Duális képzés szociális-hozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés: Mi minősül tényleges képzési napnak a hallgatói munkaszerződés alapján foglalkoztatott hallgató után érvényesíthető szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény igénybevételénél? Kizárólag a cégnél töltött időt lehet figyelembe venni, illetve beszámít a szabadság, az iskolában töltött idő vagy a home office is?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a hallgatói munkaszerződés alapján foglalkoztatott hallgató után érvényesíthető szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény összege a képzési napok számától függ.Ugyanakkor sem a Szocho-tv., sem a Felsőokt-tv., sem pedig a 230/2012. Korm. rendelet nem definiálja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Szakirányú oktatás és duális képzés szociálishozzájárulásiadó--kedvezménye

Kérdés: Érvényesítheti a hallgatói munkaszerződéshez kapcsolódó szociálishozzájárulásiadó--kedvezményt egy költségvetési szerv foglalkoztató?
Részlet a válaszából: […] A kérdést az indokolja, hogy a Szocho-tv. 17. §-ának (3) bekezdése a költségvetési szervek vonatkozásában - a közfoglalkoztatottakra vonatkozó adókedvezmény kivételével - kizárja a törvény 10-16. szakaszai-ban taglalt adókedvezmények érvényesítését.Ugyanakkor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Duális képzésben részt vevő hallgatók juttatásai

Kérdés: Milyen módon adható helyi, illetve távolsági bérlet a duális képzésben részt vevő hallgatók részére? Milyen adó és járulék terheli a munkaadót és a hallgatót ezen juttatás alapján? Milyen feltételekkel fizethető szabadságmegváltás a hallgatónak?
Részlet a válaszából: […] A felsőfokú képzésben a hallgató a duális képzés ideje alatt a képzési program keretében vagy a képzés részeként hallgatói munkaszerződés alapján végez munkát. A hallgató foglalkoztatására az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni, illetve attól a hallgató javára lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

Cafeteria 2019

Kérdés: Milyen juttatások adhatók a cafeteria keretében, illetve milyen közterheket kell megfizetni az egyes juttatások után 2019-ben?
Részlet a válaszából: […] A 2019/5. Adózási kérdés részletesen bemutatja a cafeteriaelemek adózására vonatkozó szabályozást, ezért ezt az alábbiakban szó szerint idézzük:"Tájékoztató a cafeteria egyes juttatási elemeinek adózására vonatkozó szabályok változásáról [az Szja tv. 71. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Kft. főiskolai hallgató tagjának nyári szakmai gyakorlata

Kérdés: Van valamilyen akadálya annak, hogy a főiskolai hallgató a kötelező nyári szakmai gyakorlatát annál a kft.-nél folytassa, amelynek egyébként tulajdonos tagja személyes közreműködési kötelezettség nélkül? Milyen közterheket kell abban az esetben fizetni utána, ha az egybefüggő 6 hetes gyakorlatra a kötelező minimumnál magasabb összegű juttatásban részesül?
Részlet a válaszából: […] Sem a Felsőokt-tv., sem a 230/2012. Korm. rendelet, sem egyéb jogszabály nem tiltja, hogy a hallgató olyan gazdálkodónál teljesítse nyári szakmai gyakorlatát, amelynek egyébként tulajdonos tagja.A hallgató az említett gazdálkodónál hallgatói munkaszerződés alapján végezhet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.

Duális képzésben részt vevő hallgatónak fizetett díjazás

Kérdés: Keletkezik adókötelezettsége a duális képzésben részt vevő hallgatónak abban az esetben, ha hallgatói munkaszerződés alapján a képzés teljes idejére díjazást kap?
Részlet a válaszából: […] A duális képzésben részt vevő hallgatónak a hallgatói munkaszerződés alapján a képzés teljes idejére fizetett díjazása adómentesnek minősül a hónap első napján érvényes minimálbért meg nem haladó mértékig. Az adómentesség az Szja-tv. 2016. június 16-án hatályba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.