Közalkalmazotti jogviszony

Kérdés: Helyesen járt el a munkáltató egy óvodában dajka munkakörben foglalkoztatott, 1973-ban született közalkalmazott szabadságának és fizetési fokozatának megállapítása során abban az esetben, ha 5 év 5 hónap közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján C besorolási osztály 2. fizetési fokozatába sorolták, éves szabadságát pedig 20 nap alap- és 2 nap fizetési fokozattal járó pótszabadság figyelembevételével 22 napban állapították meg, tekintettel arra, hogy egyéb jogcímen pótszabadságra nem jogosult? A közalkalmazott a nyugdíjbiztosítási szerv által kiállított biztosítási jogviszonyairól szóló tájékoztatásban feltüntetett összes szolgálati időre jogosító idejét (beleértve az 1992. jú-lius 1-jét megelőzően keletkezett és 1992. december 31-ig tartó munkaviszonya utáni Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonyait, alkalmi foglalkoztatási, közfoglalkoztatási jogviszonyait, munkanélküli-ellátásban töltött idejét) figyelembe véve kevésnek tartja a megállapított szabadságát. A?dolgozó 1989-től fennálló biztosítási ideje alatt 2008. január 1-jétől június 29-ig munkanélküli-ellátásban részesült, 2008. június 30-tól 2011. november 30-ig pedig semmilyen biztosítási idővel nem rendelkezett.
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazottak szabadsága alap- és pótszabadságból áll.Az alapszabadság mértékét a Kjt. – két kivételtől eltekintve – alapvetően a fizetési osztályhoz köti. A?közalkalmazottat az A, B, C és D fizetési osztályban évi húsz munkanap, az E, F, G, H, I és J fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Külföldi munkaviszony beszámítása közalkalmazotti jogviszonyba

Kérdés: Beszámítható a közalkalmazotti jogviszonyba a külföldi munkaviszony?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 33. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák a munkáltatói felmentés esetén az érintett közalkalmazottat megillető felmentési idő mértékére vonatkozó előírásokat.E rendelkezések értelmében a felmentési idő 60 nap és 8 hónap közötti időtartam, amelyen belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 26.

Közalkalmazott fizetési fokozata

Kérdés: Figyelembe vehető a bedolgozói, szövetkezeti tagsági jogviszony, illetve a romániai munkaviszony a közalkalmazotti jogviszony fizetési fokozatának megállapításánál? Hogyan kell figyelembe venni a munkaviszonyokat, és melyik fizetési fokozatba sorolható be a közalkalmazott, ha a betöltendő munkaköréhez szükséges egyetemi végzettséget 2012. június 15-én szerezte meg, és 2000. szeptember 18-tól 2002. augusztus 31-ig a Nemzeti Múzeumban, 2004. május 10-től 2004. június 2-ig, illetve 2008. július 7-től 2013. május 31-ig pedig több kft.-ben dolgozott munkaviszony keretében? Áthelyezés esetén átvihető-e az időarányosan járó, ki nem vett szabadság, vagy minden esetben ki kell fizetni a megváltást?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 61. §-ának (1) bekezdése értelmében a közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai végzettség, illetve állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság alapján fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 10.

Munkáltatói döntésen alapuló illetmény megvonása

Kérdés: Visszavonható-e a munkáltatói döntésen alapuló illetmény abban az esetben, ha két intézményt összevonnak, és azért vonják vissza az illetmény egy részét, hogy ne legyen bérfeszültség a kollégák között? Az érintett munkavállaló feladatköre nem változott, gazdasági vezetőként az összevonás miatt megduplázódott a munkája.
Részlet a válaszából: […]  A Kjt. 21. § (3) bekezdése értelmében a kinevezési okmánynaktartalmaznia kell a közalkalmazott munkakörét, a besorolásának alapjáulszolgáló fizetési osztályt és fokozatot, az illetményét és a munkavégzéshelyét.A Kjt. 61. § (1) bekezdése értelmében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 27.

Romániai munkaviszony beszámítása köztisztviselő besorolásánál

Kérdés: Figyelembe vehető-e a közszolgálati jogviszonyban ügykezelő munkakörben foglalkoztatott személy besorolásánál a Romániában eltöltött munkaviszony?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 7. § (1) bekezdés értelmében közszolgálati jogviszonybüntetlen előéletű, cselekvőképes – 10. § (4)-(7) bekezdésében, a 10/A. (7)bekezdésében foglaltak, valamint ügykezelői feladatkör kivételével -közigazgatási versenyvizsgával és legalább középiskolai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 20.

Beszámítható jogviszonyok, szolgálati idők

Kérdés: A fizetési fokozat megállapításánál figyelembe vehető-e a betéti társaságban eltöltött 15 év annak a 2009-ben karbantartó lakatos munkakörben közalkalmazotti jogviszonyt létesített munkavállalónak az esetében, aki 1972-ben szerzett géplakatos szakképzettséget, több éven keresztül ebben a szakmában dolgozott különböző munkáltatóknál, majd 1994. január 1-jétől 2008. december 31-ig saját céget alapítva betéti társaság beltagjaként végzett vendéglátó szakmában munkát?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 87/A. §-a alapján közalkalmazotti jogviszonybantöltött idő számításánál a közalkalmazotti jogviszonynak kell tekinteni:1. a közalkalmazotti munkáltatónál munkaviszonyban,közalkalmazotti jogviszonyban;2. a köztisztviselői szervnél munkaviszonyban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.

Tovább dolgozó nyugdíjas közalkalmazott besorolása

Kérdés: A bér besorolásánál, illetve a szabadság megállapításánál figyelembe kell-e venni a nyugdíj előtt megszerzett éveket annak a munkavállalónak az esetében, aki közalkalmazottként dolgozott egy intézménynél, táppénzjogosultságának lejárta után 67 százalékos rokkanttá nyilvánították, felmentéssel megszüntették a munkaviszonyát, majd mint nyugdíjast 4 órás munkakörben újra szeretnék közalkalmazottként alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 30. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt rendelkezésértelmében a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentésselmegszüntetheti, ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbba felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül (37/B...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 4.

Az ösztöndíjas foglalkoztatás szabályai

Kérdés: Mi a lényege az újonnan bevezetett ösztöndíjas foglalkoztatásnak, és miért előnyös ez a munkáltatók részére?
Részlet a válaszából: […] A Fog-tv.-t az Országgyűlés 2004. december 13-án fogadta el,2004. december 21-én került sor a kihirdetésére és 2005. január 1-jén lépetthatályba.A miniszteri indoklás szerint a Fog-tv. a foglalkoztatás újjogi eszközeként kívánja megteremteni annak a lehetőségét, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 22.