Diákszövetkezet

Kérdés: Mely munkajogi szabályok alkalmazandók a diákszövetkezeten keresztül munkát végző diákmunkásokra?
Részlet a válaszából: […] ...diákszövetkezeten keresztül történő munkavégzés egy atipikus munkavégzési forma, ahol a diák és a diákszövetkezet között jön létre a jogviszony akképpen, hogy a diák egy olyan harmadik személy számára végzi a munkát, akivel nem áll jogviszonyban. Erre tekintettel nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Diákszövetkezet tagjának üzemi balesete

Kérdés: Megilleti bármilyen baleseti ellátás a diákszövetkezet tagját abban az esetben, ha üzemi balesetet szenved?
Részlet a válaszából: […] ...különös szabályait taglaló - XVII. fejezete nem tartalmaz erre vonatkozóan utalást. (Zárójelben megjegyezzük, hogy szeptember 1-jétől a diákszövetkezetek tagjaira vonatkozó munkajogi szabályokat a Szöv-tv. tartalmazza, amely több új tartalmi változást is hoz. Mindez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.

Iskolai szövetkezet

Kérdés: Milyen járulékokat fizet meg a diákszövetkezet az általa foglalkoztatott tanulók után, és kell-e valamilyen egyéb közterhet megfizetnie a diáknak, vagy ez alapján jogosult lesz minden ellátásra?
Részlet a válaszából: […] ...diákszövetkezeten - melyet a jogi terminológia iskolaiszövetkezetként említ - keresztül történő munkavégzésnek törvényileg - pl. aSzöv-tv.-ben - rögzített feltételei vannak. Elsősorban nappali tagozatosjogviszonnyal rendelkező diákokat (középiskolás, főiskolás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 10.

Diákszövetkezeti tagok közterhei

Kérdés: Valóban kedvezőbb-e a foglalkoztató számára, ha a nyári szünet ideje alatt szórólap és újság terjesztésére, valamint irodai munkára alkalmazni kívánt középiskolai tanulók foglalkoztatását egy iskolai szövetkezettel kötött szerződés keretében oldja meg? A szövetkezet tájékoztatása értelmében a közterhek így alacsonyabbak, és a nyilvántartás is egyszerűbb.
Részlet a válaszából: […] ...ellenében vehetik igénybe a fiatalmunkavállalók munkaerejét az ezzel kapcsolatos adminisztrációs és egyéb teendőkteljes kiiktatásával.A diákszövetkezeti tagsági viszony nagyon speciálisjogviszony, hiszen a Tbj-tv. 5. §-a értelmében nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 19.