Megváltozott munkaképességű munkavállaló két munkaviszonya

Kérdés: Figyelembe veheti mindkét vállalkozás a rehabilitációs hozzájárulás megállapítása során azt a megváltozott munkaképességű munkavállalót, aki egyidejűleg kettő - azonos tulajdonosi körrel rendelkező - kft.-nél áll heti 20-20 órás munkaviszonyban? Élhet vele kapcsolatban mindkét vállalkozás a szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel?
Részlet a válaszából: […] ...azt a személyt lehet megváltozott munkaképességű személynek tekinteni,a) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, vagyb) aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Rehabilitációs ellátás 2024-ben

Kérdés: Mennyi a rehabilitációs ellátás összege 2024-ben?
Részlet a válaszából: […] ...a rehabilitációs hatóság komplex minősítése szerint a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, a havi átlagjövedelem összegétől függetlenül a rehabilitációs pénzbeli ellátás összege a 2024. évben nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Rokkantsági ellátásban részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés: Valóban nem folytathatja a továbbiakban kisadózóként a tevékenységét az az egyéni vállalkozó, aki C2 minősítési kategóriába tartozik, és számára rokkantsági ellátás került megállapításra? Amennyiben nem lehet a továbbiakban kisadózó, és áttér az átalányadózásra, akkor nyugdíjasként mentesül a járulék és a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a Kata-tv. alkalmazásában a rokkantsági ellátásban részesülő, és 50 százalékos vagy kisebb mértékű egészségi állapottal rendelkező (a C2 kategória ennek felel meg) vállalkozó nem főállásúnak minősül, és így nem választhatja a kisadózást.E nem főállású...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Kft. rokkantsági ellátásban részesülő ügyvezetője

Kérdés:

Jogosult a megváltozott munkaképességű munkavállalókat megillető szociálishozzájárulásiadó-kedvezményre egy kft. nyugdíjkorhatárt betöltött, rokkantsági ellátásban részesülő tagja, aki eddig nem működött közre a társaság tevékenységében, de most ő lett az ügyvezető? Meg kell fizetni a minimumjárulékot ebben az esetben az ügyvezetői státuszra tekintettel?

Részlet a válaszából: […] ...társas vállalkozás e kedvezményt olyan tagja után veheti igénybe,a) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, vagyb) aki 2011. december 31-én – a társadalombiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka

Kérdés: Kaphatnak fogyatékossági támogatást is egy cég megváltozott munkaképességű munkavállalói, akik közül sokan gyengénlátók, és a vakok személyi járadékában már részesülnek?
Részlet a válaszából: […] ...a háziorvosnak fel kell tüntetnie az igénylő látási képességének mértékét, véleményt kell adnia az önkiszolgálási képesség minősítéséhez, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben az igénylő személyes vizsgálata szükséges, azt az igénylő lakóhelyén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Fogyatékossági támogatásban részesülő egyéni vállalkozó szociálishozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés:

Igénybe veheti a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt egy kezdő átalányadózó egyéni vállalkozó is abban az esetben, ha nem rendelkezik a rehabilitációs hatóság komplex minősítésével, de jelentős mozgáskorlátozottságára tekintettel (kerekesszékes) fogyatékossági támogatásban részesül? A vállalkozó főfoglalkozásban végzi a tevékenységét, egyéb jogviszonnyal nem rendelkezik.

Részlet a válaszából: […] ...minősül a fogyatékossági támogatásban és a vakok személyi járadékában részesülő személy is. Korábban ezek a személyek, a komplex minősítés hiányában, kimaradtak a kedvezményre jogosultak köréből, a 2023. évi LIX. törvény 125. §-a azonban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Baleset megítélése

Kérdés:

Ugyanolyan felelősséggel tartozik a munkáltató a munkavállalóit ért balesetekért a munkahelyi csapatépítő tréningen, mint a munkaidőben történő munkavégzés során?

Részlet a válaszából: […] A munkáltatónak a legrosszabbal is kell számolnia a munkahelyen, a termelésben, a normál munkakörülmények között: a munkahelyi balesettel. Azonban a megnevezése is árulkodó, hiszen a munkahelyhez kötődően vonja be a munkajog a baleseteket ezen fogalmi körbe.Az Mvt. 54. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Baleset megítélése

Kérdés: Balesetnek, ezen túl üzemi balesetnek minősül, ha a munkavállaló a munkahelyén epilepsziás roham következtében rosszul lesz, elesik, megsérül az arca, és ennek következtében keresőképtelen állományba kerül? A rosszullét előtt a dolgozót sem fizikai, sem egyéb külső hatás nem érte.
Részlet a válaszából: […] Először is nézzük meg a baleset fogalmát. Balesetnek minősül az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy rövid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést, más egészségkárosodást vagy halált okoz. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Beteg gyermek miatti leszázalékoltatás

Kérdés:

Van valamilyen lehetősége a szülőnek a pszichiátriai beteg gyermeke részére ellátás igénylésére, tekintettel arra, hogy a betegsége miatt a gyermek nem tud munkát találni? Elindítható a leszázalékoltatás ebben az esetben?

Részlet a válaszából: […] ...az jogosult,a) aki a kérelem benyújtásakor a 15. életévét betöltötte,b) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű (a továbbiakban: megváltozott munkaképességű személy), ésc) aki a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Nyugdíjkorhatárt betöltött megváltozott munkaképességű munkavállaló

Kérdés: Figyelembe lehet venni a rehabilitációs hozzájárulás számítása során megváltozott munkaképességű munkavállalóként azt a munkaviszonyban álló dolgozót, akit eddig beszámított a munkáltató, mert a rendelkezésre álló komplex minősítés szerint 43 százalékos az egészségi állapota, azonban elérte a nyugdíjkorhatárt, és öregségi nyugdíjat kap? Figyelembe vehető az a dolgozó, aki szintén elérte a nyugdíjkorhatárt, de nem öregségi nyugdíjat kap, hanem kérte a rokkantsági ellátás továbbfolyósítását? Mit jelent az, hogy az Mm-tv. 38/C. §-a alapján valaki mentesül a komplex minősítés alól?
Részlet a válaszából: […] Az Mm-tv. nem tartalmaz olyan előírást, miszerint a nyugdíjas vagy nyugdíjkorhatárt elért munkavállalót nem lehet a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében figyelembe venni.Ez alól kivételt képeznek azok a személyek, akik a jogszabály (kérdésben is említett) 38/C. szakasza...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.
1
2
3
29