Középiskolás egyéni vállalkozó

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli azt a 18. életévét betöltött középiskolás diákot, aki egyéni vállalkozást indít? Lehet kisadózó? Hogyan érinti a vállalkozás indítása a szülő családipótlék-jogosultságát?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a kérdésben említett diák egyéni vállalkozást indít, akkor járulék- és szociálishozzájárulásiadó-alapja a kivét vagy - átalányadózás esetén - az átalányban megállapított jövedelmének a személyijövedelemadó-köteles része lesz. Havi minimálisadó- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Egyszemélyes kft. tagja

Kérdés: Helyesen jár el az egyszemélyes kft. abban az esetben, ha semmilyen közterhet nem fizet a tulajdonos után, aki a cég tevékenységében semmilyen módon nem vesz részt, csak az ügyvezetői feladatokat látja el megbízási jogviszonyban, de a díjazása nem éri el a minimálbér 30 százalékát? Az ügyvezető nem rendelkezik semmilyen más jogviszonnyal, fizeti maga után az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Lehet kisadózó egyéni vállalkozó a tag a kft.-ben végzett ügyvezetői tevékenysége mellett?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 3:112. §-a alapján a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.A Tbj-tv. 4. §-ának 21.5 pontja értelmében társas vállalkozónak minősül a betéti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Kisadózó vállalkozók tételes adója

Kérdés: Választhatja továbbra is a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést az a vállalkozó, aki jelenleg is kisadózó, 2022. június 15-én államvizsgázott, de a diákigazolványa október 31-ig érvényes?
Részlet a válaszából: […] Az új Kata-tv. 2. §-a 2. pontjának j) alpontja szerint nem minősül főfoglalkozású vállalkozónak - és így nem választhatja a kisadózást - az a vállalkozó, aki köznevelési intézményben, szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben, az Európai Gazdasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: A minimálbér, a garantált bérminimum vagy a tényleges adóalap figyelembevételével kell megállapítania a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó alapját annak a főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozónak, aki év közben nem vesz ki jövedelmet a vállalkozásból? A vállalkozó fordítói, valamint tolmácsolási tevékenységet végez, és alkalmanként nyelvvizsgára felkészítés céljából vállal tanítványokat is. A kibocsátott számlák összege havonta változik, a munkák megoszlása miatt előfordulhatnak olyan hónapok is, amikor egyáltalán nem bocsát ki számlát.
Részlet a válaszából: […] A választ egy általános félreértés eloszlatásával kell kezdeni. Az átalányadózó egyéni vállalkozó közterhei-re ugyanis - szinte - semmilyen hatással nincs az, hogy a vállalkozó mikor és milyen formában veszi ki ténylegesen a jövedelmét. Az átalányadózás lényege - és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Többes jogviszonyú őstermelő

Kérdés: Helyesen gondolja egy tevékenységét 2019. szeptember 1-jén kezdő mezőgazdasági őstermelő, hogy nem kell majd negyedéves bevallást benyújtania arra való tekintettel, hogy főállású kisadózó egyéni vállalkozóként megfizeti a havi 50 ezer forintos tételes adót? Az érintett korábban nappali tagozatos egyetemi hallgató volt, de családi okok miatt szeptember 16-án megszűnt a hallgatói jogviszonya, így már szeptember hónapra is a főfoglalkozású vállalkozókra előírt 50 ezer forintos tételes adót fizette.
Részlet a válaszából: […] Tény, hogy nem terjed ki a biztosítás arra a mezőgazdasági őstermelőre - és így e jogviszonya alapján természetesen járulékfizetési kötelezettség sem terheli -, aki bármilyen más jogviszonyban [kivéve a Tbj-tv. 5. § (1) bekezdés g) pontja szerinti munkavégzésre irányuló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

Társas vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Kiegészítő tevékenységű társas vállalkozónak minősül egy betéti társaság személyesen közreműködő beltagja abban az esetben, ha betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt, közel 43 év szolgálati idővel rendelkezik, de az ellentmondásos béradatai miatt egyelőre csak öregségi-nyugdíj-előleget állapítottak meg a számára, vagy az öregségi nyugdíj megállapításáról szóló végleges határozat kiadásáig még a főfoglalkozású vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani a közterheit?
Részlet a válaszából: […] Gyakran szembesül a nyugdíjigényét benyújtott egyéni vagy társas vállalkozó a kérdésben megfogalmazott dilemmával, hiszen még a 30 napon belüli igényelbírálás esetén is előfordulhat, hogy a bevallás benyújtásakor még nem áll rendelkezésre a nyugellátásra vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

Nem főállású kisadózói státusz

Kérdés: Továbbra is nem főállású kisadózónak fog minősülni a kisadózó vállalkozások tételes adóját választó társas vállalkozásában az a nyugdíjkorhatártól 5 évnyire lévő pedagógus, aki - ?élve a lehetőséggel - csökkentett munkaidőben dolgozik tovább, de a KLIK igazolása alapján fő-állásúnak minősül?
Részlet a válaszából: […] A Köznev-tv. 65. §-ának (7) bekezdése értelmében az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő pedagógus vagy óvodai dajka választása szerint csökkentett munkaidőben dolgozhat. Illetménye, munkabére pedig csak a munkaidő-csökkentés mértékének ötven...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Nappali tagozatos főiskolai hallgató egyéni vállalkozó

Kérdés: Megtarthatja főállású státuszát a nappali tagozatos főiskola mellett egy fiatal gazda, aki nagy összegű támogatást nyert egy pályázaton, amelynek a feltétele volt, hogy főállásban végezze a tevékenységét, viszont 5 éven belül el kell végeznie egy felsőfokú oktatási intézmény által indított képzést is?
A főállású egyéni vállalkozóra előírt járulékokat természetesen megfizetné ez alatt az idő alatt is.
Részlet a válaszából: […] Azt, hogy a nappali tagozatos főiskolai hallgató egyéni vállalkozó státusza a kérdésben említett fiatalgazda-pályázat szempontjából megfelel-e a támogatásra jogosultság feltételének, nem a társadalombiztosítási jogszabályok határozzák meg.Egyébiránt nem ismerünk egyetlen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 31.

Korengedményes nyugdíjban részesülő vállalkozó jogállása

Kérdés: Hogyan változott a státusza 2012-ben annak az 1952-ben született korengedményes nyugdíjban részesülő vállalkozónak, aki egy betéti társaság alkalmazottja volt, és az ellátásának összegét a cég a nyugdíjfolyósító részére megfizette? Amennyiben főfoglalkozású vállalkozónak minősül, felbontható-e a korengedményes nyugdíjra kötött szerződés, és visszaigényelhető-e a befizetett összeg?
Részlet a válaszából: […]  A korhatár alatti ellátásban - jelen esetben 2011. december31-én korengedményes öregségi nyugdíjban - részesülő személyek 2012. január1-jétől elvesztették nyugdíjas státuszukat, ezért az ellátásuk mellett elértjövedelemből - a nyugdíjasként fizetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Főfoglalkozású társas vállalkozó szakképzési hozzájárulása

Kérdés: Kell-e szakképzési hozzájárulást fizetnie annak a főfoglalkozású társas vállalkozónak, aki nem vesz fel jövedelmet, de megfizeti a kötelezően előírt közterheket?
Részlet a válaszából: […]  Igen, kell. A Szakhoz-tv. 4. §-a értelmében a szakképzésihozzájárulás alapja megegyezik a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociálishozzájárulási adó alapjával.A szociális hozzájárulási adó alapjának a fogalmát a törvényaz értelmező rendelkezései között...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 27.
1
2