Kisadózó egyéni vállalkozó ekhója

Kérdés: Mellékállásúnak fog minősülni az a kisadózó egyéni vállalkozó, aki a munkaviszonyában a jövedelme egészére az ekho szerinti adózást választotta, vagy meg kell fizetnie a havi 50 000 forint összegű tételes adót?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának a) pontja értelmében nem minősül főállásúnak - többek között - az a kisadózó sem, aki legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll. E feltétel tekintetében nincs jelentősége, hogy a munkaviszonyban álló dolgozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Magánszemély megbízó

Kérdés: Hogyan kell elbírálni a megbízási jogviszonyban, illetve vállalkozási jellegű jogviszonyban álló személy biztosítási kötelezettségét, ha a megbízó magánszemély? Kinek és hogyan kell megfizetnie a járulékot és a szociális hozzájárulási adót ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. §-ának 4.1. pontja értelmében foglalkoztatónak minősül bármely jogi és természetes személy, egyéni vállalkozó, egyéb szervezet, költségvetés alapján gazdálkodó szerv, bármely személyi egyesülés, ha biztosítottat foglalkoztat.Ebből következően, ha egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Adószámos magánszemély közterhei

Kérdés: Valóban saját magának kell teljesítenie a szociálishozzájárulásiadó-, valamint a járulékbejelentési és -fizetési kötelezettséget egy adószámos magánszemélynek, akinek az önálló tevékenységére tekintettel kapott vállalkozási díjából a kifizetője csak személyijövedelemadó-előleget vont le, mert - véleménye szerint - a többi nem az ő kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személlyel létesített vállalkozási jogviszonyról van szó, ami társadalombiztosítási szempontból a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja szerinti munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok körébe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Mezőgazdasági őstermelő számlája

Kérdés: Keletkezik járulékfizetési kötelezettsége a számlát befogadónak abban az esetben, ha egy mezőgazdasági őstermelő állított ki számlát talajmunkák végzéséről egy másik mezőgazdasági őstermelő részére? Bevételként kell elszámolni a számla összegét a szolgáltatást végző őstermelőnél?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett esetben a szolgáltatást végző mezőgazdasági őstermelő - noha adószámmal rendelkezik és számlaképes - egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyként vállalta és végezte el a rábízott feladatot, tehát a közte és a díjazást fizető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.

Adószámos magánszemély

Kérdés: Van járulékfizetési kötelezettsége a kiszámlázott összeg után egy adószámos magánszemélynek abban az esetben, ha rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal?
Részlet a válaszából: […] Az adószámmal rendelkező, önálló tevékenységet folytató magánszemély társadalombiztosítási szempontból egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélynek minősül (korábbi megnevezésével élve: vállalkozási jellegű jogviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.

Közérdekű nyugdíjas-szövetkezet

Kérdés: Mi az a közérdekű nyugdíjas-szövetkezet? Alapíthatnak ilyen céget azok a személyek is, akik még nem töltötték be az öregségi nyugdíjkorhatárt, de ellátásban részesülnek, és mellette szeretnének dolgozni?
Részlet a válaszából: […] A www.nav.gov.hu honlapon megjelent tájékoztatás pontos útmutatást ad a 2017. július 1-jén bevezetett új szövetkezeti formáról, amelynek jogszabályi hátterét a Szöv-tv.-t kiegészítő 2017. évi LXXXIX. tv. és a 2017. évi LXXVII. tv. biztosítja.A közérdekű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 1.

Betéti társaság beltagjának közterhei

Kérdés: Milyen közteherfizetési kötelezettsége keletkezik egy betéti társaság beltagjának? Milyen jogviszonyban végezheti a vezető tisztségviselői tevékenységet, illetve amennyiben személyesen szeretne közreműködni a társaság tevékenységében, azt milyen módon teheti meg?
Részlet a válaszából: […] A betéti társaság beltagjának - mint ahogyan mindenkinek, aki valamilyen formában munkát végez - közteherfizetési kötelezettségét elsősorban az határozza meg, hogy végez-e munkát, és ha igen, akkor azt milyen formában teszi. Jelen esetben a beltag ellátja a vezető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Családi gazdálkodó feleségének jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonyban foglalkoztathatja egy családi gazdálkodó a feleségét, aki rendelkezik egy heti 20 órás részmunkaidős munkaviszonnyal? A foglalkoztatás célja magasabb ellátási alap megszerzése, akár a minimálbérnél magasabb járulékalap utáni közteherfizetéssel.
Részlet a válaszából: […] Tekintve, hogy a kérdésben említett hölgy munkaviszonyban áll, mezőgazdasági őstermelőként a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének i) pontja értelmében nem terjed(ne) ki rá a biztosítás, ezért e jogviszonyában járulékbevallási és -fizetési kötelezettség sem terhelné...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.

Ekho szerinti adózás választása

Kérdés: El kell fogadnia a kifizetőnek a megbízási jogviszonyban alkalmazott személy ekho szerinti adózás választására vonatkozó nyilatkozatát abban az esetben, ha kételyei vannak a dolgozó általános szabályok szerint adózott jövedelmének összegét illetően? Amennyiben utólag kiderül, hogy az ekho választása jogszerűtlen volt, büntethető-e emiatt valamilyen formában a cég?
Részlet a válaszából: […] Ahhoz, hogy a kifizető az ekho szerinti adózás szabályai szerint számolhassa el a magánszemély számára kifizetett jövedelmet, a kifizető szempontjából alapvetően három feltételnek kell teljesülnie:1. az általa végzett tevékenységnek az ekho választására kell jogosítania...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 23.

Betéti társaság ausztrál állampolgárságú tagjainak jogviszonya

Kérdés: Meg kell fizetnie a kötelező járulékokat egy Magyarországon alapított betéti társaság ausztrál állampolgárságú tagjai után abban az esetben, ha nem vesznek ki jövedelmet a társaságból? A céget egy házaspár alapította, a férj a beltag, a feleség a kültag, és mindketten működtetnek Ausztráliában is vállalkozást. Kell adóazonosító jelet, illetve taj-számot igényelniük abban az esetben, ha Magyarországon sem állandó, sem ideiglenes lakcímmel nem rendelkeznek?
Részlet a válaszából: […] Az ausztrál állampolgárságú tagok a Tbj-tv. 4. §-ának j) és u) pontjainak alkalmazásával Magyarországon külföldinek minősülnek. Az említett jogszabályok alapján belföldi Magyarország területén az Nyt. szerint bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 2.
1
2
3
4