Egyetemi hallgató megbízási jogviszonya

Kérdés: Kell valamilyen bevallási vagy fizetési kötelezettségeket teljesítenie a foglalkoztatónak abban az esetben, ha a nyár tartama alatt, három hónapra egy egyetemi hallgatót alkalmaz megbízási jogviszonyban, havi 190 000 forint megbízási díjért? A megbízott 25 év alatti nappali tagozatos hallgató.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésből ítélve a foglalkoztatásra nem diákszövetkezeten keresztül kerül sor. Ebből következően a nappali tagozatos egyetemi hallgató biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét az általános szabályok szerint kell megállapítani és teljesíteni. A Tbj-tv. 6...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Diákszövetkezet

Kérdés: Mely munkajogi szabályok alkalmazandók a diákszövetkezeten keresztül munkát végző diákmunkásokra?
Részlet a válaszából: […] ...diákszövetkezeten keresztül történő munkavégzés egy atipikus munkavégzési forma, ahol a diák és a diákszövetkezet között jön létre a jogviszony akképpen, hogy a diák egy olyan harmadik személy számára végzi a munkát, akivel nem áll jogviszonyban. Erre tekintettel nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Szülés felsőfokú tanulmányok befejezése után

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re a várhatóan 2022. januárban születő gyermekére tekintettel az a munkavállaló, aki 2020. szeptember hónapban egyetemi hallgatóként, részmunkaidőben kezdett dolgozni a munkáltatójánál, majd 2021. június hónaptól már teljes munkaidős munkaviszonyban áll, mert tanulmányait befejezte?
Részlet a válaszából: […] ...meglesz a 365 nap biztosításban töltött ideje.Ugyanakkor - és ez nem derül ki a kérdésből - amennyiben a hallgatói jogviszony alatt diákszövetkezet tagjaként végzett munkát, akkor a biztosítással csak a "rendes" (tehát nem diákszövetkezet tagjaként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Nappali tagozatos egyetemi hallgató alkalmazása

Kérdés: Alkalmazható teljes munkaidőben egy nappali tagozatos egyetemi hallgató? Vonatkozik-e rá valamilyen speciális járulékfizetési szabály?
Részlet a válaszából: […] ...szabályok vonatkoznak rájuk mind a foglalkoztatói, mind pedig a munkavállalói terhek vonatkozásában.Egyetlen kivétel, ha a munkavégzésre diákszövetkezeten keresztül kerül sor. A Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében ugyanis nem terjed ki a biztosítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Mikortól kell megfizetni a havi 50 ezer forint összegű tételes adót egy kisadózó egyéni vállalkozónak, aki eddig nappali egyetemi tanulmányokat folytatott, és havi 25 ezer forint közterhet kellett fizetnie, ha hallgatói jogviszonya augusztus hónapban szűnt meg, de október 15-ig érvényes a diákigazolványa?
Részlet a válaszából: […] ...a körbe tartozik továbbá a 25. életévének betöltéséig a tanulmányait szüneteltető kisadózó is.A Tbj-tv. vonatkozásában a diákszövetkezet tagjának biztosítását, illetve a tanulók vagy hallgatók egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát ille-tően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Diákok foglalkoztatása nyári szünidő alatt

Kérdés: Milyen feltételekkel foglalkoztathat diákokat a nyári szünidő alatt egy, a Balaton-parton üzemelő vendéglátó kft. mosogató, felszolgáló, konyhai kisegítő munkakörben, illetve esetenként adminisztrációs tevékenység ellátására? Milyen közterheket kell megfizetni a részükre kifizetett juttatások után, illetve igénybe vehető-e bármilyen kedvezmény ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...fizetni.A nyári munkát vállaló diákok tehát a közteher-viselés szempontjából felnőttnek számítanak. Bejelentésükre, adózásukra - a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével - ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalók esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Iskolaszövetkezet rehabilitációs hozzájárulása

Kérdés: Pontosan melyik az a jogszabályi hely, ami alapján az iskolaszövetkezetnek nem kell rehabilitációs hozzájárulást fizetnie a diák tagjai után?
Részlet a válaszából: […] ...tagozatos tanuló, hallgató tagjának munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya. Ezért az e körbe tartozókat foglalkoztató diákszövetkezet nem munkaadó, és nem kötelezett rehabilitá-ciós hozzájárulás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.

Diákszövetkezetben munka-viszonyban álló egyéni vállalkozó

Kérdés: Mentesül a havi minimálisadó- és járulék-fizetési kötelezettség alól az a fiatal egyéni vállalkozó, aki egy diákszövetkezetben, amelynek tagja, áll heti 36 órát meghaladó munkaviszonyban?
Részlet a válaszából: […] ...esetén szinte minden esetben evidencia.Ezek után már csak egyetlen kérdés marad, nevezetesen, hogy munkaviszonynak tekinthető-e a diákszövetkezet és tagja közötti jogviszony. A Szöv-tv. 10/B. §-ának (2) bekezdése szerint a külső szolgáltatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 12.

Felsőfokú tanulmányok idejének megvásárlása szolgálati időként

Kérdés: Kihagyhatja a diákmunkával töltött időszakokat a járulékfizetés során az a magánszemély, aki meg szeretné vásárolni a felsőfokú tanulmányai idejét szolgálati időként, vagy ez csak a teljes időszakra tehető meg? A megvásárolt időszak milyen hatással lesz a nyugdíj összegére, tekintettel arra, hogy a nyugdíjjárulékot a minimálbér alapulvételével kell megfizetni?
Részlet a válaszából: […] ...ha valaki a tanulmányai ideje alatt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban dolgozott (e körbe nyilvánvalóan nem tartozik a diákszövetkezet tagjaként végzett tevékenység, amely nem keletkeztet vagy keletkeztetett biztosítási jogviszonyt), arra az időszakra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Pályakezdők szociálishozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés: Elveszíti a pályakezdőket megillető szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt a jelen-leg nappali tagozatos egyetemi hallgató, aki egyéni vállalkozói tevékenységet folytat?
Részlet a válaszából: […] ...az adóhatóság a pályakezdő státuszra vonatkozó igazolás kiállítása során. Nem befolyásolja továbbá az igazolás kiadását a diákszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagjának a diákszövetkezetben végzett [a Tbj-tv. 5. § (1) bekezdés b)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.
1
2