Családipótlék-jogosultság nagykorú gyermek után

Kérdés: Mit kell tennie a szülőnek abban az esetben, ha a gyermeke már elmúlt 18 éves, de még mindig kapja utána a családi pótlékot, és tart attól, hogy vissza kell fizetnie?
Részlet a válaszából: […] ...kerül majd.A jelen szabályozás alapján a jogviszony fennállásáról elsősorban az Oktatási Hivatal vagy a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által közölt adatállományból nyeri ki a tanulmányokra vonatkozó adatokat a folyósító szerv, vagyis az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Árvaellátás

Kérdés: Mikor jár az árvaellátás, és milyen méltányossági lehetőségek vannak a folyósítása során?
Részlet a válaszából: […] ...jár neki az ellátás. Ugyanúgy jogosult árvaellátásra az a huszonöt évesnél fiatalabb árva, aki nem távoktatási formában megvalósuló felnőttképzésben vesz részt, és a képzés heti átlagos óraszáma eléri a hét órát. Nem érintik továbbá a jogosultságot a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Iskolaszövetkezet tagja

Kérdés: Milyen közterheket fognak levonni attól a diáktól, aki egy iskolaszövetkezet tagjaként rendszeresen munkát szeretne végezni? Hogyan kell igényelni az adóazonosító jelet a diák részére?
Részlet a válaszából: […] ...nevelési-oktatási intézmény) tanulói jogviszonyban álló tanulók,b) a szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók, vagy felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyek, ésc) a felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Nappali tagozatos egyetemi hallgató alkalmazása

Kérdés: Alkalmazható teljes munkaidőben egy nappali tagozatos egyetemi hallgató? Vonatkozik-e rá valamilyen speciális járulékfizetési szabály?
Részlet a válaszából: […] ...tanulmányokat folytató tanuló, képzésben részt vevő személy, hallgató tagjára, 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói, felnőttképzési jogviszonya szünetelésének időtartama alatt sem. Ebben az esetben tehát a munkavállalót semmilyen járulékfizetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Rokkantsági ellátáshoz szükséges biztosítási idő

Kérdés: A munkavégzésen túl milyen időket vesznek még figyelembe a rokkantsági ellátás megállapításánál?
Részlet a válaszából: […] ...tanulmányokat folytató tanuló, képzésben részt vevő személy, hallgató tagját - 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói, felnőttképzési jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is -, a közérdekű nyugdíjas-szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Hozzátartozói nyugellátások

Kérdés: Jogosult lehet hozzátartozói ellátásra az elhunyt személy feleségének gyermeke, valamint özvegy édesanyja? Az elhunyt bizonyíthatóan évek óta nevelte házastársa gyermekét, illetve 3 éve közös háztartásban élt a felesége édesanyjával is, akit jelentős mértékben anyagilag is támogatott.
Részlet a válaszából: […] ...miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagy huszonöt évesnél fiatalabb és felnőtt képzésben vesz részt, feltéve, hogy a felnőttképzés nem távoktatási formában folyik, és a képzés heti átlagos óraszáma eléri a hét órát.Iskolai tanulmányok címén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.

Árvaellátás

Kérdés: Milyen feltételekkel kaphatja az árvaellátást a gyermek a nyári szünetben, ha 2019 júniusában érettségi vizsgát tett, szeptembertől pedig felsőfokú oktatási intézményben tanul tovább? Változik a helyzet, ha az egyetemi tanulmányokat külföldön folytatja? Jogosult lesz az ellátásra a gyermek abban az esetben, ha középiskolai tanulmányait magántanulóként folytatja?
Részlet a válaszából: […] ...folytatott tanulmányokat félévente kell igazolni.Akkor is jogosult a gyermek az árvaellátásra, ha huszonöt évesnél fiatalabb, és felnőttképzésben vesz részt, ha a felnőttképzés nem távoktatási formában folyik, és a képzés heti átlagos óraszáma eléri a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Árvaellátás és ideiglenes özvegyi nyugdíj

Kérdés: Jogosult lehet egy éven túl is az árvaellátásra és az ideiglenes özvegyi nyugdíjra az árva, illetve az özvegy abban az esetben, ha a gyermek fogyatékkal él, és ezért magántanuló lett?
Részlet a válaszából: […] ...is, aki betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagy aki huszonöt évesnél fiatalabb, és felnőttképzésben vesz részt, feltéve, hogy a felnőttképzés nem távoktatási formában folyik, és a képzés heti átlagos óraszáma...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Társadalombiztosítási bejelentés igazolása

Kérdés: Szükséges-e, és ha igen, milyen formában a munkáltató részéről annak igazolása, hogy a munkavállalóra vonatkozóan társadalombiztosítási bejelentésének eleget tett?
Részlet a válaszából: […] ...adattartalmát ellenőrzi, majd ezt követően továbbítja az egészségbiztosítás biztosítási nyilvántartása, az állami szakképzési és felnőttképzési szerv pályakövetési rendszert működtető nyilvántartása és a munkaügyi hatóság részére.Az új...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Minimálbér és garantált bérminimum

Kérdés: Meg kell fizetni a garantált bérminimumot a tehergépkocsi-vezetőknek abban az esetben, ha általános iskolai végzettséggel, valamint C kategóriás jogosítvánnyal rendelkeznek, és csak belföldi közlekedésben vesznek részt? Változik a helyzet abban az esetben, ha a sofőr kiegészítő végzettségekkel (PAV I-IV.) is rendelkezik, és bel- és külföldön egyaránt közlekedik, illetve ha a C kategóriás jogosítvány mellett E kategóriás jogosítvánnyal is rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] ...hatályba olyan ágazati jogszabály, amely az adott munkakörre vonatkozóan képesítési előírást tartalmaz. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) honlapján ugyancsak megtalálható a hatályos rendeletek alapján az Országos Képzési Jegyzékek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 7.
1
2