Kormányzati tisztviselő felmentése

Kérdés: Milyen okok miatt kerülhetett sor egy évek óta kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy felmentésére 2018. október 31. nappal, amikor korábban semmilyen panasz nem volt a munkájára? Jogosult ebben az esetben végkielégítésre az érintett munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] A kormány 1535/2018. (X. 29.) számú határozatában a közigazgatás modernizációja érdekében létszámleépítésről rendelkezett.A közigazgatás szinte folyamatos és szakadatlan megújítása ellenére úgy tűnik, hogy a modernizáció még mindig elengedhetetlen, állandósult...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.

Keresőképtelenség igazolásának megtagadása

Kérdés: Kihez fordulhat a munkáltató, illetve milyen szankció alkalmazása lehetséges az alábbi esetben? Egy közalkalmazott 2008. február 18-tól táppénzes állományba került, keresőképtelenségének igazolását a 2008. február 18-tól március 9-ig terjedő időtartamra leadta, mely szerint tovább keresőképtelen. Az igazolás alapján 15 nap betegszabadság kifizetésre került részére, valamint, mivel március 8-tól táppénzre jogosult, igazolását a foglalkoztatói igazolással az Egészségbiztosítási Pénztár felé továbbította a cég. A munkavállaló ezután a munkáltató többszöri megkeresése ellenére sem adott le több orvosi igazolást.
Részlet a válaszából: […] A betegszabadságra vonatkozó előírásokat az Mt. 137. §-ábanfoglalt rendelkezések tartalmazzák.E rendelkezések értelmében a betegszabadság aközalkalmazottat a betegség miatti keresőképtelenség idejére naptári évenkéntmegillető szabadság. A betegszabadság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 8.

Létszámleépítés bejelentése GYES-ben részesülő munkavállaló esetében

Kérdés: Milyen dátummal szűnhet meg a dolgozó munkaviszonya, mikor és hogyan közölhető a megszüntetés abban az esetben, ha a munkavállaló közalkalmazotti jogviszonya 1992-ben kezdődött, 1999. szeptember 1-jén került az intézményhez, két gyermeket szült, 2002. április 18-án és 2006. március 20-án, a két szülés között szabadságon, majd táppénzen volt, és jelenleg GYES-ben részesül?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. az Mt. szabályaitól eltérő szabályokat tartalmaz aközalkalmazottakra vonatkozóan. Ha valamely kérdésben a Kjt. nem rendelkezikeltérő szabályokban, akkor az Mt. szabályai az irányadóak a közalkalmazottijogviszony tekintetében.A gyermek ápolása, illetve gondozása céljára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 26.