Szolgálati idő rokkantsági ellátáshoz

Kérdés: Melyek azok a szolgálati idők, amelyeket a rokkantsági ellátás megállapításához figyelembe vesznek?
Részlet a válaszából: […] ...tanulmányokat folytató tanuló, képzésben részt vevő személy, hallgató tagját - 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói, felnőttképzési jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is -, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye I.

Kérdés: Valóban csak a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény felével élhet egy duális képzés keretében szakképzési munkaszerződés alapján felnőtteket képző kft. abban az esetben, ha egyéni vállalkozót, illetve társas vállalkozót foglalkoztat?
Részlet a válaszából: […] ...a Szocho-tv. 17/A. §-ának (2) bekezdése értelmében, ha a felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személy a Szak-tv. szerinti szakirányú oktatásban a szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan fennálló foglalkoztatásra irányuló más...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Özvegyi nyugdíj és árvaellátás

Kérdés: Jogosult lesz árvaellátásra a mostohagyermek abban az esetben, ha a mostohaapja két héttel azután halt meg, hogy összeházasodott a gyermek édesanyjával, és egy háztartásba költöztek? A házasságkötés előtt a 12 éves mostohagyermek az édesapjával lakott. Jogosult lesz állandó özvegyi nyugdíjra az anya, ha van egy elhunyttal közös gyermeke is, aki jelenleg 3 éves?
Részlet a válaszából: […] ...miatt a tanulmányait egyéni munkarenddel, illetve egyéni tanulmányi renddel rendelkező tanulóként végzi,- huszonöt évesnél fiatalabb, és felnőttképzésben vesz részt, feltéve, hogy a felnőttképzés nem távoktatási formában folyik, és a képzés heti átlagos óraszáma...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Szakképzési munkaszerződés

Kérdés: Szakképzési munkaszerződésnek tekinthető a korábbi munkaszerződés módosítása, ha ennek alapján a szakképzésbe bevont munkavállalók négy órában az eredeti munkaköri feladatai-kat végzik, négy órában pedig a szakképzésben vesznek részt? Milyen feltételeknek kell megfelelnie a szerződésnek, illetve milyen kötelező elemeket kell tartalmaznia ebben az esetben? A bér mely elemeire vonatkozik szociálishozzájárulásiadó-mentesség, ha a két elkülönített feladathoz két külön-külön meghatározott bér tartozik (pl. képzési időszakra 160 ezer forint, eredeti feladatok ellátására 280 ezer forint), illetve pótlék, prémium és jutalom kifizetésére is sor kerül?
Részlet a válaszából: […] ...§-a (1) bekezdésének aa) pontban foglaltak alapján az egyéb adókedvezményeket követően a szociális hozzájárulási adó terhére a felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként, a szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Családipótlék-jogosultság nagykorú gyermek után

Kérdés: Mit kell tennie a szülőnek abban az esetben, ha a gyermeke már elmúlt 18 éves, de még mindig kapja utána a családi pótlékot, és tart attól, hogy vissza kell fizetnie?
Részlet a válaszából: […] ...kerül majd.A jelen szabályozás alapján a jogviszony fennállásáról elsősorban az Oktatási Hivatal vagy a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által közölt adatállományból nyeri ki a tanulmányokra vonatkozó adatokat a folyósító szerv, vagyis az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Árvaellátás

Kérdés: Mikor jár az árvaellátás, és milyen méltányossági lehetőségek vannak a folyósítása során?
Részlet a válaszából: […] ...jár neki az ellátás. Ugyanúgy jogosult árvaellátásra az a huszonöt évesnél fiatalabb árva, aki nem távoktatási formában megvalósuló felnőttképzésben vesz részt, és a képzés heti átlagos óraszáma eléri a hét órát. Nem érintik továbbá a jogosultságot a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Iskolaszövetkezet tagja

Kérdés: Milyen közterheket fognak levonni attól a diáktól, aki egy iskolaszövetkezet tagjaként rendszeresen munkát szeretne végezni? Hogyan kell igényelni az adóazonosító jelet a diák részére?
Részlet a válaszából: […] ...nevelési-oktatási intézmény) tanulói jogviszonyban álló tanulók,b) a szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók, vagy felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyek, ésc) a felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Nappali tagozatos egyetemi hallgató alkalmazása

Kérdés: Alkalmazható teljes munkaidőben egy nappali tagozatos egyetemi hallgató? Vonatkozik-e rá valamilyen speciális járulékfizetési szabály?
Részlet a válaszából: […] ...tanulmányokat folytató tanuló, képzésben részt vevő személy, hallgató tagjára, 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói, felnőttképzési jogviszonya szünetelésének időtartama alatt sem. Ebben az esetben tehát a munkavállalót semmilyen járulékfizetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Rokkantsági ellátáshoz szükséges biztosítási idő

Kérdés: A munkavégzésen túl milyen időket vesznek még figyelembe a rokkantsági ellátás megállapításánál?
Részlet a válaszából: […] ...tanulmányokat folytató tanuló, képzésben részt vevő személy, hallgató tagját - 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói, felnőttképzési jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is -, a közérdekű nyugdíjas-szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Hozzátartozói nyugellátások

Kérdés: Jogosult lehet hozzátartozói ellátásra az elhunyt személy feleségének gyermeke, valamint özvegy édesanyja? Az elhunyt bizonyíthatóan évek óta nevelte házastársa gyermekét, illetve 3 éve közös háztartásban élt a felesége édesanyjával is, akit jelentős mértékben anyagilag is támogatott.
Részlet a válaszából: […] ...miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagy huszonöt évesnél fiatalabb és felnőtt képzésben vesz részt, feltéve, hogy a felnőttképzés nem távoktatási formában folyik, és a képzés heti átlagos óraszáma eléri a hét órát.Iskolai tanulmányok címén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.
1
2
3