Kisadózó ellátási alapja

Kérdés: Van valamilyen lehetősége egy diákok érettségire és egyetemi felvételire való felkészítésével foglalkozó kisadózó egyéni vállalkozónak arra, hogy növelje az ellátási alapját? A vállalkozónak semmilyen egyéb jogviszonya, jövedelme nincs, és felmerült benne, hogy 5 éven belül esedékes nyugellátását hátrányosan érinti a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetés.
Részlet a válaszából: […] A kisadózó jogszabályban meghatározott ellátási alapja havi 108.000 forint, ami a minimálbér felét sem éri el, így hosszabb távon rendkívül kedvezőtlenül érinti a majdani nyugellátás összegét.Ugyanakkor a Kata-tv. nem teszi lehetővé magasabb ellátási alap választását.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Felsőfokú tanulmányokat folytató egyéni vállalkozó

Kérdés: Terheli minimumjárulék-fizetési kötelezettség az egyéni vállalkozót abban az esetben, ha esti tagozaton folytat tanulmányokat? Júniustól vagy szeptembertől kell megfizetni a minimumközterheket abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó nappali tagozatos hallgató, de szeptembertől nem kívánja folytatni a tanulmányait?
Részlet a válaszából: […] ...a másik felvetett problémát illeti, a Tbj-tv. e tekintetben (ellentétben az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal vagy diákszövetkezeti tagsággal összefüggő jogviszonnyal) nem állapít meg a mentességre vonatkozóan konkrét időpontokat, mindössze...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Kifizetőhely létesítéséhez előírt létszám meghatározása

Kérdés: Figyelembe kell venni a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott diákokat a kifizetőhely létesítését szükségessé tevő 100 fős létszám meghatározása során?
Részlet a válaszából: […] ...az említett létszám tartósan - legalább hat egymás követő hónapban - meghaladja a 100 főt.A szakképzési munkaszerződéssel alkalmazott diákok a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján biztosítottak, és az általános szabályok szerint jogosultak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Középiskolás egyéni vállalkozó

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli azt a 18. életévét betöltött középiskolás diákot, aki egyéni vállalkozást indít? Lehet kisadózó? Hogyan érinti a vállalkozás indítása a szülő családipótlék-jogosultságát?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdésben említett diák egyéni vállalkozást indít, akkor járulék- és szociálishozzájárulásiadó-alapja a kivét vagy - átalányadózás esetén - az átalányban megállapított jövedelmének a személyijövedelemadó-köteles része lesz. Havi minimálisadó-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Iraki állampolgárságú kft.-tag

Kérdés: Keletkezik járulékfizetési kötelezettség egy Magyarországon bejegyzett kft. iraki állampolgár tulajdonos-ügyvezetője után, aki az egyik budapesti egyetem nappali tagozatos hallgatója, és a cégből jelenleg nem részesül jövedelemben?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben említett iraki diák ügyvezetői státuszára tekintettel a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. pontja alapján társas vállalkozónak minősül, ami alapján az általános szabályok szerint [Tbj-tv. 6. § (1) bekezdés e) pontja] terjed ki rá a biztosítás.Ugyanakkor,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Fogyatékossági támogatásban részesülő személy kísérőjének utazási kedvezménye

Kérdés: Teljes árú jegyet kell vennie a szülőnek, vagy jogosult valamilyen kedvezményre abban az esetben, ha a fogyatékossági támogatásra jogosult, segítségre szoruló gyermekével utazik? A gyermek rendelkezik a nevére szóló utazási kártyával.
Részlet a válaszából: […] ...mellé személyi igazolvány vagy egyéb személyazonosságot igazoló okmány - ilyen lehet például az útlevél, a jogosítvány vagy a diákigazolvány - felmutatását is megkövetelhetik a jegy- vagy bérletváltás, illetőleg a járművön történő ellenőrzés alkalmával....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Nyugdíj igénylése

Kérdés: Mit kell tennie a nyugellátás megállapítása érdekében annak a személynek, aki decemberben betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt? Milyen igazolásokat kell benyújtani, illetve hogyan nyújtható be a kérelem?
Részlet a válaszából: […] ...1-jét megelőző tagsággal szerzett szolgálati idő igazolására,- egyházi igazolás az egyházi személyként, szerzetesrendi tagként, diakonissza nővérként szerzett szolgálati idő igazolására,- kórházi zárójelentés a szolgálati idő alatt vagy az ezt követő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

EGT-tagállamban tanuló vállalkozó

Kérdés: Főállásúnak fog minősülni az a magyar állampolgár, aki Németországban nappali tagozatos egyetemi hallgató, és szeretne vállalkozást indítani Magyarországon?
Részlet a válaszából: […] ...intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat.A jogszabályi hely második pontja alapján tehát az említett diák vállalkozóként "nem főállásúnak" minősül, és járulékfizetés csak a tényleges jövedelme után terheli.Ugyanakkor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Harmadik országbeli diákok társadalombiztosítási jogállása

Kérdés: Be kell jelentenie a 'T1041-es nyomtatványon a NAV vagy esetleg más hatóság felé egy kft.-nek azokat a dél-koreai diákokat, akik egy nemzetközi diákszervezet útján egy hónapos szakmai gyakorlatukat töltik a cégnél? Kell tőlük járulékot vonni? Abban az esetben, ha igen, mi lesz ennek az alapja, tekintettel arra, hogy a díjazásuk adómentes?
Részlet a válaszából: […] ...gyakorlat alapján történő munkavégzés nem keletkeztet biztosítási és járulékfizetési kötelezettséget, így a kérdésben említett diákokat a 22T1041-es nyomtatványon biztosítottként bejelenteni nem kell.A 445/2013. Korm. rendelet 15. §-a (1) bekezdésének 11....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Kisadózó vállalkozók tételes adója

Kérdés: Választhatja továbbra is a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést az a vállalkozó, aki jelenleg is kisadózó, 2022. június 15-én államvizsgázott, de a diákigazolványa október 31-ig érvényes?
Részlet a válaszából: […] ...főállású kisadózó, szeptember 1-jét követően pedig az új Kata-tv. alkalmazásában is főfoglalkozású vállalkozónak tekintendő. A diákigazolványa érvényességének ideje e tekintetben semmilyen szerepet nem játszik. Ez a tény akkor bírna jelentőséggel, ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.
1
2
3
16