Kft.-tag személyes közreműködése

Kérdés: Foglalkoztatható egyszerűsített foglalkoztatás keretében egy kft. tagja abban az esetben, ha egyébként nincs személyes közreműködési kötelezettsége, vagy ebben az esetben ez tagi munkavégzésnek minősül? Az érintett tulajdonos egyébként egy betéti társaságnak is tagja, ahol munkaviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket.
Részlet a válaszából: […] ...érvényben lévő jogszabályok kizárólag az ügyvezető, illetve a cégvezető esetében határozzák meg a közreműködés során alkalmazható jogviszonyokat. Abban az esetben, ha egy kft. tulajdonosa úgy dönt, hogy alkalmanként személyesen is munkát kíván végezni a cégében,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Vezető tisztségviselő jogviszonya

Kérdés: Van-e annak akadálya, hogy egy kft. ügyvezetője, aki nem tulajdonosa a cégnek, illetve a kft. cégvezetője egyaránt ingyenes megbízási jogviszonyban lássa el az ügyvezetést?
Részlet a válaszából: […] ...f) pontja alapján azt jelenti, hogy vele kapcsolatban e jogviszonya alapján nem keletkezik biztosítási és járulékfizetési kötelezettség.A cégvezető esetében azonban a jogszabály nem teszi lehetővé a megbízási jogviszony alkalmazását. A Ptk. 3:113. szakaszának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Rehabilitációs járadékban részesülő ügyvezető

Kérdés: Valóban veszélyezteti a rehabilitációs járadékra való jogosultságot, ha egy kft. ügyvezetésre jogosult tagja ténylegesen is ellátja a cégvezetői teendőket? Amennyiben mégis ő lenne az ügyvezető, milyen jogviszonyban célszerű ezt végeznie?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint (3.112. §) a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.Ezt a választási lehetőséget szűkíti le a Tbj-tv. 4. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.

Izraeli állampolgárságú cégvezető jogállása

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli a kft.-t az után az izraeli állampolgárságú cégvezető után, akinek a havi munkabére 35 000 forint, és a feladatait olyan részmunkaidős munkaszerződéssel látja el, amelyben a munkaidő nincs meghatározva, tehát kötetlen? Helyes-e, hogy a munkaidő nincs meghatározva a munkaszerződésében, illetve mi lenne a szerződés helyes szövege ebben az esetben? Kell taj-számot igényelni a cégvezető részére?
Részlet a válaszából: […] ...izraeli cégvezető állampolgárságára tekintet nélkül, mint munkaviszonyban álló személy, biztosítottnak minősül [Tbj-tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja]. Erre tekintettel a részére kifizetett munkabér járulékalapot képező jövedelemnek minősül, ami után a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 2.

Cégvezető közterhei külföldi munkaviszony esetén

Kérdés: Milyen jogviszonyban és milyen feltételekkel végezheti továbbra is a magyar kft. cégvezetői tevékenységét az a munkavállaló, aki jelenleg heti 40 órás munkaviszonyban dolgozik, de a jövőben a magyar kft. kapcsolt vállalkozásaként működő osztrák vállalkozásnál létesít heti 40 órás munkaviszonyt? Az Ausztriában kiállított A1-es igazolás alapján mentesül a társadalombiztosítási közterhek alól?
Részlet a válaszából: […] ...cégvezető mind a Gt., mind pedig a Ptk. szabályai szerint kizárólag munkaviszony keretében láthatja el a tevékenységét.Ez azt jelenti, hogy az említett személy a jövőben mind Magyarországon, mind pedig Ausztriában munkaviszonyban áll. Bár a kérdésben utalást találunk arra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 24.

