CSED maximuma


Helyesen gondolja a munkáltató, hogy a munkavállalót megillető CSED maximuma 2023-ban havi 232.000 forint lehet, tekintettel arra, hogy az Eb-tv. R. 26. §-a alapján nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás alapját képező összeget? Ez azt jelenti, hogy ha pl. a munkavállaló keresete havi 700.000 forint, akkor is maximum 232.000 forint összegű CSED-et fog kapni? Hol található a CSED-maximumra vonatkozó egyértelmű jogszabály?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2023. augusztus 22-én (443. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7619

[…] nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, azonban a CSED-re jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban az időszak utolsó napjához időben legközelebb eső időszakban rendelkezik legalább 120 naptári napi jövedelemmel, és van legalább a CSED-re való jogosultság kezdőnapjától 180 napnyi folyamatos biztosítási jogviszonya, akkor a CSED naptári napi alapját a 120 napi tényleges jövedelem alapján kell megállapítani.A naptári napi átlag megállapításánál 180 napi folyamatos biztosításban töltött időként a Tbj-tv. 6. §-ában meghatározott biztosításban töltött napokat lehet figyelembe venni. E szabály alkalmazásában a biztosítás akkor tekinthető folyamatosnak, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs.Van néhány eset, amikor a naptári napi alap - a szükséges jövedelmi adatok hiányában - maximálva van, bár tulajdonképpen ez sem maximálás, hanem a tényleges jövedelmi adatokhoz történő igazodás.Abban az esetben, ha a naptári napi alap megállapításához nem áll rendelkezésre a megfelelő jövedelem vagy folyamatos biztosítási idő, a CSED naptári napi alapja a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének harmincadrésze.Ha a biztosított naptári napi jövedelme a minimálbér kétszeresének harmincadrészét nem éri el, a csecsemőgondozási díj összegének megállapításánál a biztosított tényleges jövedelmét kell figyelembe venni. Tényleges jövedelem hiányában a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni azzal, hogy a naptári napi alap a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének harmincadrészét nem haladhatja meg.Felhívjuk a figyelmet, hogy az Eb-tv. 5/C. §-a (1) bekezdésének bc) pontja értelmében egyéni és társas vállalkozók esetében szerződés szerinti jövedelemnek a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbért kell tekinteni.A CSED […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.