Nappali tagozatos főiskolai hallgató egyéni vállalkozó

Kérdés: Megtarthatja főállású státuszát a nappali tagozatos főiskola mellett egy fiatal gazda, aki nagy összegű támogatást nyert egy pályázaton, amelynek a feltétele volt, hogy főállásban végezze a tevékenységét, viszont 5 éven belül el kell végeznie egy felsőfokú oktatási intézmény által indított képzést is?
A főállású egyéni vállalkozóra előírt járulékokat természetesen megfizetné ez alatt az idő alatt is.
Részlet a válaszából: […] Azt, hogy a nappali tagozatos főiskolai hallgató egyéni vállalkozó státusza a kérdésben említett fiatalgazda-pályázat szempontjából megfelel-e a támogatásra jogosultság feltételének, nem a társadalombiztosítási jogszabályok határozzák meg.Egyébiránt nem ismerünk egyetlen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 31.

Főfoglalkozású társas vállalkozó szakképzési hozzájárulása

Kérdés: Kell-e szakképzési hozzájárulást fizetnie annak a főfoglalkozású társas vállalkozónak, aki nem vesz fel jövedelmet, de megfizeti a kötelezően előírt közterheket?
Részlet a válaszából: […]  Igen, kell. A Szakhoz-tv. 4. §-a értelmében a szakképzésihozzájárulás alapja megegyezik a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociálishozzájárulási adó alapjával.A szociális hozzájárulási adó alapjának a fogalmát a törvényaz értelmező rendelkezései között...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 27.

Főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó járulékai

Kérdés: Elszámolhat-e év végén, december hónapban jövedelemkivétet a tárgyév során megfizetett járulékalap összegéig (1 128 000 forint) egy főfoglalkozású egyéni vállalkozó, illetve egy betéti társaság személyes közreműködésre kötelezett tagja, akik után havonta megfizetésre kerül a garantált bérminimum alapján a társadalombiztosítási járulék? A vállalkozók év közben nem számolnak el jövedelemkivétet. Elegendő-e ebben az esetben az szja-fizetés, vagy a kifizetés hónapjában a kivét teljes összege után meg kell fizetni a járulékokat is?
Részlet a válaszából: […]  A biztosított egyéni vállalkozó a 27 százalékos mértékűtársadalombiztosítási járulékot vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén avállalkozói kivét, de havi átlagban legalább a minimálbér alapulvételévelköteles megfizetni [Tbj-tv. 29. § (1) bekezdése]. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.