Ápolási díjban részesülő cégvezető munkaviszonya

Kérdés: Létesíthet négyórás munkaviszonyt a betéti társaságával az a kültag, aki a cégvezetői tevékenység ellátása miatt jelenleg társas vállalkozónak minősül és ápolási díjban részesül? Milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik ebben az esetben? A kültag személyesen nem működik közre a társaság tevékenységében, a társaság beltagja pedig nyugdíjas.
Részlet a válaszából: […] Nincs akadálya annak, hogy a kültag az ápolási díj folyósítása mellett négyórás munkaviszonyt létesítsen a betéti társaságban. Amennyiben a munkaviszonyt az ügyvezetésre létesítenék a kültaggal, tekintettel kell lenni a Gt. 22. §-ának (3) bekezdésében foglalt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 25.

Ápolási díjban részesülő cégvezető járulékai

Kérdés: Helyesen jár-e el egy betéti társaság, amely nem fizeti meg a minimumjárulékokat az ápolási díjban részesülő beltagja után, aki a cég vezető tisztségviselője, de a társaság tevékenységében személyesen nem működik közre? A társaság tevékenységét a kültag végzi négyórás munkaviszony keretében.
Részlet a válaszából: […] Igen, helyesen járnak el.A kérdésben bt.-beltagról van szó, aki ügyvezetésére tekintettel társas vállalkozónak minősül. Jövedelemben ugyan nem részesül, de mint többes jogviszonyban nem álló biztosított társas vállalkozó után havonta legalább a minimálbér 112,5...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 25.

Cégvezető részmunkaidős munkaviszonya

Kérdés: Köthet-e heti 20 órás részmunkaidős munkaszerződést a cégvezetésre egy kft. tulajdonosa? Ha nem, melyik jogszabály tiltja ezt az eljárást? Csak az ügyvezetést nem végezheti részmunkaidőben, vagy tulajdonosi mivolta miatt semmilyen munkaviszonyon alapuló tevékenysége nem lehet részmunkaidős? Mi a helyzet akkor, ha két kft.-ben tag, mindkettőben cégvezető munkaszerződéssel? Dolgozhat-e mind a két helyen részmunkaidőben úgy, hogy az összeszámítás szabályai alapján meglesz a heti 36 órája? Hogyan kell őt helyesen bejelenteni a T1041 nyomtatványon, ha nemcsak ügyvezetői, hanem például mérnöki tevékenységet folytat? Mi lesz a járulékfizetés alapja?
Részlet a válaszából: […]  Az első kérdéssel kapcsolatosan azt kell válaszolnunk, hogyegyetlen jogszabály sem tiltja a tulajdonos tag ügyvezetésre létesítettmunkaviszonya esetén a részmunkaidő kikötését. A második kérdésre a válasz az,hogy nincs semmilyen jogi akadálya annak sem, hogy a társaság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 27.

Betéti társaság beltagjának korengedményes nyugdíja

Kérdés: Elmehet-e korengedményes nyugdíjba egy betéti társaság beltagja, illetve aláírhatja-e a megállapodást egy személyben mint cégvezető, és mint nyugdíjba vonuló munkavállaló? Maradhat-e továbbra is a társaság beltagja, ha közben korengedményes nyugdíjban részesül?
Részlet a válaszából: […]  Korengedményes nyugdíjazás szempontjából munkavállalónakkell tekinteni azt, aki munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban,közszolgálati jogviszonyban, bírósági és ügyészségi szolgálati jogviszonyban,bedolgozói jogviszonyban, szövetkezeti tag munkaviszony jellegű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 8.

Szolgálati lakás

Kérdés: A társaság vagy a magánszemély köteles-e megfizetni a közterheket az ügyvezető részére biztosított szolgálati lakás bérleti díja után abban az esetben, ha a bérleti szerződés a cég nevére szól?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 2. §(6) bekezdése alapján az határozza meg, hogy a felek között milyen jogviszonyáll fenn. Feltételezve, hogy adott esetben a cégvezető munkaviszonyban áll,munkaviszonyból származó jövedelem keletkezik. Az adóköteles lakásbérleti díjután a céget az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.
1
2