Szakmai gyakorlat CSED alatt

Kérdés: Fogadhat a teljes szakmai gyakorlat letöltésére egy jelenleg CSED-ben részesülő, felnőttoktatásban részt vevő kismamát egy gyakorlati képzést folytató egyéni vállalkozó anélkül, hogy a tanuló ellátása veszélybe kerülne? A képzés idejére kötelező ösztöndíjat fizetni, amelynek összege nem lehet kevesebb a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munka-bér 15 százalékának 1,3-szorosánál, amely az Szja-tv. értelmében egyébként adómentes juttatásnak minősül. Letöltheti a szakmai gyakorlatot a tanuló CSED-, GYED- vagy GYES-ellátás folyósítása alatt?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben három gyermekvállalással kapcsolatos ellátás: a CSED, a GYED, illetve a GYES (gyermekgondozást segítő ellátás) került szóba. E három juttatás közül a jogszabály egyedül a CSED mellett tiltja a keresőtevékenység keretében történő személyes munkavégzést.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Alapítványi iskola tandíja

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató akkor, amikor több dolgozója esetében – a Köznev-tv. 89. §-ának (5) bekezdésére hivatkozással – adómentes juttatásként számolja el az alapítványi iskolába járó gyermekeik havi tandíját, amelynek fizetését átvállalták a munkavállalóktól?
Részlet a válaszából: […] ...az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban, és tizenkilenc éven felüli.A kormányrendelet a tandíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.

Árvaellátás nyári szünidő alatt

Kérdés: Megilleti az árvaellátás a nyári szünidő időszakára azt a gyermeket, aki 2016-ban érettségizett, és szeptemberben megkezdi az egyetemi tanulmányait?
Részlet a válaszából: […] ...folytat nappali tagozaton, vagyb) betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagyc) felnőttoktatás keretében folytat tanulmányokat.Ha a középiskolai tanulmányok befejezését követően a következő tanulmányi időszakban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.

Felnőttképzésben részt vevő gyermek árvaellátása

Kérdés: Jogosult árvaellátásra az a 19 éves gyermek, aki gimnáziumi tanulmányait felnőttoktatási tagozaton végzi?
Részlet a válaszából: […] ...25. életévének betöltéséig meghosszabbodik, ha a gyermeka) oktatási vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán,b) nappali rendszerű felnőttoktatásbanfolytat tanulmányokat.A felnőttképzésben részt vevő gyerek az árvaellátásra akkor szerezhet jogosultságot,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 10.

Árvaellátásban részesülő munkavállaló járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetni egy árva­ellátás mellett dolgozó 22 éves női munkavállaló után, aki jelenleg felnőttoktatásban is részt vesz? A nyugdíjasokra vonatkozó jövedelemkorlát, illetve egyéb szabályozások figyelembe vehetők ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az árvaellátás hozzátartozói nyugellátás, az ebben részesülő személy nem tekintendő saját jogú nyugdíjasnak. Ez azt jelenti, hogy munkabére után az általános szabályok szerint kell leróni a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót (természetesen figyelembe véve, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 28.

Tanulmányi szabadság engedélyezése

Kérdés: Köteles-e a munkáltató szabadságot engedélyezni annak a munkavállalónak, akiről most derült ki, hogy levelező tagozaton – a műszaki jellegű munkakörétől teljesen eltérő profilú – főiskolára jár? Tanulmányi szándékát előre nem jelezte, viszont most a vizsgaidőszakra hivatkozva "tanulmányi szabadságot" igényelt, mert az éves rendes szabadsága már elfogyott.
Részlet a válaszából: […] ...a dolgozó valóbaniskolarendszerű képzésben vesz-e részt (azaz valóban hallgatói jogviszonybanáll), vagy csak valamilyen tanfolyamszerű "felnőttoktatásban". Iskolairendszerű képzés alatt a Közokt-tv. és az Fk-tv. szerinti képzés, valamint aziskolai szakképzés értendő....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 18.

Árvaellátás

Kérdés: Milyen módon és hol igényelhet árvaellátást egy gyermek az elhunyt édesapja után?
Részlet a válaszából: […] ...tagozaton, vagy az iskolaigazolása szerint betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatttanulmányait magántanulóként végzi, vagy felnőttoktatás keretében folytattanulmányokat Az árvaellátás a beiratkozás napjától a tanulmányokbefejezése hónapjának végéig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 26.

Felnőttoktatásban részt vevő tanulók gyakorlati képzése

Kérdés: Milyen jövedelemnek minősül a felnőttoktatásban részt vevő tanulók gyakorlati idejére fizetett havi 25 000 forint összegű juttatás? Milyen közterheket kell megfizetni a kifizetett összeg után? A gyakorlati foglalkoztatást biztosító cég együttműködési megállapodást kötött az iskolával, de a tanulókkal nem tud szerződést kötni, mert felnőttoktatásra nem terjed ki a Szak-tv. Milyen jogviszonyban tarthatja nyilván az iskola a tanulókat, és hogyan tudja bejelenteni őket a T1041-es nyomtatványon?
Részlet a válaszából: […] A jelzett gyakorlati foglalkoztatás nem keletkeztet biztosításikötelezettséggel járó jogviszonyt, hiszen a gyakorlati képzésre nemmunkavégzésre irányuló jogviszony, hanem a felsőoktatási intézménnyel kötöttegyüttműködési megállapodás alapján kerül sor, így biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.

Árvaellátás nyári szünet ideje alatt

Kérdés: Kaphatja-e a nyári szünetben is az árvaellátást az arra jogosult gyermek, vagy megszüntetik, és szeptembertől folyósítják újra?
Részlet a válaszából: […] ...vagy 2. az iskola igazolása szerint betegsége, testi vagyszellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagy 3. felnőttoktatás keretében folytat tanulmányokat.Az árvaellátás a beiratkozás napjától a tanulmányokbefejezése hónapjának végéig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.

Főiskolai hallgató árvaellátása

Kérdés: Középiskolai tanulmányai befejezése után kaphatja-e tovább az árvaellátást az a gyermek, aki szeptembertől főiskolai hallgatóként tanul tovább?
Részlet a válaszából: […] ...vagy 2. az iskola igazolása szerint betegsége, testi vagyszellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagy 3. felnőttoktatás keretében folytat tanulmányokat. Az árvaellátás a beiratkozás napjától a tanulmányokbefejezése hónapjának végéig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 16.
1
2