Főállású kisadózó szolgálati ideje


Valóban csak fél év jogosultsági időt szerez a főállású kisadózó egyéni vállalkozó, ha egy évig minden hónapban fizeti a havi 50 000 forintos tételes adót? Az érintettnek 360 nap hiányzik a 40 év jogosultsági időhöz, és igénybe szeretné venni a nők kedvezményes nyugdíját.


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2022. augusztus 9-én (422. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7224

[…] probléma.A Tny-tv. 39. §-ának (1) bekezdése szerint ugyanis, ha a biztosítottnak a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya keretében elért nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelme a minimálbérnél kevesebb, akkor a nyugdíjszámítás során a biztosítási időnek csak az arányos időtartama vehető szolgálati időként figyelembe. Ebben az esetben a szolgálati idő és a biztosítási idő aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem és a mindenkori minimálbér arányával. A (2) bekezdés szerint ezt a rendelkezést a főállású kisadózó biztosítási idejének szolgálati időként történő figyelembevétele során is alkalmazni kell.A kisadózó egyéni vállalkozó tehát a nyugdíj összegének megállapítása során egyrészt azért kerül hátrányba, mert az alacsony ellátási alap (jelenleg havi 108 000 forint) jelentősen leronthatja a nyugdíj alapjául szolgáló nettó átlagkeresetét. Ennél nagyobb gond azonban az arányos szolgálati idő, ami itt már szerephez jut. A nyugdíj összegének meghatározása ugyanis egy meglehetősen bonyolult számítás eredménye, de végső soron a megszerzett szolgálati idő alapján megállapított százalékos szorzó és az 1988-tól elért, nyugdíjalapot képező keresetek és jövedelmek havi átlaga alapján meghatározott nettó átlagkereset szorzata. A szorzószámokat a Tny-tv. 1. számú melléklete tartalmazza. Ez alapján a 15 év szolgálati idővel rendelkező személy szorzószáma 43 százalék, a 40 év szolgálati idővel rendelkező személyé pedig már 80 százalék, tehát a megszerzett szolgálati időtől függően fokozatosan növekszik.A főállású kisadózó egyéni vállalkozó ellátási alapja 2022-ben 108 000 […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.