tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott felmentési bér tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Felmentési bér és nyugdíj egyidejű folyósítása

Kérdés: Kaphatja-e egyidejűleg a nyugdíjat és a felmentési időre járó átlagkeresetet az a munkavállaló, aki 2009 májusában tölti be 62. életévét, munkáltatója a születésnapjától felmenti a munkavégzés alól 2010 januárjáig, és a felmentési idő alatt átlagfizetést kap? A munkaviszony 2010 januárjában szűnik meg.
Részlet a válaszból: […]előtt érvényesek. Tehát a 62. életév betöltésekor kérhető az öregségi nyugdíj elbírálása. Ha az említett korhatár betöltésekor a nyugdíjas biztosítási jogviszonyban áll, akkor a keresőtevékenységre vonatkozó korlátozó rendelkezések nem érvényesek, azaz nem kell választani a munka és a nyugdíj között. A kereset, jövedelem összegére tekintet nélkül folyósítják a nyugdíjat. Fontos szabály, hogy az, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt elérte, és eddig az időpontig legalább 20 év szolgálati időt szerzett, kérheti a nyugdíja összegének folyósítás nélküli megállapítását. Amennyiben a nyugdíjra jogosító korhatár után tovább dolgozik úgy, hogy legalább 365 naptári napra szolgálati időt szerez, és ez idő alatt nem kéri a nyugdíja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2558

2. találat: Közalkalmazott felmentési bére

Kérdés: Jár-e felmentési bér abban az esetben, ha a közalkalmazottat foglalkoztató intézmény átszervezés miatt megszűnik, illetve az átalakult gazdasági társaságnál a felajánlott munkát a munkavállaló nem fogadja el?
Részlet a válaszból: […]került megfogalmazásra, így alapvetően a munkavégzés alóli felmentési időre járó átlagkeresetre való jogosultság a közalkalmazotti jogviszony felmentés útján történő megszüntetése esetén merül fel. Ha a közalkalmazotti jogviszony a munkáltató jogutód nélküli megszűnése jogcímén, annak időpontjában szűnik meg, úgy jogszabályi rendelkezés alapján a közalkalmazottat munkavégzés alóli felmentésre járó átlagkereset nem illeti meg. Álláspontunk szerint annak nincsen akadálya, hogy a munkáltató megállapodás alapján, vagy egyoldalúan a közalkalmazottat a munkaviszony megszűnésének időpontjáig meghatározott időtartamra mentesítse a munkavégzés alól, és részére illetményt fizessen. "A közalkalmazotti jogviszony megszűnése a munkáltatónak az Mt. hatálya alá kerülése miatt" esetkört a Kjt. 25/A-25/B. §-ban foglalt rendelkezések tartalmazzák. A Kjt. 25. § (1) bekezdés d) pontban foglalt rendelkezése értelmében a közalkalmazotti jogviszony megszűnik a 25/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben. E rendelkezések értelmében nem minősül a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásnak, ha az alapító vagy a munkáltató döntése alapján a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) az Mt. hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra. Ezért ilyen esetben a munkáltató átadásra kerülő szervezete, illetve tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik. A közalkalmazotti jogviszony - az Mt. hatálya alá tartozó szervnek való átadás esetén - az átadás időpontjában megszűnik akkor is, ha az új munkáltató a további foglalkoztatást vállalja, és a közalkalmazott ehhez hozzájárul, azonban a közalkalmazott végkielégítésre nem jogosult. Azonban ha a közalkalmazott a továbbfoglalkoztatásához nem járul hozzá, részére végkielégítést, vagy a határozott időtartamú közalkalmazotti jogviszony esetében az egy év, illetve a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó átlagkeresetet kell kifizetni. Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő továbbfoglalkoztatásához hozzájárul, az átvevő munkáltató köteles a közalkalmazottal munkaszerződést kötni. Az átadó munkáltató az átadás napjával köteles írásban értesíteni a közalkalmazottat a közalkalmazotti jogviszony 25/A. § (1) bekezdése szerinti megszűnéséről. Ha az átvevő munkáltatónál munkaviszony létesül, a munkaszerződés alapján a közalkalmazott munkabére (személyi alapbérének, bérpótlékainak és egyéb bérelemeinek együttes összege) nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az átadást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1963
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,