Szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény nyugdíjas foglalkoztatott után

Kérdés: Érvényesíthető az 55 éves kor felettiek foglalkoztatására vonatkozó szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény egy vállalkozás által részmunkaidőben foglalkoztatott öregségi nyugdíjas személy után?
Részlet a válaszából: […] ...érvényesíthető. A 2011. évi CLVI. tv. 462/B. §-a nem tartalmaz olyan kizáró feltételt, hogy az 55 év feletti munkavállalók utáni szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt az öregségi nyugdíjban részesülő munkavállalóval kapcsolatban nem lehet alkalmazni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Szakképzési hozzájárulás 55 év feletti munkavállalók után

Kérdés: Kell szakképzési hozzájárulást fizetni azok után az 55 év feletti munkavállalók után, akikre tekintettel a munkáltató szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt vesz igénybe? Ha igen, akkor mi lesz a hozzájárulás alapja?
Részlet a válaszából: […] ...alapja csökkenthető. Hogy kik tartoznak ebbe a körbe, azt a Szakhoz-tv. 4. §-ának (a), illetve (1b) bekezdése határozza meg. Az 55 év feletti munkavállalókra sajnos az említett jogszabályi hely nem tér ki, ezért esetükben a 2011. évi CLVI. tv. 432/B. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Kft. nyugdíjas ügyvezetője után járó szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény

Kérdés: Adható az 55 év felettieket megillető szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény egy kft. nyugdíjas tulajdonos ügyvezetője részére, aki feladatait megbízási jogviszonyban vagy munka­viszony keretében látja el?
Részlet a válaszából: […] Az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezményről a 2011. évi CLVI. törvény 462/B. §-ának (1) bekezdése rendelkezik. A jelzett jogszabályhely előírása értelmében a kifizető az őt terhelő szociális hozzájárulási adóból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 30.