tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott szülési szabadság tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Biztosítás szülési szabadság ideje alatt

Kérdés: Szünetel a biztosítási ideje a munkaviszonyban álló szülő nőnek abban az esetben, ha az Mt.-ben szabályozott szülési szabadság időtartama alatt otthon kíván lenni a gyermekével, azonban nem igényli a szülési szabadság teljes időtartama alatt a csecsemőgondozási díjat, sem pedig gyermekgondozási segélyt?
Részlet a válaszból: […]kivéve, ha ezen időtartam idejére csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély vagy gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra (Tbj-tv. 8. §, új Tbj-tv. 16. §). Tehát mindkét törvény egyértelműen fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy ha a szülő nő nem igényli a szülési szabadság teljes időtartama alatt a csecsemőgondozási díjat, az ellátatlan időszakban szünetel a biztosítása. A biztosítás szünetelésének időtartama alatt az anya egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultsága megváltozik. Csak abban az esetben lesz jogosult, ha megfizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékot, melynek összege havi 7710 forint (napi 257 forint) [Eb-tv. 29. § (10) bekezdés, új Tbj-tv. 25. § (3) bekezdés]. A járulék-fizetés kötelező.A biztosítás szünetelésének időtartama alatt az egészségbiztosítás egyéb pénzbeli ellátásaira sem jogosult az anya. Amennyiben a szünetelés időtartama a 30 napot meghaladja,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6512

2. találat: Örökbe fogadó szülő szülési szabadsága

Kérdés: Megilleti a szülési szabadság a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló örökbe fogadó szülőt?
Részlet a válaszból: […]rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.A Hszt. 258. §-ának (2) bekezdése szerint a hivatásos állomány tagja az Eb-tv.-ben foglaltak szerinti baleseti járadékra szolgálati kötelmekkel összefüggő balesete, sérülése vagy szolgálati eredetű betegsége következtében jogosult. A (3) bekezdés értelmében az Eb-tv. szerinti ellátásra a hivatásos állomány tagja nem jogosult, ha ugyanazon jogi tény alapján a Hszt. szerinti ellátást vett igénybe.A hivatkozott jogszabályhely szülési szabadságra való jogosultság hiányában az érintett személyi kört 2017. december 31-ig visszaterelte a társadalombiztosítás rendszerébe.Az Eb-tv. alkalmazása azonban - összehasonlítva a szolgálati jogviszonyra vonatkozó privilegizált szabályozással - rendkívül hátrányos volt, mert az ellátáshoz való hozzájutást nem kizárólag a megelőzően biztosításban töltött időtartam lényegesen szigorúbb feltételei befolyásolták, hanem a csecsemőgondozási díj távolléti díjhoz viszonyítva alacsonyabb összege is érzékenyen érintette az örökbe fogadó szülőt.A Hszt. 149. §-ának (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány várandós, valamint szülő nő tagját huszonnégy hét egybefüggő szülési szabadság illeti meg, ebből két hetet köteles igénybe venni. A szülési szabadságot úgy kell kiadni, hogy négy hét lehetőleg a szülés várható időpontja elé essen.A 2018. január 1-jén beiktatott (1a) bekezdés szerint a szülési szabadságot az (1) bekezdés szerinti időtartamból még hátralévő időre - legfeljebb azonban a gyermek egyéves koráig - engedélyezni kell továbbáa) annak a nőnek, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, a gondozásba vétel napjától,b) annak a gyámnak, aki a gyermeket véglegessé vált döntés alapján gondozza, a kirendelés napjától,c) a gyermeket gondozó vér szerinti apának, ha a szülő nő igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5909
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: TGYÁS és GYED alapja

Kérdés: Érdemes-e a szülés várható időpontja előtt igénybe vennie a szülési szabadságot annak a biztosítottnak, aki 2003-tól jelenleg is munkaviszonyban áll, 2009. szeptember 1-jétől ikerterhessége miatt keresőképtelen, és a szülés várható időpontja 2009. december 30.? A dolgozó 2008. évi havi átlagos jövedelme 400 000 forint volt, 2009-ben pedig a minimálbér, de a munkáltatója a minimálbér kétszerese után fizette meg a járulékokat? Mi lesz a GYED alapja?
Részlet a válaszból: […]megelőző naptári év első napjától a jogosultságot megelőző napig 180 naptári napi jövedelme. Ha 2008. évben van a biztosítottnak legalább 180 naptári napi jövedelme, akkor a terhességi-gyermekágyi segély összegének alapja a 2008 évi jövedelmének naptári napi átlaga. Jövedelemként azt az összeget kell figyelembe venni, amely után pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett volt. A terhességi-gyermekágyi segély mértéke az alapjául szolgáló naptári napi átlag 70 százaléka. Tekintettel arra, hogy a szeptember 1-jétől kezdődő keresőképtelenség esetén a táppénzének mértéke 60 százalék, ezért érdemes a szülési szabadságot a szülés várható időpontját megelőző 28 nappal igénybe vennie. A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkereset megállapításánál is fő szabály, hogy a jogosultságot megelőző naptári év jövedelméből kell megállapítani, ha van a biztosítottnak legalább 180 naptári napi jövedelme. Jövedelemként itt is azt az összeget lehet figyelembe venni, amely után pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett. Mivel a 2009. évben a jövedelme a minimálbér, ezért pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére a minimálbér után kötelezett, tehát függetlenül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2798
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,