Többes jogviszonyú kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Választhatja a kata szerinti közteherfizetést egy egyéni vállalkozó, aki 2022. október 1-jén szeretné elkezdeni a tevékenységét, mellette pedig egy kft. tulajdonosa és ügyvezetője? Hol minősülne főfoglalkozásúnak ebben az esetben? Hogyan kell értelmezni az új Kata-tv. 2. § 2. pontjának g) és h) pontját?
Részlet a válaszából: […] A kft. ügyvezető tulajdonosa csak abban az esetben választhatja egyéni vállalkozásában a kisadózást, ha az ügyvezetést részmunkaidős munkaviszonyban (heti 36 óránál rövidebb munkaidőben) látja el. Ebben az esetben - az egyéb feltételek fennállása mellett - nincs akadálya a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Többes jogviszonyú kisadózó

Kérdés: Hogyan befolyásolja a jogszabályok változása annak a biztosított mezőgazdasági őstermelőnek a jogviszonyát, aki 2022. július 1-jétől kisadózó egyéni vállalkozóként is tevékenységet kezdett? Az érintett jelenleg nappali tagozatos egyetemi hallgató.
Részlet a válaszából: […] A nappali tagozatos egyetemi hallgatóra kisadózóként nem terjed ki a biztosítás, mivel nem főállásúnak minősül, így ez a mezőgazdasági őstermelői jogviszonyát nem érinti, tehát őstermelőként továbbra is biztosítási és járulékfizetési kötelezettség terheli.Ugyanakkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Betéti társaság beltagjának egyéni vállalkozása

Kérdés: 25 ezer forint vagy 50 ezer forint tételes adót kell fizetnie annak a kisadózó egyéni vállalkozónak, aki egy betéti társaság beltagjaként megfizeti a minimumközterheket? Az érintett betéti társasága már évek óta működik, és emellett egy teljesen más tevékenységre kívánja elindítani az egyéni vállalkozását.
Részlet a válaszából: […] Az Ev-tv. 3. §-a (2) bekezdésének d) pontja szerint nem lehet egyéni vállalkozó, aki egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. Hitelezővédelmi okokból tehát egy magánszemély (az egy magánvagyonával) egyidejűleg csak egy irányban vállalhat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 11.

Többes jogviszonyú kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Főállású kisadózónak fog minősülni az az egyéni vállalkozó, aki jelenleg 25 ezer forint tételes adót fizet, tekintettel arra, hogy egyidejűleg egy kft.-nek is tagja, ahol az ügyvezetői tisztség ellátása miatt megfizeti a minimumjárulékokat, de márciustól munkaviszonyt kíván létesíteni a cégével, napi egyórás részmunkaidőre?
Részlet a válaszából: […] A válasz egyértelmű igen. Jelenleg a kérdésben említett egyéni vállalkozó azért nem minősül főállású kisadózónak a Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának g) alpontja értelmében, mert ügyvezetői státuszára tekintettel (a Tbj-tv. 4. § 4. pontjának 5. alpontja alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.

Többes jogviszonyú kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Meg kell fizetnie a társaságban a minimumjárulékokat egy kisadózó egyéni vállalkozónak, aki önkéntes döntése alapján havi 75 ezer forint tételes adót fizet, tehát havi 136 ezer forintos ellátási alappal rendelkezik, és közben egy kft. személyesen közreműködő tagja lett?
Részlet a válaszából: […] Ez a kérdés mostanában egyre gyakrabban hangzik el, nevezetesen, hogy a magasabb összegű tételes adó választása mentesít-e a párhuzamosan fennálló egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonyban a havi adó- és minimálisjárulék-fizetési kötelezettség alól.A kérdésre nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.

Kisadózó adatközlésének önellenőrzése

Kérdés: Hogyan és milyen nyomtatványon lehet a különbözetet önellenőrzéssel rendezni egy kft. főfoglalkozású társas vállalkozónak minősülő ügyvezető tagja esetében, aki minimumjárulék-fizetésre kötelezett, és emellett kisadózó egyéni vállalkozóként havi 50 ezer forint tételes adót fizetett a nem főállású kisadózót terhelő 25 ezer forint helyett?
Részlet a válaszából: […] Valóban a kérdésben említett egyéni vállalkozó - társas vállalkozói jogviszonya miatt - nem minősül főállású kisadózónak, azaz havi 50 ezer forint helyett csak 25 ezer forintos kata terheli. A kisadózó vállalkozás a kisadózóról, illetve a fizetendő kata összegéről nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 26.

Nyugdíjas kisadózó egyéni vállalkozó társas vállalkozásai

Kérdés: Kötelezett egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére a társas vállalkozásaiban az a nyugdíjas kisadózó egyéni vállalkozó, aki egyéni vállalkozásában megfizeti a havi 25 ezer forint összegű tételes adót, amely egyébként tartalmazza az egészségügyi szolgáltatási járulékot is, és emellett egy betéti társaság személyesen közreműködő kültagja, valamint egy kft.-ben is társas vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt - és ez a válasz érdekében fontos - pontosítsuk a kérdés egy téves állítását. A Tbj-tv. szerint kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyéni vállalkozó kisadózóként valóban nem minősül főállásúnak a Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának b)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 24.

Többes jogviszonyú kisadózó vállalkozó

Kérdés: Melyik jogviszonyában minősül főállásúnak egy kisadózó egyéni vállalkozó, aki egy kft. tagjaként tevékenységet végez a cégben és egyben ügyvezető is? Egyéni vállalkozóként lesz főállású kisadózó a havi 50 000 forint tételes adó megfizetéssel, vagy a kft.-ben kell a minimálbér után megfizetnie a járulékokat?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának g) alpontja értelmében nem minősül főállású kisadózónak az a kisadózó, aki a tárgyhó egészében a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak vagy társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 4.

Többes jogviszony kisadózó vállalkozás esetén

Kérdés: Helyesen jár el az a kft., amely nem jelenti be a személyesen közreműködő tagját, tekintettel arra, hogy a tag egy betéti társaság beltagjaként 2013. január 1-jétől főállású kisadózóként fizeti a közterheket? Mindkét társaság működik, bevételei, valamint költségei is vannak, és alkalmazottat nem foglalkoztat. Érdemes lenne esetleg a kft.-ben heti 36 órás munkaviszonyban foglalkoztatni, a bt.-ben pedig nem főállású kisadózóként?
Részlet a válaszából: […] Ez az eljárás helytelen, a törvényesség visszamenőleges helyreállítására pedig sajnos csupán egyetlen lehetőség van. 2013. január 1-jétől mindenképpen be kell jelenteni a kft.-be a személyesen közreműködő tagot, mégpedig főfoglalkozású társas vállalkozóként.Ebben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.

Többes jogviszonyú kisadózó járulékai

Kérdés: Meg kell fizetnie legalább a minimálbér után a járulékokat valamelyik jogviszonyában annak a személynek, aki után főállású kisadózóként 50 ezer forint összegű tételes adót fizet a betéti társaság, amelynek ő a beltagja, és emellett egy kft.-ben 4 órás munkaviszonyban végzi az ügyvezetői feladatokat? A munkaviszonyában a munkabére jelenleg nem éri el a minimálbért.
Részlet a válaszából: […] Nincs olyan jogszabály, amely erre az esetre legalább a minimálbér utáni járulékfizetést kötelezővé tenné valamelyik társaságban. A betéti társaság a főállású kisadózónak minősülő tagja után a Kata-tv. értelmében havi 50 000 forint összegű tételes adót köteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.
1
2