tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott függő hatályú végzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Sommás eljárás

Kérdés: Mit jelent az, ha valaki a gyermekgondozási díj iránti kérelmére függő hatályú végzést kap? Mi a célja ennek, és miért nem a megállapító határozatot postázták a részére?
Részlet a válaszból: […]irányadó/biztosított ügyintézési határ-idő nem éri el a két hónapot vagy a hatvan napot. Az eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon belül érdemben dönt, vagy a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.Amennyiben tehát az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás megállapításához minden adat rendelkezésre áll, akkor a döntést nyolc napon belül kell meghozni. A kifizetőhely legnagyobb igyekezete ellenére is előfordul, hogy a rendkívül szoros határidőben nem tud döntést hozni.A Ket. 71. §-ának (1) bekezdése alapján a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki.Ebbe a rendszerbe illeszkedik a kiadmányozott függő hatályú végzés, ami nem minősül érdemi döntésnek. A végzésnek tartalmaznia kell az eljárás megindításának napját, valamint azt, hogy amennyiben az igénybejelentés beérkezését követő két hónap elteltével a társadalombiztosítási kifizetőhely vagy az egészségbiztosítási szerv az ügy érdemében nem dönt, vagy az eljárást alapos okkal nem szünteti meg, köteles a kérelmező részére az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában 10 000 forintot megfizetni.A függő hatályú döntéshez tehát akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem beérkezését követő két hónap elteltével a hatóság az ügy érdemében nem döntött, és az eljárást sem szüntette meg.A Ket. 71/A. §-ának (6) bekezdése alapján a függő hatályú döntést a hatóság mellőzi, haa) az eljárás megindításától számított nyolc napon belülaa) érdemben dönt,ab) a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja,ac) az eljárást megszünteti,ad) az eljárást felfüggeszti vagy függőben tartja, vagyae) nemzetközi jogsegélykérelemmel külföldi hatósághoz fordul; vagyb) a hatósági eljárás ügyintézési határideje legalábbba) két hónap, vagybb) hatvan nap.A függő hatályú végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. A végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.Jelen esetben a függő hatályú végzést követően, ha a gyermekgondozási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5370
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,