CSED folyósítása felmentési idő alatt

Kérdés: Megigényelheti a CSED-et az a várandós munkavállaló, akinek a jogviszonya felmentéssel megszűnik, végkielégítést kap, és a szülés várható időpontja március? Folyósítania kell a kifizetőhelynek az ellátást, vagy a felmentési bér mellett nem jogosult rá a kismama? A munkaviszony megszűnése után a munkaügyi központnál kell kérni az ellátás folyósítását?
Részlet a válaszából: […] Sajnos egy lényeges időpont nem derül ki a kérdésből, mégpedig az, hogy a dolgozó (anya) munkaviszonya pontosan mikor fog megszűnni.Feltételezzük, hogy a munkaviszony, és ezzel egyidejűleg a biztosítás márciust követően szűnik meg. Valószínű, hogy az anya a szülés napjától...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.

Bíróság által megítélt összegek

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettsége van a munkáltatónak a munkáltató által jogellenesen megszüntetett munkaviszonyra tekintettel a munkaügyi bíróság által megítélt elmaradt munkabér, felmentési bér és végkielégítés összege után? Mit kell levonni a munkavállalótól ebben az esetben? A munkavállaló az azonnali hatályú felmondást követően igénybe vette a nők 40 év jogosultságára tekintettel járó öregségi nyugdíjat, tehát az ítélet hozatalakor a munkavállaló már részesül ebben az ellátásban. Befolyásolja az ítélet a már megállapított nyugellátás összegét? Van valamilyen bejelentési, illetve adatszolgáltatási kötelezettsége a munkáltatónak a nyugdíj-biztosítási igazgatósághoz?
Részlet a válaszából: […] A kérdés nem tér ki arra, hogy a munkaügyi per tárgyát képező jogellenes munkaviszony megszüntetésére mikor került sor. Ezért elöljáróban hangsúlyoznunk kell, hogy a válaszunk azzal a feltételezéssel készült, hogy a kérdésben említett jogellenes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.

Jogellenesen megszüntetett munkaviszonyra tekintettel kifizetett juttatások

Kérdés: A munkaügyi bíróság egy 2011-ben jogellenesen megszüntetett munkaviszonyra tekintettel a munkavállaló részére az elmaradt munkabér, valamint cafeteriajuttatás és a megszüntetés napjától a kifizetésig számolt kamatai, felmentési bér, végkielégítés, illetve az Mt. 100. §-ának (4) bekezdése alapján kárátalány megfizetésére kötelezte az alperest. Milyen közteher-fizetési kötelezettsége keletkezik a munkavállalónak, illetve a munkáltatónak a kamatok után? Elmaradt munkabérnek vagy kártérítésnek minősül a cafeteria címén megutalt juttatás, amelynek keretében korábban önkéntes nyugdíjpénztári, egészségpénztári és étkezési hozzájárulásban részesült a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. §-a (9) bekezdésének b) pontja szerint az adókötelezettség jogcímét a késedelmi kamat címén megszerzett bevétel esetén azon bevételre irányadó rendelkezések szerint kell meghatározni, amelynek késedelmes, illetve nem vagy nem szerződésszerű teljesítésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 13.

1952-ben született ügyvezető igazgató nő nyugellátása

Kérdés: Mikor mehet nyugdíjba az 1952. január 8-án született ügyvezető igazgató nő, aki 40 év szolgálati idővel rendelkezik, mandátuma a cégénél 2009. december 31-én lejár, és felmentési bért kap 2010. január 1-jétől 2010. december 31-ig?
Részlet a válaszából: […] A tisztelt Olvasók már megszokhatták, hogy a válaszadáskormindig felhívjuk a figyelmet arra, hogy a választ az éppen hatályosjogszabályok figyelembevételével adjuk meg. Kérjük, hogy a nyugdíjkorhatárváltozását a médiákban kövessék figyelemmel, és – amennyiben szükséges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.

Felmentési bér és nyugdíj egyidejű folyósítása

Kérdés: Kaphatja-e egyidejűleg a nyugdíjat és a felmentési időre járó átlagkeresetet az a munkavállaló, aki 2009 májusában tölti be 62. életévét, munkáltatója a születésnapjától felmenti a munkavégzés alól 2010 januárjáig, és a felmentési idő alatt átlagfizetést kap? A munkaviszony 2010 januárjában szűnik meg.
Részlet a válaszából: […] A 2008. január 1-jétől hatályos nyugdíjjogszabályok szerintaz a személy jogosult teljes összegű öregségi nyugdíjra, aki a 62. életévétbetöltötte, és legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik. A 62. életév utántehát a jogszabály további követelményt nem állít. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.

Közalkalmazott felmentési bére

Kérdés: Jár-e felmentési bér abban az esetben, ha a közalkalmazottat foglalkoztató intézmény átszervezés miatt megszűnik, illetve az átalakult gazdasági társaságnál a felajánlott munkát a munkavállaló nem fogadja el?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 25. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezésértelmében a közalkalmazotti jogviszony megszűnik a munkáltató jogutód nélkülimegszűnésével.A közalkalmazotti jogviszony a munkáltató jogutód nélkülimegszűnésével automatikusan minden külön intézkedés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 16.

Rendszeres és nem rendszeres jövedelem

Kérdés: Rendszeres vagy a nem rendszeres jövedelmeknél kell-e szerepeltetni a felmentési bért és a túlórára fizetett bért az OEP-B/1 jövedelemigazoláson?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához elsődlegesen azt kellmeghatározni, hogy mi a rendszeres jövedelem. Erre az Eb-tv. R. ad eligazítást.A rendelet 31. § (1) bekezdésében foglaltak szerint rendszeres jövedelem a havirendszerességgel járó munkabér (illetmény), pótlékok, továbbá a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 8.