Nappali tagozatos kft.-tag osztaléka

Kérdés: Milyen közterhet kell megfizetni egy kft.-tag részére kifizetett osztalék után abban az esetben, ha még nem töltötte be a 25. életévét, nappali tagozaton egyetemi tanulmányokat folytat, és a cég ügyvezetését ingyenes megbízási jogviszonyban látja el? A tag egy diákszövetkezet tagjaként 500.000 forintos munkabért szerzett.
Részlet a válaszából: […] ...terheli az osztalékot a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó, azzal, hogy ennek maximumalapját (minimálbér 24-szerese) csökkenti a diákszövetkezet tagjaként szerzett 500.000 forintnyi munkabér.(Kéziratzárás: 2024. 04....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Szakképző iskolai tanuló betegszabadsága, táppénze

Kérdés: Veszélyeztetett terhességére tekintettel jogosult betegszabadságra és táppénzre egy 18 év alatti szakképző iskolai tanuló, aki szakképzési munkaszerződés alapján végez munkát egy kft.-nél?
Részlet a válaszából: […] ...szakképzési munkaszerződéssel rendelkező diákra kiterjed a biztosítás, díjazását társadalombiztosítási járulék terheli, és a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhet, ideértve természetesen az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Kiskorú személy egészségügyi szolgáltatási járuléka

Kérdés:

Köteles egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére egy 17 éves személy abban az esetben, ha megszakítja a középiskolai tanulmányait, tekintve, hogy a Tbj-tv. 43. szakasza nem utal a nagykorúságra?

Részlet a válaszából: […] ...vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyt.A kérdésben említett, középiskolai tanulmányait megszakító fiatal nagykorúságáig – a diákigazolványa érvényességének megszűnését követő 45. napon túl is – jogosult egészségügyi szolgáltatásra, tehát mentesül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Keresőképtelen átalányadózó egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége

Kérdés: Miként alakul annak a biztosítások közvetítésével foglalkozó átalányadózó egyéni vállalkozónak a járulékfizetési kötelezettsége, aki 2023. július 6-tól keresőképtelen, de jelenleg is érkezik bevétele? A vállalkozó jövedelme ezzel a bevétellel érte el az adómentes részt.
Részlet a válaszából: […] ...havi bontásban. A kérdés alapján az sem egyértelmű, hogy az érintett főállású egyéni vállalkozó-e, vagy munkaviszonya, esetleg diákstátusza miatt mentesül a minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség alól.Amennyiben ez utóbbiról van szó, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Egyéni vállalkozás tanulmányok befejezése után

Kérdés: Megkezdheti a kisadózó egyéni vállalkozói tevékenységét szeptember 15-től egy 25 év alatti, egyetemi tanulmányait ebben az évben befejezett személy abban az esetben, ha a diákigazolványa október 31-ig még érvényes? A kérdés azért merült fel, mert a Tbj-tv. 4. §-ának 18.4. pontja értelmében a diákigazolványra való jogosultsága lejártáig a hallgató tanulmányokat folytatónak minősül.
Részlet a válaszából: […] ...részt vevő tanuló vagy hallgató kizárólag a Tbj-tv. 6. § (1) bekezdése b) pontjának ba) alpontja alkalmazásában – tehát a diákszövetkezeti tagsági viszonyában fennálló munkavégzésre irányuló jogviszonya tekintetében – minősül a tanulói vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Kisadózó ellátási alapja

Kérdés: Van valamilyen lehetősége egy diákok érettségire és egyetemi felvételire való felkészítésével foglalkozó kisadózó egyéni vállalkozónak arra, hogy növelje az ellátási alapját? A vállalkozónak semmilyen egyéb jogviszonya, jövedelme nincs, és felmerült benne, hogy 5 éven belül esedékes nyugellátását hátrányosan érinti a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetés.
Részlet a válaszából: […] A kisadózó jogszabályban meghatározott ellátási alapja havi 108.000 forint, ami a minimálbér felét sem éri el, így hosszabb távon rendkívül kedvezőtlenül érinti a majdani nyugellátás összegét.Ugyanakkor a Kata-tv. nem teszi lehetővé magasabb ellátási alap választását.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Felsőfokú tanulmányokat folytató egyéni vállalkozó

Kérdés:

Terheli minimumjárulék-fizetési kötelezettség az egyéni vállalkozót abban az esetben, ha esti tagozaton folytat tanulmányokat? Júniustól vagy szeptembertől kell megfizetni a minimumközterheket abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó nappali tagozatos hallgató, de szeptembertől nem kívánja folytatni a tanulmányait?

Részlet a válaszából: […] ...a másik felvetett problémát illeti, a Tbj-tv. e tekintetben (ellentétben az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal vagy diákszövetkezeti tagsággal összefüggő jogviszonnyal) nem állapít meg a mentességre vonatkozóan konkrét időpontokat, mindössze...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Kifizetőhely létesítéséhez előírt létszám meghatározása

Kérdés: Figyelembe kell venni a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott diákokat a kifizetőhely létesítését szükségessé tevő 100 fős létszám meghatározása során?
Részlet a válaszából: […] ...említett létszám tartósan – legalább hat egymás követő hónapban – meghaladja a 100 főt.A szakképzési munkaszerződéssel alkalmazott diákok a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján biztosítottak, és az általános szabályok szerint jogosultak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Középiskolás egyéni vállalkozó

Kérdés:

Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli azt a 18. életévét betöltött középiskolás diákot, aki egyéni vállalkozást indít? Lehet kisadózó? Hogyan érinti a vállalkozás indítása a szülő családipótlék-jogosultságát?

Részlet a válaszából: […] ...a kérdésben említett diák egyéni vállalkozást indít, akkor járulék- és szociálishozzájárulásiadó-alapja a kivét vagy – átalányadózás esetén – az átalányban megállapított jövedelmének a személyijövedelemadó-köteles része lesz. Havi minimális adó-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Iraki állampolgárságú kft.-tag

Kérdés: Keletkezik járulékfizetési kötelezettség egy Magyarországon bejegyzett kft. iraki állampolgár tulajdonos-ügyvezetője után, aki az egyik budapesti egyetem nappali tagozatos hallgatója, és a cégből jelenleg nem részesül jövedelemben?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben említett iraki diák ügyvezetői státuszára tekintettel a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. pontja alapján társas vállalkozónak minősül, ami alapján az általános szabályok szerint [Tbj-tv. 6. § (1) bekezdés e) pontja] terjed ki rá a biztosítás.Ugyanakkor,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.
1
2
3
17