Aktív korúak ellátásában részesülő családtag foglalkoztatása

Kérdés: Foglalkoztathatja ideiglenesen segítő családtagként a jelenleg aktív korúak jövedelempótló támogatásában részesülő lányát egy egyszemélyes kft. tagja úgy, hogy jövedelmet semmilyen formában nem fizet a számára?
Amennyiben igen, akkor milyen igazolás, illetve bejelentés szükséges a foglalkoztatáshoz, hogy egy esetleges ellenőrzés során ne legyen probléma?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv.-ben 2011. december 31-ig szerepelt biztosítást megalapozó jogviszonyként a segítő családtagi jogviszony. A törvényi definíció értelmében biztosítási kötelezettség alá tartozott az egyéni vállalkozó, az egyéni cég és a jogi személyiséggel nem rendelkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 29.

Munkavégzés TGYÁS és GYED mellett

Kérdés: Besegíthet-e hetente pár órában díjazás nélkül a férje családjának a tulajdonában lévő gyógyszertárban az a gyógyszerész, aki jelenleg TGYÁS-ban részesül, és igénybe szeretné venni a GYED-et is? A kismama akkor dolgozna, amikor a férje már otthon van, és tud vigyázni a gyermekre.
Részlet a válaszából: […] A helyes válasz érdekében elsődlegesen az Eb-tv. idevágóelőírásait kell megvizsgálni. A törvény 41. § (1) bekezdésének b) pontja szószerint a következőképpen rendelkezik: "Nem jár terhességi-gyermekágyi segély abiztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban díjazás –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 15.

Ügyvéd segítő családtagja

Kérdés: Foglalkoztathatja-e segítő családtagként egy egyéni vállalkozó ügyvéd a feleségét, illetve az anyósát? Változik-e a helyzet akkor, ha az ügyvéd egy iroda tagja?
Részlet a válaszából: […] Segítő családtagnak tekinthető az egyéni vállalkozónak,valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság természetesszemély tagjának az a közeli hozzátartozója, aki az egyéni vállalkozóitevékenység gyakorlásában, illetőleg a társaságban személyesen és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 22.

Segítő családtagi és alkalmi munkavállalói foglalkoztatás

Kérdés: A nyári hónapokban tevékenykedhet-e segítő családtagként, díjazás nélkül egy balatoni üzletben a működtető vállalkozás egyik tagjának fia, aki egy másik vállalkozásban tag? Köthet-e a vállalkozás a feladatok ellátására alkalmi munkavállalási szerződést?
Részlet a válaszából: […] A segítő családtagi foglalkoztatás jogszerűen csakmeghatározott vállalkozási formák keretében valósulhat meg. Ezen formák aközkereseti és a betéti társaság, illetőleg az egyéni vállalkozás. Amennyiben akérdésben említett vállalkozás ezek valamelyikének megfelel, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 13.

Egyéni vállalkozás ápolási díj alatt

Kérdés: Folytathat-e keresőtevékenységet kiegészítő tevékenységű vállalkozóként az a személy, aki idős szülő ápolása miatt fizetés nélküli szabadságot kért? A fizetés nélküli szabadság ideje alatt "főállásúként" kaphatja-e az ápolási segélyt?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához ejtsünk néhány szót az ápolási díjról. A szociális ellátásnak e fajtájáról a Szoc-tv. 40-44. §-ai rendelkeznek.Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 6.