Kisadózó vállalkozók tételes adója

Kérdés: Választhatja továbbra is a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést az a vállalkozó, aki jelenleg is kisadózó, 2022. június 15-én államvizsgázott, de a diákigazolványa október 31-ig érvényes?
Részlet a válaszából: […] ...főállású kisadózó, szeptember 1-jét követően pedig az új Kata-tv. alkalmazásában is főfoglalkozású vállalkozónak tekintendő. A diákigazolványa érvényességének ideje e tekintetben semmilyen szerepet nem játszik. Ez a tény akkor bírna jelentőséggel, ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Egyetemi hallgató megbízási jogviszonya

Kérdés: Kell valamilyen bevallási vagy fizetési kötelezettségeket teljesítenie a foglalkoztatónak abban az esetben, ha a nyár tartama alatt, három hónapra egy egyetemi hallgatót alkalmaz megbízási jogviszonyban, havi 190 000 forint megbízási díjért? A megbízott 25 év alatti nappali tagozatos hallgató.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésből ítélve a foglalkoztatásra nem diákszövetkezeten keresztül kerül sor. Ebből következően a nappali tagozatos egyetemi hallgató biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét az általános szabályok szerint kell megállapítani és teljesíteni. A Tbj-tv. 6...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Többes jogviszony

Kérdés: Milyen jogviszonyban kell bejelenteni egy kft. 50-50 százalékos tulajdoni részesedéssel rendelkező tagjait, ha mindketten ügyvezetők, de ezért a tevékenységért semmilyen díjazásban nem részesülnek? Mindkét tulajdonos kisadózó egyéni vállalkozó. Kapcsolt vállalkozásnak mi-nő-sülnek a vállalkozások ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...Így a 22T1041-es nyomtatványon 1451-es kóddal kell bejelenteni őket. Mivel nincs heti 36 órás munkaviszonyuk, illetve nem nappali tagozatos diákok, havi minimálisadó- és -járulék-fizetési kötelezettség terheli őket a kft.-ben.A társas vállalkozóként fennálló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Iskolaszövetkezet tagja

Kérdés: Milyen közterheket fognak levonni attól a diáktól, aki egy iskolaszövetkezet tagjaként rendszeresen munkát szeretne végezni? Hogyan kell igényelni az adóazonosító jelet a diák részére?
Részlet a válaszából: […] ...tanuló, hallgató tagja tagi közreműködés keretében végezhet munkát a megrendelő részére, azaz a szolgáltatás fogadójánál.A diákok munkavállalására iskolaszövetkezeten keresztül végzett munka esetén is érvényes az a főszabály, amely szerint az dolgozhat, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Művészeti iskolában tanuló diák családi pótléka

Kérdés: Jogosult lesz családi pótlékra a szülő abban az esetben, ha tehetséges hegedűs gyermeke egy művészeti iskolában folytatja tovább a tanulmányait?
Részlet a válaszából: […] A kérdés egyszerűnek tűnik, mégis sok rejtett részlete van, melyek mind befolyásolhatják egy ellátás megállapítását vagy a kérelem nyomán kiadott elutasító döntés létrehozását. A két leglényegesebb pont a gyermek életkora és az iskola jellege, azonfelül, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Fiatalkorú munkavállaló

Kérdés: Tiltja bármilyen jogszabály, hogy egy 11. osztályos középiskolás gyermek a családi vállalkozásban munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban folyamatosan munkát végezzen? Vonatkozik rá a közterhek vonatkozásában bármilyen általánostól eltérő szabály?
Részlet a válaszából: […] ...jogosultság érdekében ezt a jövedelemhatárt érdemes szem előtt tartani.Ami a biztosítási és járulékfizetési kötelezettséget illeti: a diák munkavállalóra munkaviszony, illetve megbízási jogviszony esetén (hacsak nem diákszövet tagjaként történik a munkavégzés)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Diákszövetkezet

Kérdés: Mely munkajogi szabályok alkalmazandók a diákszövetkezeten keresztül munkát végző diákmunkásokra?
Részlet a válaszából: […] ...diákszövetkezeten keresztül történő munkavégzés egy atipikus munkavégzési forma, ahol a diák és a diákszövetkezet között jön létre a jogviszony akképpen, hogy a diák egy olyan harmadik személy számára végzi a munkát, akivel nem áll jogviszonyban. Erre tekintettel nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Be kell számítani a szakképzési munkaszerződéssel alkalmazott tanulót a rehabilitá-ciós-hozzájárulás-fizetési kötelezettséget eredményező átlagos statisztikai létszámba?
Részlet a válaszából: […] ...során.Véleményünk szerint ezt az álláspontot támasztja alá az is, hogy a szakképzési munkaszerződés alapján foglalkoztatott diákok foglalkoztatása az egyéb közterhek vonatkozásában (pl. szociális hozzájárulási adó, társasági adó) is kedvező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Szülés felsőfokú tanulmányok befejezése után

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re a várhatóan 2022. januárban születő gyermekére tekintettel az a munkavállaló, aki 2020. szeptember hónapban egyetemi hallgatóként, részmunkaidőben kezdett dolgozni a munkáltatójánál, majd 2021. június hónaptól már teljes munkaidős munkaviszonyban áll, mert tanulmányait befejezte?
Részlet a válaszából: […] ...meglesz a 365 nap biztosításban töltött ideje.Ugyanakkor - és ez nem derül ki a kérdésből - amennyiben a hallgatói jogviszony alatt diákszövetkezet tagjaként végzett munkát, akkor a biztosítással csak a "rendes" (tehát nem diákszövetkezet tagjaként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Többes jogviszonyú ügyvezető

Kérdés: Keletkezett járulékfizetési kötelezettsége egy kft. ügyvezetőjének abban az esetben, ha nem tagja a cégnek, és ingyenes megbízási jogviszonyban látja el a tevékenységét, emellett pedig főállású egyéni vállalkozóként fizeti a közterheket, de a vészhelyzet ideje alatt több hónapon át szüneteltette egyéni vállalkozói tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] ...egyértelmű nem, ami a kérdésben említett személy jogviszonyaiból következik. Egyrészt biztosított egyéni vállalkozó, akit - mivel nem diák, és nem rendelkezik heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal - havi minimális adó- és járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.
1
2
3
16