Keresőképtelen kisadózó

Kérdés: Meg kell fizetnie a havi 50 ezer forintos tételes adót annak a kisadózó egyéni vállalkozónak, aki 2023. február 1-jétől előreláthatóan hosszabb ideig keresőképtelen, táppénzben részesül, de hetente 1-2 napon alkalmi munkavállalókat foglalkoztat, és emiatt bevételre tesz szert? Vissza kell fizetnie a táppénzt ebben az esetben, ha személyesen semmilyen munkát nem végez?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezik, az adófizetési kötelezettsége fennáll. Ugyanakkor, mivel a bevételszerző tevékenységet nem személyesen folytatta, ez táppénzjogosultságát nem érinti, az ellátást nem kell visszafizetnie.(Kéziratzárás: 2023. 03....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Keresőképtelen egyéni vállalkozó

Kérdés: Meg kell fizetnie a minimumjárulékokat annak az egyéni vállalkozónak, aki hosszú ideje keresőképtelen, és 2021. november 16-án kimerítette a táppénzre való jogosultságát, vagy egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett? Szünetel a biztosítási jogviszony ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...az egyéni vállalkozónak megszűnik a táppénzjogosultsága, akkor az ő biztosítása – eltérően a munkaviszonyban álló dolgozótól – nem szünetel, viszont megszűnik a Szocho-tv. 9. §-a (1) bekezdésének a) pontja, illetve a Tbj-tv. 40. §-a (2) bekezdésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Számlakiállítás táppénz alatt

Kérdés: Kell társadalombiztosítási járulékot fizetnie egy főállású átalányadózó egyéni vállalkozónak abban az esetben, ha a táppénz folyósításának tartama alatt számlát állít ki? Amennyiben igen, befolyásolja ez a táppénzjogosultságot, illetve az ellátás összegét?
Részlet a válaszából: […] A biztosított és többes jogviszonyban nem álló átalányadózó egyéni vállalkozó havi járulékalapja az áta-lányban megállapított jövedelem, de legalább a mini-málbér vagy a garantált bérminimum [Tbj-tv. 40. § (1) bekezdés b) pontja], míg a szociális hozzájárulási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Többes jogviszonyú vállalkozó táppénze

Kérdés: Egy tíz éve egyéni vállalkozóként működő biztosított 2005. április 11-én egy kft.-nél napi 4 órás munkaviszonyt létesített. Mint egyéni vállalkozó, járulékot a minimálbér alapulvételével fizet. A kft. az egészségbiztosítási járulékot a havi munkabére (jövedelme) után vonja le. A dolgozó 2005. május 23-tól jelenleg is keresőképtelen beteg, és táppénzt igényel. Hogyan kell a biztosított táppénzjogosultságát elbírálni?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalónak egyidejűleg fennálló két biztosításijogviszonya van. Mindkét jogviszonyában kötelezett 4 százalékosegészségbiztosítási járulék fizetésére. Ha mindkét jogviszonyábankeresőképtelen (a vállalkozásában is), mindkét jogviszonyában jogosulttáppénzre. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 28.