2005. évi osztalék ehója

Kérdés: 14 százalékos eho terheli-e a 2005. évi osztalékot abban az esetben, ha annak kifizetése 2006. december 31-ig nem történt meg, mert a társaság 2007. évben döntött az osztalékfizetésről? A társaság 2007. évben nem éri el a 450 000 forintos maximum fizetési határt.
Részlet a válaszából: […] Megnyugtathatjuk olvasónkat, hogy a 2005. évi osztalékot -feltéve hogy 2007. december 31-ig kifizetésre került – csak 4 százalékosmértékű százalékos egészségügyi hozzájárulás terheli. 2008. január 1-jétőlmegszűnt azonban a 2006. évi vagy annál korábbi évekre elszámolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 29.

2005. év terhére kifizetett osztalék közterhei

Kérdés: 2007. évben (május, június, július hónapban) osztalékot fizetett a cég 2005. év terhére. Milyen levonás terheli a dolgozót, és az rt.-nek milyen fizetési kötelezettsége keletkezik a kifizetett osztalék után?
Részlet a válaszából: […] Az osztalékot jelen szabályok szerint a személyijövedelemadón túl csak százalékos egészségügyi hozzájárulás terheli, amit akifizetőnek kell levonnia. Azt kell megvizsgálnunk, hogy ennek mértéke – a2005. évre vonatkozó kifizetés vonatkozásában – hogyan alakul. A 2005. évi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 13.

Személyi jövedelemadózás 2005. évi változásai

Kérdés: 2005. évben melyek a személyi jövedelemadót érintő legfontosabb változások?
Részlet a válaszából: […] A könnyebb érthetőség kedvéért címszavakba szedtük aszemélyi jövedelemadózást érintő lényeges és kevésbé lényeges változásokat.AdótáblaA személyi jövedelemadót érintő legfontosabb változás, hogyaz adótábla kétkulcsossá válik. A 26 százalékos (eddig középső)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 25.