Elhunyt személy kiegészítő nyugdíjemelése

Kérdés: Jogosult lesz a novemberi kiegészítő nyugdíjemelésre a 2021. november 5-én elhunyt nyugdíjas személy örököse? Amennyiben igen, akkor automatikusan megtörténik az emelés kiutalása, vagy kérni kell?
Részlet a válaszából: […] ...részének egyösszegű kifizetését a jogosult, illetve elhalálozása esetén a jogosulttal egy háztartásban élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában pedig az örökös írásbeli kérelmére utalja ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Elhunyt személy nyugdíjprémiuma

Kérdés: Jogosultak nyugdíjprémiumra a 2018. november hónapban elhunyt nyugdíjas személy örökösei? Amennyiben igen, akkor hogyan vehető fel az ellátás?
Részlet a válaszából: […] ...személy 2018 novemberében meghal, a nyugdíjprémiumot és a nyugellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.

Elhunyt személy nyugdíja

Kérdés: Jogosult az utolsó havi nyugellátás felvételére az elhunyt nyugdíjas személy élettársa?
Részlet a válaszából: […] ...Az utolsó havi nyugdíjat a nyugdíjassal közös háztartásban együtt élő házastárson/bejegyzett élettárson túl felveheti a gyermeke, az unokája, a szülője, a nagyszülője és a testvére (együtt: rokonok)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Elhunyt nyugdíjas személy nyugdíja

Kérdés: Jogosult a gyermek a szeptember 8-án elhunyt szülője szeptember havi nyugdíjára, vagy helyesen járt el a postás, amikor a haláleset miatt nem adta oda az ellátást?
Részlet a válaszából: […] ...A nyug-ellátásban részesülő halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában pedig az örökös veheti fel a halál napjától vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 24.

Elhunyt nyugdíja

Kérdés: Felveheti a gyermek az édesanyja nyugdíját abban az esetben, ha a hónap első napján hunyt el?
Részlet a válaszából: […] ...járó nyugdíj.A fel nem vett nyugellátást a nyugdíjassal közös háztartásban együtt élő házastársa/bejegyzett élettársa, gyermeke, unokája, szülője, nagyszülője, testvére (együtt: rokonok) igényelheti a halálesetet követő egy éven belül. A rokonok az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 8.

Nyugdíjas személy halála

Kérdés: Mely időpontig jogosult felvenni elhunyt édesanyja nyugdíját a meghatalmazással rendelkező gyermeke?
Részlet a válaszából: […] ...a halálesetet követő egy éven belül, a nyugdíjassal annakelhalálozásakor közös háztartásban együtt élt házastársa, gyermeke, unokája,szülője, nagyszülője, testvére igényelheti - ebben a meghatározott, egymástkövető sorrendben -, ezek hiányában pedig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.

Árvaellátás méltányosságból történő folyósítása

Kérdés: 25. életévét betöltött, negyedéves, nappali képzésben részt vevő egyetemi hallgató jogosult-e az árvaellátás méltányosságból történő folyósítására?
Részlet a válaszából: […] ...szerzett elhunyt személy gyermekének, örökbe fogadott gyermekének, meghatározott feltételek esetén nevelt gyermekének, testvérének, unokájának járó ellátás.Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.