Unió tagállamaiban munkát végző munkavállalók bérezése

Kérdés: Mire kell figyelnie a dolgozók külföldi munkavégzésével összefüggő bérezés során annak a cégnek, amely az unió több tagállamába készül kiküldeni munkavállalókat építési-szerelési munkák elvégzésére? Van ezzel kapcsolatban valamilyen különös szabályozás?
Részlet a válaszából: […] ...dolgoznának, tekintve hogy a munkaszerződésben megállapított "magyar" béren felül további díjazást (pl. teljesítménybért, devizaellátmányt, napidíjat stb.) is kapnak. A fentiek miatt különösen fontos megismerni a kiküldöttek bérezésére vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 14.

Választott tisztségviselők külföldi kiküldetése

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a kifizetőnek, illetve a magánszemélynek a választott tisztségviselők részére külföldi kiküldetésre tekintettel kifizetett devizaellátmány után? A tisztségviselők tiszteletdíjat kapnak, amely biztosítási kötelezettség alá esik, és a cég tevékenységével összefüggő feladatok ellátása érdekében utaznak külföldi kiküldetésre.
Részlet a válaszából: […] ...említett választott tisztségviselő devizaellátmányánakteljes összege adóköteles, és a tiszteletdíjjal azonos módon összevontadóalapba tartozó nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül,amely után ugyancsak meg kell fizetni a társadalombiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 19.

Külföldi napidíj figyelembevétele táppénz alapjaként

Kérdés: Táppénzalapot képez-e a külföldi napidíj mint nem rendszeres jövedelem, azaz le kell-e vonni belőle az egészségbiztosítási járulékot?
Részlet a válaszából: […] ...tartózkodásra tekintettel kapott összegetideiglenes kiküldetés esetén tipikusan napidíjnak, a tartós külszolgálat eseténinkább devizaellátmánynak nevezik. A napidíj vagy devizaellátmány aköltségtérítés egy sajátos formája. Ennek kifizetésével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.

Nappali tagozatos hallgató külföldi kiküldetése

Kérdés: Mi a teendő a napidíj elszámolásánál abban az esetben, ha egy kifizető külföldi kiküldetéssel bíz meg egy nappali tagozatos (PhD) ösztöndíjas hallgatót, aki még nem állt munkaviszonyban?
Részlet a válaszából: […] ...napidíj vagy devizaellátmány a költségtérítés egy sajátosformája. Ennek kifizetésével a munkáltató egyrészt a külföldi munkavégzéstöbbletköltségeit ismeri el, ugyanakkor bizonyos mértékig az elvégzett munkaellenértékeként is funkcionál. A rövid idejű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 3.

Munkabér meghatározása külföldi fizetőeszközben

Kérdés: Van-e lehetőség a Magyarországon munkát végző külföldi állampolgárok (pl. ügyvezető) részére a munkabért, megbízási díjat, tagi jövedelmet euróban meghatározni és kifizetni forint helyett?
Részlet a válaszából: […] ...megítélni. A jelenleg is hatályos kollégiumi állásfoglalás a korábbanhatályon kívül helyezett, "a tartósan külföldön foglalkoztatottakdevizaellátmányáról szóló" Korm. rendelet rendelkezésein, illetve e jogszabályhatálybalépését megelőző korábbi hasonló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 8.

Devizaellátmány járulékai

Kérdés: Magyarországon kell-e a devizaellátmány után járulékot fizetni abban az esetben, ha egy belföldi illetőségű cég németországi telephelyén foglalkoztat munkavállalókat, akik minimálbért és külön szerződés alapján devizaellátmányt kapnak?
Részlet a válaszából: […] ...devizaellátmány járulékalapot képező -személyijövedelemadó-előleg számításánál figyelembe veendő – része után mind atársadalombiztosítási, mind pedig az egyéni járulékokat meg kell fizetni.A kérdés eldöntése érdekében tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 5.

-Kft. tulajdonosának külföldi kiküldetése

Kérdés: Külföldi kiküldetése esetén el kell-e, illetve el lehet-e látni napidíjjal egy kft. tulajdonosát? Mi a teendő abban az esetben, ha a tulajdonos egyben ügyvezető is? Van-e a két eset között különbség?
Részlet a válaszából: […] ...a 278/2005. Korm. rendeletrendelkezik. 1996. június 1-jétől hatályon kívül helyezték a tartósankülföldön foglalkoztatottak devizaellátmányáról szóló 29/1992. Korm.rendeletet, valamint az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítőkdevizaellátmányáról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 30.

Nemzetközi tehergépjármű-vezető munkakörben foglalkoztatott munkavállalók ellátmánya

Kérdés: Kiküldetésnek minősül-e egy szállítmányozással foglalkozó cég kamionsofőrjeinek külföldön töltött munkaideje? Kötelező-e részükre napidíjat és devizaellátmányt fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a tartósan, illetve ideiglenesen külföldön foglalkoztatottakatkülföldi tartózkodásuk során milyen meghatározott összegű, ún. devizaellátmány,illetve kiküldetési költségtérítés (napidíj) illeti meg. Ezt követően etárgyban hasonló jogszabály nem született....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 7.

Németországba kiküldött munkavállalók közterhei

Kérdés: Mi a társadalombiztosítási és nyugdíjjárulék alapja, illetve hogyan alakul a felmondás alatt álló dolgozó járulékfizetési kötelezettsége az alábbi esetben? Egy cég az év elején két fő dolgozót küldött ki németországi munkavégzésre. A kiküldetéssel összefüggő uniós E101-es nyomtatványt az egészségbiztosítási pénztár egyévi határidőre adta ki. A két dolgozó idehaza a munkaszerződés szerinti személyi alapbérét kapja (az a minimálbér), és Németországban euróban devizaellátmányban részesül. A magyar-német kettős adóztatást kizáró egyezmény alkalmazásával a két kiküldött dolgozó mind az euróban, mind pedig az itthon forintban kapott összeg után Németországban fizeti meg az adót. Az egyik dolgozó időközben bejelentette felmondását, így május végén megválik a cégtől, visszatér Magyarországra. Ez esetben azonban bizonyossá válik, hogy Németországban nem tartózkodik 183 napot, így jövedelmei Magyarországon lesznek adókötelesek.
Részlet a válaszából: […] Magyar foglalkoztató kiküldött munkavállalóiról van szó, akik(az 1408/71. EGK rendelet értelmében) legalább egy évig a magyartársadalombiztosítás hatálya alá tartoznak, de a Németországgal a kettősadóztatás elkerülése végett kötött nemzetközi szerződés 15. cikke...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 14.

Tehergépjármű-vezetők munkaideje, bérezése

Kérdés: Hogyan kell nyilvántartani a munkaidejüket, és havonta mennyit dolgozhatnak azok a tehergépkocsi-vezetők, akik egy cég saját teherautójával külföldre szállítanak árut? Hosszabb utakra két sofőr megy. Milyen bérezési formát lehet alkalmazni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...a nemzetközi közúti árufuvarozásban gépkocsivezetőként, illetve árukísérőként foglalkoztatott magánszemélyek részére juttatott devizaellátmány, illetve napidíj vonatkozásában.Az Mt. 153. § (1) bekezdése értelmében a munkáltató köteles a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 27.
1
2