tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Megváltozott munkaképességű munkavállaló

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2014. november 25. (Társadalombiztosítási Levelek 269. szám, 4580. kérdés)

Kérdés: Jogosult lehet visszamenőlegesen 6 hónapra a rokkantsági ellátásra az a munkavállaló, aki hónapok óta krónikus betegségben szenved, és 2015. január 15-én éri el az utolsó 5 éven belül előírt 1095 napi szolgálati időt az ellátás megállapításához? Az igénylés beadásának napján állhat még munkaviszonyban, részesülhet táppénzben vagy munkanélküli-ellátásban? Milyen rendszeres pénzellátás folyósítása akadályozhatja meg a rokkantsági ellátásra való jogosultságot? Milyen közterhekkel, illetve kedvezményekkel számoljon a vállalkozás, amennyiben tovább foglalkoztatja a rokkantsági ellátásban részesülő munkavállalót?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj.Nem kell figyelembe venni rendszeres pénzellátásként: a hadigondozottak és nemzeti gondozottak ellátásait, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot, az ápolási díjat, a Tny-tv. szerinti hozzátartozói nyugellátásokat és a gyermekgondozási segélyt.A jogosultságot tehát kizárja mind a biztosítási jog­viszony fennállása - az ennek megszűnésére vonatkozó munkáltatói igazolást az igény benyújtásához csatolni kell -, mind pedig az említett ellátások valamelyikének a folyósítása.Ami az ellátás megállapítását követő keresőtevékenységet illeti:- a rokkantsági ellátást a 2011. évi CXCI. tv. 13. §-a (1) bekezdésének d) pontja) értelmében a keresőtevékenység esetén akkor kell szüneteltetni, ha az érintett nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelme három egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát, tehát a 152 250 forintot, míg- a rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló pénzbeli ellátásának a folyósítását akkor kell megszüntetni, amennyiben a munkaszerződés szerinti munkaideje a heti 20 órát meghaladja vagy keresőképtelen [2011. évi CXCI. tv. 7. § (4) bekezdése].A teljesség kedvéért - anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk, hiszen ebben az esetben komplex felülvizsgálat után került megállapításra az ellátás - megemlítjük, hogy a 2011. évi CXCI. tv. 33. §-ának (2) bekezdése értelmében azokra a munkavállalókra, akik még a 2012 előtt megállapított ellátásukat (rokkantsági nyugdíj, rendszeres szociális járadék) kapják rehabilitációs ellátásként - tehát komplex felülvizsgálaton meg nem vettek részt -, az előző ellátásukra vonatkozó kereseti korlát szabályai vonatkoznak.A fent leírtak alapján megállapítható, hogy a munkavállaló visszamenőlegesen nem lesz jogosult az ellátásra.A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, azaz a rehabilitációs, illetve a rokkantsági ellátás nem minősül nyugellátásnak, tehát amennyiben valaki ezek mellett az ellátások mellett munkát végez és biztosítottá válik, a járulékokat az általános szabályok szerint kell megfizetni utána. A Pf-tv. értelmében azonban a munkaadó az őt az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személlyel fennálló adófizetési kötelezettséget[…]

Figyelmébe ajánljuk

Milyen járulék- és adókedvezményt kaphat az az egyéni vállalkozó, aki megváltozott munkaképességű feleségét szeretné alkalmazni? A feleség orvosi rehabilitáció alatt áll, és munkaképesség-csökkenése 68 százalékos.

Tovább a teljes cikkhez

Miként kell figyelembe venni a rehabilitációs hozzájárulás összegének a meghatározása során azokat a munkavállalókat, akiknek a napi munkaideje a felére, tehát napi 4 órára csökkent?

Tovább a teljes cikkhez

Elegendő bemutatni a Rehabilitációs Kártyát, és nyilvántartásba venni az adatait, vagy a foglalkoztatónál kell tartani a kártyát abban az esetben, ha egy rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállalót figyelembe szeretnének venni létszámot csökkentő főként a...

Tovább a teljes cikkhez

Kell szakképzési hozzájárulást fizetni a rehabilitációs kártyával foglalkoztatott munkavállaló, illetve tag után?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére