Nappali tagozatos kft.-tag osztaléka

Kérdés: Milyen közterhet kell megfizetni egy kft.-tag részére kifizetett osztalék után abban az esetben, ha még nem töltötte be a 25. életévét, nappali tagozaton egyetemi tanulmányokat folytat, és a cég ügyvezetését ingyenes megbízási jogviszonyban látja el? A tag egy diákszövetkezet tagjaként 500.000 forintos munkabért szerzett.
Részlet a válaszából: […] ...terheli az osztalékot a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó, azzal, hogy ennek maximumalapját (minimálbér 24-szerese) csökkenti a diákszövetkezet tagjaként szerzett 500.000 forintnyi munkabér.(Kéziratzárás: 2024. 04....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Egyéni vállalkozás tanulmányok befejezése után

Kérdés: Megkezdheti a kisadózó egyéni vállalkozói tevékenységét szeptember 15-től egy 25 év alatti, egyetemi tanulmányait ebben az évben befejezett személy abban az esetben, ha a diákigazolványa október 31-ig még érvényes? A kérdés azért merült fel, mert a Tbj-tv. 4. §-ának 18.4. pontja értelmében a diákigazolványra való jogosultsága lejártáig a hallgató tanulmányokat folytatónak minősül.
Részlet a válaszából: […] ...részt vevő tanuló vagy hallgató kizárólag a Tbj-tv. 6. § (1) bekezdése b) pontjának ba) alpontja alkalmazásában – tehát a diákszövetkezeti tagsági viszonyában fennálló munkavégzésre irányuló jogviszonya tekintetében – minősül a tanulói vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Felsőfokú tanulmányokat folytató egyéni vállalkozó

Kérdés:

Terheli minimumjárulék-fizetési kötelezettség az egyéni vállalkozót abban az esetben, ha esti tagozaton folytat tanulmányokat? Júniustól vagy szeptembertől kell megfizetni a minimumközterheket abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó nappali tagozatos hallgató, de szeptembertől nem kívánja folytatni a tanulmányait?

Részlet a válaszából: […] ...a másik felvetett problémát illeti, a Tbj-tv. e tekintetben (ellentétben az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal vagy diákszövetkezeti tagsággal összefüggő jogviszonnyal) nem állapít meg a mentességre vonatkozóan konkrét időpontokat, mindössze...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Egyetemi hallgató megbízási jogviszonya

Kérdés: Kell valamilyen bevallási vagy fizetési kötelezettségeket teljesítenie a foglalkoztatónak abban az esetben, ha a nyár tartama alatt, három hónapra egy egyetemi hallgatót alkalmaz megbízási jogviszonyban, havi 190 000 forint megbízási díjért? A megbízott 25 év alatti nappali tagozatos hallgató.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésből ítélve a foglalkoztatásra nem diákszövetkezeten keresztül kerül sor. Ebből következően a nappali tagozatos egyetemi hallgató biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét az általános szabályok szerint kell megállapítani és teljesíteni. A Tbj-tv. 6...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Diákszövetkezet

Kérdés: Mely munkajogi szabályok alkalmazandók a diákszövetkezeten keresztül munkát végző diákmunkásokra?
Részlet a válaszából: […] ...diákszövetkezeten keresztül történő munkavégzés egy atipikus munkavégzési forma, ahol a diák és a diákszövetkezet között jön létre a jogviszony akképpen, hogy a diák egy olyan harmadik személy számára végzi a munkát, akivel nem áll jogviszonyban. Erre tekintettel nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Szülés felsőfokú tanulmányok befejezése után

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re a várhatóan 2022. januárban születő gyermekére tekintettel az a munkavállaló, aki 2020. szeptember hónapban egyetemi hallgatóként, részmunkaidőben kezdett dolgozni a munkáltatójánál, majd 2021. június hónaptól már teljes munkaidős munkaviszonyban áll, mert tanulmányait befejezte?
Részlet a válaszából: […] ...meglesz a 365 nap biztosításban töltött ideje.Ugyanakkor – és ez nem derül ki a kérdésből – amennyiben a hallgatói jogviszony alatt diákszövetkezet tagjaként végzett munkát, akkor a biztosítással csak a "rendes" (tehát nem diákszövetkezet tagjaként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Nappali tagozatos egyetemi hallgató alkalmazása

Kérdés: Alkalmazható teljes munkaidőben egy nappali tagozatos egyetemi hallgató? Vonatkozik-e rá valamilyen speciális járulékfizetési szabály?
Részlet a válaszából: […] ...szabályok vonatkoznak rájuk mind a foglalkoztatói, mind pedig a munkavállalói terhek vonatkozásában.Egyetlen kivétel, ha a munkavégzésre diákszövetkezeten keresztül kerül sor. A Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében ugyanis nem terjed ki a biztosítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Mikortól kell megfizetni a havi 50 ezer forint összegű tételes adót egy kisadózó egyéni vállalkozónak, aki eddig nappali egyetemi tanulmányokat folytatott, és havi 25 ezer forint közterhet kellett fizetnie, ha hallgatói jogviszonya augusztus hónapban szűnt meg, de október 15-ig érvényes a diákigazolványa?
Részlet a válaszából: […] ...a körbe tartozik továbbá a 25. életévének betöltéséig a tanulmányait szüneteltető kisadózó is.A Tbj-tv. vonatkozásában a diákszövetkezet tagjának biztosítását, illetve a tanulók vagy hallgatók egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát ille-tően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Diákok foglalkoztatása nyári szünidő alatt

Kérdés: Milyen feltételekkel foglalkoztathat diákokat a nyári szünidő alatt egy, a Balaton-parton üzemelő vendéglátó kft. mosogató, felszolgáló, konyhai kisegítő munkakörben, illetve esetenként adminisztrációs tevékenység ellátására? Milyen közterheket kell megfizetni a részükre kifizetett juttatások után, illetve igénybe vehető-e bármilyen kedvezmény ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...nyári munkát vállaló diákok tehát a közteher-viselés szempontjából felnőttnek számítanak. Bejelentésükre, adózásukra – a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével – ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalók esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Iskolaszövetkezet rehabilitációs hozzájárulása

Kérdés: Pontosan melyik az a jogszabályi hely, ami alapján az iskolaszövetkezetnek nem kell rehabilitációs hozzájárulást fizetnie a diák tagjai után?
Részlet a válaszából: […] ...tagozatos tanuló, hallgató tagjának munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya. Ezért az e körbe tartozókat foglalkoztató diákszövetkezet nem munkaadó, és nem kötelezett rehabilitá-ciós hozzájárulás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.
1
2
3