Duális képzésben részesülő munkavállaló keresőképtelensége

Kérdés: Két különböző naplószámú orvosi igazolást kell leadnia a munkáltató felé annak a munkavállalónak, akit a munkáltató duális képzés keretében oktat 2023 májusától? A korábban egy jogviszonyként kezelt munkaviszony a törvényi változások következtében 2024. január 1-jétől egy heti 40 órás munkaviszonnyá és egy heti 16 órás szakképzési jogviszonnyá módosult, amelyet a cég a 'T1041-es nyomtatványon be is jelentett. Külön-külön kell elbírálni az ellátási igényeket a két jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] Ha a biztosítottnak egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszonya van, és mindegyik jogviszonyában társadalombiztosítási járulékot fizet, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira, így a táppénzre való jogosultságát is mindegyik jogviszonyában külön-külön kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye kiva esetén

Kérdés: Érvényesíthető a szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye egy kisvállalati adó hatálya alá tartozó munkáltató esetében az adóalap meghatározásánál a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállaló tekintetében, egyezően a szociálishozzájárulásiadó-mentességgel?
Részlet a válaszából: […] A kivaadózó esetében az adóalap meghatározásánál nem érvényesíthető a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállaló tekintetében. Ugyanakkor a kivás cég az adókedvezményt adó-visszaigénylés keretében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye I.

Kérdés: Valóban csak a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény felével élhet egy duális képzés keretében szakképzési munkaszerződés alapján felnőtteket képző kft. abban az esetben, ha egyéni vállalkozót, illetve társas vállalkozót foglalkoztat?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a Szocho-tv. 17/A. §-ának (2) bekezdése értelmében, ha a felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személy a Szak-tv. szerinti szakirányú oktatásban a szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan fennálló foglalkoztatásra irányuló más olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye II.

Kérdés: Jár a szakirányú oktatás és a duális képzés szociálishozzájárulásiadó-kedvezménye a termelési szünetre? Milyen bizonylatok, dokumentumok szükségesek az adókedvezmény igénybevételének igazolásához (pl. egy adóellenőrzés során)?
Részlet a válaszából: […] Álláspontunk szerint nem jár a termelési szünetre a szakirányú oktatás és a duális képzés szociálishozzájárulásiadó-kedvezménye. A Szak-tv. R. 252/B. §-ban foglaltak szerint a képzésben részt vevő személy mentesül a duális képzőhelyen történő rendelkezésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Duális képzés szociális-hozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés: Mi minősül tényleges képzési napnak a hallgatói munkaszerződés alapján foglalkoztatott hallgató után érvényesíthető szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény igénybevételénél? Kizárólag a cégnél töltött időt lehet figyelembe venni, illetve beszámít a szabadság, az iskolában töltött idő vagy a home office is?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a hallgatói munkaszerződés alapján foglalkoztatott hallgató után érvényesíthető szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény összege a képzési napok számától függ.Ugyanakkor sem a Szocho-tv., sem a Felsőokt-tv., sem pedig a 230/2012. Korm. rendelet nem definiálja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Szakirányú oktatás és duális képzés szociálishozzájárulásiadó--kedvezménye

Kérdés: Érvényesítheti a hallgatói munkaszerződéshez kapcsolódó szociálishozzájárulásiadó--kedvezményt egy költségvetési szerv foglalkoztató?
Részlet a válaszából: […] A kérdést az indokolja, hogy a Szocho-tv. 17. §-ának (3) bekezdése a költségvetési szervek vonatkozásában – a közfoglalkoztatottakra vonatkozó adókedvezmény kivételével – kizárja a törvény 10-16. szakaszai-ban taglalt adókedvezmények érvényesítését.Ugyanakkor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Duális képzésben részt vevő hallgatók juttatásai

Kérdés: Milyen módon adható helyi, illetve távolsági bérlet a duális képzésben részt vevő hallgatók részére? Milyen adó és járulék terheli a munkaadót és a hallgatót ezen juttatás alapján? Milyen feltételekkel fizethető szabadságmegváltás a hallgatónak?
Részlet a válaszából: […] A felsőfokú képzésben a hallgató a duális képzés ideje alatt a képzési program keretében vagy a képzés részeként hallgatói munkaszerződés alapján végez munkát. A hallgató foglalkoztatására az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni, illetve attól a hallgató javára lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

Cafeteria 2019

Kérdés: Milyen juttatások adhatók a cafeteria keretében, illetve milyen közterheket kell megfizetni az egyes juttatások után 2019-ben?
Részlet a válaszából: […] A 2019/5. Adózási kérdés részletesen bemutatja a cafeteriaelemek adózására vonatkozó szabályozást, ezért ezt az alábbiakban szó szerint idézzük:"Tájékoztató a cafeteria egyes juttatási elemeinek adózására vonatkozó szabályok változásáról [az Szja tv. 71. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Kft. főiskolai hallgató tagjának nyári szakmai gyakorlata

Kérdés: Van valamilyen akadálya annak, hogy a főiskolai hallgató a kötelező nyári szakmai gyakorlatát annál a kft.-nél folytassa, amelynek egyébként tulajdonos tagja személyes közreműködési kötelezettség nélkül? Milyen közterheket kell abban az esetben fizetni utána, ha az egybefüggő 6 hetes gyakorlatra a kötelező minimumnál magasabb összegű juttatásban részesül?
Részlet a válaszából: […] Sem a Felsőokt-tv., sem a 230/2012. Korm. rendelet, sem egyéb jogszabály nem tiltja, hogy a hallgató olyan gazdálkodónál teljesítse nyári szakmai gyakorlatát, amelynek egyébként tulajdonos tagja.A hallgató az említett gazdálkodónál hallgatói munkaszerződés alapján végezhet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.

Duális képzésben részt vevő hallgatónak fizetett díjazás

Kérdés: Keletkezik adókötelezettsége a duális képzésben részt vevő hallgatónak abban az esetben, ha hallgatói munkaszerződés alapján a képzés teljes idejére díjazást kap?
Részlet a válaszából: […] A duális képzésben részt vevő hallgatónak a hallgatói munkaszerződés alapján a képzés teljes idejére fizetett díjazása adómentesnek minősül a hónap első napján érvényes minimálbért meg nem haladó mértékig. Az adómentesség az Szja-tv. 2016. június 16-án hatályba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.