
Részlet a válaszából: […] Sajnos nem. A 2011. évi CLVI. tv. 463/C. §-ának (3) bekezdése értelmében azt lehet a kedvezmény alkalmazása szempontjából tartósan álláskeresőnek tekinteni, akit az állami foglalkoztatási szerv a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 275 napon belül legalább 183 napig a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Szakképzési hozzájárulás 55 év feletti munkavállalók után

Kérdés: Kell szakképzési hozzájárulást fizetni azok után az 55 év feletti munkavállalók után, akikre tekintettel a munkáltató szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt vesz igénybe? Ha igen, akkor mi lesz a hozzájárulás alapja?
Részlet a válaszából: […] Főszabály szerint a szakképzési hozzájárulás alapja megegyezik a szociális hozzájárulási adó alapjával azzal, hogy egyes szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel érintett munkavállalói csoportok vonatkozásában a kötelezettség alapja csökkenthető. Hogy kik tartoznak ebbe a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Szociális hozzájárulási adó alapjának csökkentése

Kérdés: Figyelembe vehető csökkentő tételként a szakképzési hozzájárulás alapjának számításánál a rehabilitációs kártyával rendelkező munkavállalók után igénybe vett szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény?
Részlet a válaszából: […] A szakképzési hozzájárulás alapja szempontjából csökkentő tényezőként figyelembe veendő szociális--hozzájárulásiadó-kedvezményeket a 2011. évi CLVI. tv. 4. §-ának (1a), illetve (1b) bekezdése határoz-za meg.E szerint a szakképzési hozzájárulás alapjának a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 7.

Szociálishozzájárulásadó- kedvezmények munkáltató személyében bekövetkező változás esetén

Kérdés: Valóban csak a 2011. évi CLVI. törvény 462/B. §-ának (2) bekezdése szerinti 25 év alatti és legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel rendelkező pályakezdő, valamint a 462/C. §-ban szabályozott tartósan álláskereső munkavállalók után érvényesítheti az átvevő munkáltató a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt az átvett munkavállalók után a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén? Az átvevő munkáltató tehát nem érvényesítheti a 25 év alatti és 55 év feletti munkavállaló utáni adókedvezményt?
Részlet a válaszából: […] Kétségtelen, hogy a 2011. évi CLVI. tv. – egészen pontosan annak 464. §-ának (10) bekezdése – csak a kérdésben is nevesített 25 év alatti pályakezdő és a tartósan álláskereső munkavállalókkal összefüggésben igénybe vehető szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.

Szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény

Kérdés: A 2011. évi CLVI. tv. szociálishozzájárulásiadó-kedvezményre vonatkozó rendelkezéseinek változását figyelembe véve van mód arra, hogy a saját betéti társaságában munkaviszonyban is álló, megváltozott munkaképességű társas vállalkozó igénybe vegye a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt, vagy ezt tiltja a jogszabály?
Részlet a válaszából: […] Kérdezőnk vélhetően a 2011. évi CLVI. tv. 2016. június 16-ától hatályos új 463/B. §-ára gondol. Az említett jogszabályi hely szerint a 2011. évi CLVI. tv. alapján érvényesíthető kedvezmények egy adott hónap tekintetében egyszeresen vehetők igénybe ugyanazon kifizető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.

Kft.-tag jogviszonyai

Kérdés: Helyesen jár el a kft. abban az esetben, ha megbízási szerződést köt a munkaviszony keretében foglalkoztatott tulajdonos-ügyvezetővel, aki tanácsadói szerepet is ellát a cégnél? A cégtulajdonos egyéb jogviszonnyal nem rendelkezik. Érvényesíthető az ügyvezetői munkaszerződés alapján az 55 év feletti munkavállalók után járó szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben vázolt megoldásnak nincs akadálya. A társaság tulajdonos-ügyvezetője a Ptk. szerint ugyan munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban láthatja el az ügyvezetői teendőket, ám ha a cég ez utóbbi megoldást választja, akkor a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 45....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 8.

Szolgálati járandóságban részesülő munkavállaló járulékai, táppénze

Kérdés: Milyen járulékokat kell levonni a szolgálati járandóságban részesülő munkavállalótól, illetve mit kell fizetnie a munkáltatónak ebben az esetben? Kaphat táppénzt a szolgálati járandóságban részesülő munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] A szolgálati járandóságban részesülő munkavállaló nem tekinthető a Tbj-tv. 4. §-ának f) pontja szerinti saját jogú nyugdíjasnak. Ebből következően a foglalkoztatásához kapcsolódó társadalombiztosítási kötelezettségeket az általános szabályok szerint kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.

Nők negyven plusz program

Kérdés: Igénybe tudja venni a "nők 40 +" program keretében a kedvezményes nyugdíjat az a kérelmező, aki betöltötte az 57. életévét, jelenleg a közmunkaprogram keretében dolgozik, és 39 év 125 nap szolgálati idővel, illetve 36 év 137 nap jogosultsági idővel rendelkezik? Meg kell szüntetnie a munkaviszonyát az ellátás igénybevételéhez?
Részlet a válaszából: […] A "nők 40 +" program célja ugyan valóban az, hogy a munka­erőpiacon esetlegesen hátrányban lévő személyi kör könnyebben jusson munkához, és ezáltal megszerezhesse a nyugdíjjogosultságot, de ennek érdekében a programban meghirdetett kedvezménnyel közvetlenül nem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.
1
2