Egyedülállóság megszűnésének bejelentése

Kérdés: Hogyan jelentheti be a szülő az egyedülállóság megszűnését?
Részlet a válaszából: […] A Cst. 39. §-a értelmében a családtámogatási ellátásra jogosult az igényelbíráló szervnek 15 napon belül köteles bejelenteni minden olyan tényt, adatot, amely az ellátásra jogosultságát vagy annak összegét érinti. Az egyedülállóság megszűnésének ténye...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény anyasági ellátásban részesülő munkavállaló után

Kérdés: Milyen időszakra vehető igénybe a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény az anya, illetve az apa után abban az esetben, ha mindketten ugyanannál a munkáltatónál állnak alkalmazásban, és a 2016. március 3-án született gyermekük után az anya 2016. február 1-jétől 2017. március 3-ig CSED-ben, majd GYED-ben részesült, a GYED folyósítása alatt a 2017. február 1-jétől március 3-ig tartó időszakban visszament dolgozni, 2017. március 4-től pedig az apa részesül GYES-ellátásban, amely mellett szintén munkát végez?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVI. tv. 462/D. §-a pontosan kijelöli a gyermekvállalással összefüggő szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény igénybevételének időbeli kereteit. A kérdésben háromgyermekesnél kisebb családról van szó, így az ellátásban részesült vagy részesülő szülők...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Családi pótlék élettársi kapcsolat esetén

Kérdés: Kaphatja mindkét gyermek után a családi pótlékot az élettársi kapcsolatban élő pár egyik tagja, ha most költöztek össze, és mindkettőjüknek 1-1 gyermeke van?
Részlet a válaszából: […] A családi pótlék napjainkban két ellátástípusból tevődik össze: a nevelési ellátásból és az iskoláztatási támogatásból. Nevelési ellátásra jogosult a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, valamint az a személy, aki a saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

Gyermeknevelési támogatásban részesülő munkavállaló

Kérdés: A munkaviszony létesítésének vagy a gyermeknevelési támogatás folyósításának időpontjától kell figyelembe venni az 5 év kedvezményre jogosító időt annak a munkavállalónak az esetében, aki 2016. szeptember 15-től áll a munkáltató alkalmazásában, és belépésekor leadott egy egyszerűsített határozatot, amely alapján a Magyar Államkincstár 2016. április 7-től állapította meg és folyósítja a támogatást? Be kell szereznie a munkáltatónak valamilyen igazolást a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény érvényesítéséhez? Ha igen, akkor a kiállítás időpontja lehet későbbi, mint a munkaviszony létesítésének időpontja?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVI. tv. 462/D. §-ának (5) bekezdése értelmében a gyermekvállalással összefüggő kedvezményt a munkáltató a feltételek fennállását igazoló, az anyasági ellátást folyósító egészségbiztosítási szerv, társadalombiztosítási kifizetőhely,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 25.

Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény két munkáltató esetén

Kérdés: Igénybe veheti mindkét munkáltató a GYED, GYES, illetve GYET után visszatérő munkavállalók foglalkoztatása esetén járó szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt abban az esetben, ha a munkavállaló az egyik cégnél napi 8 órában, a másiknál pedig napi 2 órában dolgozik?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVI. tv. nem tartalmaz semmilyen korlátozást a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény igénybevételére vonatkozóan, mint ahogy az adó megfizetésére sem. Tehát ha valakinek kettő vagy több jogviszonya van, mindegyik munkáltatónak meg kell fizetnie az adót, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 4.

Szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény GYES-ről visszatérő munkáltató után

Kérdés: Jogosult a munkáltató a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményre az után a munkavállalója után, aki 2013. május 1-jén GYES-ről tér vissza dolgozni?
Részlet a válaszából: […] Igen, jár a kedvezmény a kismama után a "régi" munkaadónak is. A vonatkozó jogszabály szerint a gyermekgondozási segély folyósítása alatt vagy azt követően az adókötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztatott személyt foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 12.

Külföldön élő igénylő családi pótléka

Kérdés: Milyen következményei lehetnek annak, ha egy évek óta külföldön dolgozó és élő szülő most vette észre, hogy a gyermeke után folyamatosan kapja a családi pótlékot a folyószámlájára? Az elmúlt időszakban sem iskolalátogatási, sem egyéb igazolást nem kértek tőle. Felelőssé tehető-e az igénylő a hibáért, vagy nem is történt hiba?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a válasz a lényeggel, amely a kérdéshalmaz végéntalálható. Történt-e hiba a folyósítás, illetve a folyósított ellátás felvételesorán? Az ügy teljes ismerete nélkül, minden kétséget kizáróan ezt nem lehetmegmondani, de nagy a valószínűsége annak, hogy vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.

20. életévét betöltő gyermek családi pótléka

Kérdés: Valóban igaz-e, hogy ősztől már nem jár családi pótlék a 2010 októberében 20. életévét betöltő gyermek után, annak ellenére, hogy még középiskolába jár?
Részlet a válaszából: […] Kizárólag egy dologra tudunk gondolni, ami miatt levélírónkúgy gondolja, hogy elesik ősztől a családi pótlék folyósításától. Ez pedig az ajogszabályváltozás, mely alapján a családipótlék-folyósítás jogvesztő hatályátegészséges személyek esetében 23. életévük...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.

Természetbeni családi pótlék

Kérdés: Valóban lehetséges-e a családi pótlékot természetben nyújtani azok számára, akik nem gondoskodnak megfelelően a gyermekeikről? Milyen feltételek szükségesek ehhez?
Részlet a válaszából: […] Ez az ellátásrendszer olyan átmeneti esetekre ad megoldást,amikor a gyámügyekkel foglalkozók, a családsegítők azt a véleményt alakítjákki, hogy a gyermekek ugyan nem a megfelelő körülmények között nevelkednek, devéleményük alapján a család még megmenthető. Mindannyian...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 9.

Visszamenőlegesen kifizetett családi pótlék adókötelezettsége

Kérdés: Adóköteles-e a szeptember hónapban július-augusztus hónapokra visszamenőlegesen kifizetett családipótlék-különbözet, tekintettel arra, hogy az adókötelezettség a 2009. augusztus 31-ét követően megszerzett ellátásra vonatkozik?
Részlet a válaszából: […] A kérdés magában foglal egy sokak által ismert, mások általazonban nem tudott tényt: a családi pótlékot visszamenőlegesen is meg lehetállapítani, amennyiben a folyósításhoz szükséges feltételek korábban isfennálltak. A Cst. szerint az ellátás az igény benyújtásának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 13.
1
2
3