Felszolgálási díj

Kérdés: Fizethető adómentesen felszolgálási díj egy éttermet üzemeltető munkáltató által foglalkoztatott konyhai dolgozóknak, vagy csak a felszolgálók jogosultak adómentesen a juttatásra?
Részlet a válaszából: […] ...nem részletezi az "üzletben alkalmazott munkavállaló" fogalmát, ami azt jelenti, hogy nem kizárólag a felszolgálók, hanem például a szakácsok, konyhai kisegítők, illetve az egyéb munkavállalók is adómentesen részesülhetnek a felszolgálási díjból. Felhívjuk a figyelmet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Angol állampolgár CSOK-igénylése

Kérdés: Tajkártyát vagy Európai Egészségbiztosítási Kártyát kell igényelnie annak az angol állampolgárnak, aki 2020. július 13-tól rendelkezik magyar lakcímmel, kiküldöttként A1 igazolása van 2021. január 1-jétől 2022. december 31-ig, és igényelni szeretné a CSOK-ot?
Részlet a válaszából: […] A 16/2016. Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése b) pontjának bc) alpontja alapján a jogosultság egyik feltétele, hogy az érintett legalább 180 napja folyamatosan keresőtevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Anyasági támogatás igénylése anya halála esetén

Kérdés: Igényelheti az anyasági támogatást a gyermeke születése után az édesapa, akinek a felesége elhunyt?
Részlet a válaszából: […] ...valamennyi esetben a "kérelem anyasági támogatás megállapítására" elnevezésű nyomtatványon kell kérelmezni. Főbb kitöltési tanácsok: Lakcímként azt a címet kell feltüntetni, ahol életvitelszerűen él, és a lakcíméről kiállított hatósági bizonyítványán...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.

Megbízási szerződés alapján fizetett díj járulékai

Kérdés: Milyen járulékok fizetésére kötelezett az a tolmács, illetve szakértő, aki az általa elvégzett munkáról megbízási szerződés alapján számlát bocsát ki? Kell-e ehót vagy szociális hozzájárulási adót fizetnie a foglalkoztatónak a kifizetett jövedelem után? Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a foglalkoztatónak a nyugdíjas ülnökök részére kifizetett jövedelem után?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdésben említett tolmácsok, szakértőkmegbízási szerződés alapján végeznek munkát, és a megbízó megegyezik akifizetővel, akkor a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja szerintmunkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyról, mégpedig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 29.

Kilépő munkavállaló járulékai

Kérdés: Helyesen jár-e el a munkáltató, ha a július 10-én azonnali hatállyal kilépő dolgozó részére július 10-én kifizetésre kerülő, július 1-jétől 10-ig terjedő időszakra járó jövedelmet a régi járulékmértékekkel, a megmaradó dolgozók jogviszonyának fennállása mellett elszámolásra kerülő július havi bért pedig a rendes bérfizetési napon, az új járulékmértékekkel számolja el? Amennyiben egy dolgozó munkaviszonya 2009. augusztus 31-én szűnik meg, és a munkavégzés alól felmentik 2009. július 11-én, tehát az utolsó munkában töltött napon, július 10-én kifizetik az összes járandóságát, akkor a régi járulékmértékek szerint kell elszámolni a 2009. augusztus 31-ig terjedő összes járandóságot, de ha a felmentési idő július 12-én kezdődik, így július 11. az utolsó munkában töltött nap, akkor az új járulékmértékeket kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...ami július 10-éig kifizetésre kerül – függetlenül attól,hogy június 30-át követő időszakra vonatkozik -, még a korábbi járulékkulcsokatkell alkalmazni.Mindezt megerősíti az APEH honlapján erre vonatkozóanmegjelent 2009. június 24-én kelt tájékoztató is, amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 28.

Jövedelem késedelmes kifizetése

Kérdés: Hogyan kell eljárnia annak a kft.-nek, amelyik egyik alkalmazottjának munkaviszonyát közös megegyezéssel 2006. március 1-jével megszüntette, de az utolsó munkában töltött nap 2005. december 16. volt? Mivel a fennmaradó időben a munkavégzés alól felmentették, bérét december hónapban számfejtették 2006. március 1-jéig előremenő számfejtéssel, így utolsó bérlapján a 2005. december 1-jétől 2006. március 1-jéig tartó időszak kifizetései szerepelnek, de sajnálatos módon az összeg kifizetésére csak 2006. március hó folyamán került sor? Az adatlapon a bér 2005-ös kifizetésként szerepel, az APEH részére a K30 adatszolgáltatást is így adták le. A munkavállalónk a munkaügyi bíróságon a kifizetés késedelme miatt időközben pert kezdeményezett, valamint kérte adatlapjának módosítását úgy, hogy a 2006. márciusban kifizetett összegeket a 2006-os adóévre állítsák be kifizetésként, és módosítsák számfejtésüket az új 2006-os adókulcsokat figyelembe véve.
Részlet a válaszából: […] ...amagánszemély javára bankszámlán (pénzforgalmi számlán) jóváírták. Ha azonban akifizető a magánszemélyt megillető, az adóelőleggel csökkentett összegetátutalással vagy postai úton küldi el, a bevételt az átutalás, illetve apostára adás napjával kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 13.

Dolgozó részére adott ajándék

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik a biztosítási jogviszonyban nem álló, és biztosítási jogviszonyban álló dolgozók részére a nemzetközi nőnap alkalmából adott virágcsokor értéke alapján?
Részlet a válaszából: […] ...4 százalékos egészségbiztosítási járulékot kell megfizetni.A biztosítási jogviszonyban nem állók számára juttatott adóköteles virágcsokor értéke után 11 százalékos egészségügyi hozzájárulást kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 18.