Középiskolás egyéni vállalkozó

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli azt a 18. életévét betöltött középiskolás diákot, aki egyéni vállalkozást indít? Lehet kisadózó? Hogyan érinti a vállalkozás indítása a szülő családipótlék-jogosultságát?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdésben említett diák egyéni vállalkozást indít, akkor járulék- és szociálishozzájárulásiadó-alapja a kivét vagy - átalányadózás esetén - az átalányban megállapított jövedelmének a személyijövedelemadó-köteles része lesz. Havi minimálisadó-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Iraki állampolgárságú kft.-tag

Kérdés: Keletkezik járulékfizetési kötelezettség egy Magyarországon bejegyzett kft. iraki állampolgár tulajdonos-ügyvezetője után, aki az egyik budapesti egyetem nappali tagozatos hallgatója, és a cégből jelenleg nem részesül jövedelemben?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben említett iraki diák ügyvezetői státuszára tekintettel a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. pontja alapján társas vállalkozónak minősül, ami alapján az általános szabályok szerint [Tbj-tv. 6. § (1) bekezdés e) pontja] terjed ki rá a biztosítás.Ugyanakkor,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Fogyatékossági támogatásban részesülő személy kísérőjének utazási kedvezménye

Kérdés: Teljes árú jegyet kell vennie a szülőnek, vagy jogosult valamilyen kedvezményre abban az esetben, ha a fogyatékossági támogatásra jogosult, segítségre szoruló gyermekével utazik? A gyermek rendelkezik a nevére szóló utazási kártyával.
Részlet a válaszából: […] ...mellé személyi igazolvány vagy egyéb személyazonosságot igazoló okmány - ilyen lehet például az útlevél, a jogosítvány vagy a diákigazolvány - felmutatását is megkövetelhetik a jegy- vagy bérletváltás, illetőleg a járművön történő ellenőrzés alkalmával....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Nyugdíj igénylése

Kérdés: Mit kell tennie a nyugellátás megállapítása érdekében annak a személynek, aki decemberben betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt? Milyen igazolásokat kell benyújtani, illetve hogyan nyújtható be a kérelem?
Részlet a válaszából: […] ...1-jét megelőző tagsággal szerzett szolgálati idő igazolására,- egyházi igazolás az egyházi személyként, szerzetesrendi tagként, diakonissza nővérként szerzett szolgálati idő igazolására,- kórházi zárójelentés a szolgálati idő alatt vagy az ezt követő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

EGT-tagállamban tanuló vállalkozó

Kérdés: Főállásúnak fog minősülni az a magyar állampolgár, aki Németországban nappali tagozatos egyetemi hallgató, és szeretne vállalkozást indítani Magyarországon?
Részlet a válaszából: […] ...intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat.A jogszabályi hely második pontja alapján tehát az említett diák vállalkozóként "nem főállásúnak" minősül, és járulékfizetés csak a tényleges jövedelme után terheli.Ugyanakkor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Harmadik országbeli diákok társadalombiztosítási jogállása

Kérdés: Be kell jelentenie a 'T1041-es nyomtatványon a NAV vagy esetleg más hatóság felé egy kft.-nek azokat a dél-koreai diákokat, akik egy nemzetközi diákszervezet útján egy hónapos szakmai gyakorlatukat töltik a cégnél? Kell tőlük járulékot vonni? Abban az esetben, ha igen, mi lesz ennek az alapja, tekintettel arra, hogy a díjazásuk adómentes?
Részlet a válaszából: […] ...gyakorlat alapján történő munkavégzés nem keletkeztet biztosítási és járulékfizetési kötelezettséget, így a kérdésben említett diákokat a 22T1041-es nyomtatványon biztosítottként bejelenteni nem kell.A 445/2013. Korm. rendelet 15. §-a (1) bekezdésének 11....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Kisadózó vállalkozók tételes adója

Kérdés: Választhatja továbbra is a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést az a vállalkozó, aki jelenleg is kisadózó, 2022. június 15-én államvizsgázott, de a diákigazolványa október 31-ig érvényes?
Részlet a válaszából: […] ...főállású kisadózó, szeptember 1-jét követően pedig az új Kata-tv. alkalmazásában is főfoglalkozású vállalkozónak tekintendő. A diákigazolványa érvényességének ideje e tekintetben semmilyen szerepet nem játszik. Ez a tény akkor bírna jelentőséggel, ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Egyetemi hallgató megbízási jogviszonya

Kérdés: Kell valamilyen bevallási vagy fizetési kötelezettségeket teljesítenie a foglalkoztatónak abban az esetben, ha a nyár tartama alatt, három hónapra egy egyetemi hallgatót alkalmaz megbízási jogviszonyban, havi 190 000 forint megbízási díjért? A megbízott 25 év alatti nappali tagozatos hallgató.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésből ítélve a foglalkoztatásra nem diákszövetkezeten keresztül kerül sor. Ebből következően a nappali tagozatos egyetemi hallgató biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét az általános szabályok szerint kell megállapítani és teljesíteni. A Tbj-tv. 6...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Többes jogviszony

Kérdés: Milyen jogviszonyban kell bejelenteni egy kft. 50-50 százalékos tulajdoni részesedéssel rendelkező tagjait, ha mindketten ügyvezetők, de ezért a tevékenységért semmilyen díjazásban nem részesülnek? Mindkét tulajdonos kisadózó egyéni vállalkozó. Kapcsolt vállalkozásnak mi-nő-sülnek a vállalkozások ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...Így a 22T1041-es nyomtatványon 1451-es kóddal kell bejelenteni őket. Mivel nincs heti 36 órás munkaviszonyuk, illetve nem nappali tagozatos diákok, havi minimálisadó- és -járulék-fizetési kötelezettség terheli őket a kft.-ben.A társas vállalkozóként fennálló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Iskolaszövetkezet tagja

Kérdés: Milyen közterheket fognak levonni attól a diáktól, aki egy iskolaszövetkezet tagjaként rendszeresen munkát szeretne végezni? Hogyan kell igényelni az adóazonosító jelet a diák részére?
Részlet a válaszából: […] ...tanuló, hallgató tagja tagi közreműködés keretében végezhet munkát a megrendelő részére, azaz a szolgáltatás fogadójánál.A diákok munkavállalására iskolaszövetkezeten keresztül végzett munka esetén is érvényes az a főszabály, amely szerint az dolgozhat, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.
1
2
3
16