tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott cégvezető tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Cégvezető közterhei külföldi munkaviszony esetén

Kérdés: Milyen jogviszonyban és milyen feltételekkel végezheti továbbra is a magyar kft. cégvezetői tevékenységét az a munkavállaló, aki jelenleg heti 40 órás munkaviszonyban dolgozik, de a jövőben a magyar kft. kapcsolt vállalkozásaként működő osztrák vállalkozásnál létesít heti 40 órás munkaviszonyt? Az Ausztriában kiállított A1-es igazolás alapján mentesül a társadalombiztosítási közterhek alól?
Részlet a válaszból: […]tagállamban áll munkaviszonyban, akkor a lakóhelye szerinti államban terjed ki rá a biztosítás, kivéve ha a tevékenységének nem jelentős részét végzi abban a tagállamban.Az említett rendelet végrehajtását segítő 987/2009/EK rendelet 14. cikkének (8) bekezdése értelmében annak meghatározásakor, hogy a tevékenységek jelentős része egy adott tagállamban zajlik-e, az alábbi iránymutató jellegű ismérveket kell figyelembe venni:a) munkavállalói tevékenység esetén a munkaidőt és/vagy a díjazást; valamintb) önálló vállalkozói tevékenység esetén a forgalmat, a munkaidőt, a nyújtott szolgáltatások számát és/vagy a jövedelmet.A fent említett ismérvek tekintetében a 25 százaléknál kisebb arányú megfelelés - amit átfogó értékelés keretében kell megállapítani - azt jelzi, hogy a tevékenységek jelentős része nem az adott tagállamban folyik.Mindebből az következik, hogy ha az említett munkavállaló továbbra is Magyarországon rendelkezik lakó­hellyel, és a fenti szempontok szerint a tevékenysége jelentős része Magyarországon folyik, akkor Magyarországon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4428

2. találat: Cégvezető részmunkaidős munkaviszonya

Kérdés: Köthet-e heti 20 órás részmunkaidős munkaszerződést a cégvezetésre egy kft. tulajdonosa? Ha nem, melyik jogszabály tiltja ezt az eljárást? Csak az ügyvezetést nem végezheti részmunkaidőben, vagy tulajdonosi mivolta miatt semmilyen munkaviszonyon alapuló tevékenysége nem lehet részmunkaidős? Mi a helyzet akkor, ha két kft.-ben tag, mindkettőben cégvezető munkaszerződéssel? Dolgozhat-e mind a két helyen részmunkaidőben úgy, hogy az összeszámítás szabályai alapján meglesz a heti 36 órája? Hogyan kell őt helyesen bejelenteni a T1041 nyomtatványon, ha nemcsak ügyvezetői, hanem például mérnöki tevékenységet folytat? Mi lesz a járulékfizetés alapja?
Részlet a válaszból: […]magánszemély tulajdonos mindkét társaságban az ügyvezetést látja el részmunkaidőben úgy, hogy azok együttes időtartama eléri a heti 36 órát, az ezeken túl végzett bármely tevékenységet (pl. a mérnöki tevékenységet) célszerű társas vállalkozóként végeznie. Ha azonban a tag az egyik társaságban a részmunkaidőn belül két tevékenységet (munkakört) - az ügyvezetést és mérnöki feladatokat - is ellát, akkor azt lényegében ugyanazon társaságnál egyidejűleg fennálló két munkaviszonynak kell tekinteni, amelynek feltételeit a munkaszerződésben pontosan körül kell írni. Bejelenteni a következőképpen kell: az egyik társaságban - ahol az érintett tag csak ügyvezető részmunkaidőben - a 12T1041 típusú Bejelentő- és változásbejelentő lapon a 13. pótlap 5. sorában a 1101 jogviszonykódot (munkaviszony), a 7. sorában pedig a heti (rész)munkaidőt (pl. 18 óra) kell feltüntetni. Ugyanezen a módon kell a tagnak a másik társaságban az ügyvezetésre fennálló részmunkaidős munkaviszonyát is bejelenteni, de ezen túlmenően itt még egy további 12T1041-es bejelentőlapot is ki kell tölteni azzal az eltéréssel, hogy a 6. sorban a mérnöki tevékenység FEOR-számát kell feltüntetni, továbbá a két bejelentőlapon feltüntetett munkaórák számának - ennél a társaságnál - együttesen kell kitennie a 18 órát. Amennyiben mindkét társaságban csak az ügyvezetés történik heti 18-18 órás munkaviszonyban, az ezenkívül elvégzett mérnöki tevékenységet úgy lehet egy második 12T1041-es bejelentőlapon beadni, hogy a 13. pótlap 5. sorában a 1452 jogviszonykódot (társas vállalkozó munkaviszony mellett) kell feltüntetni. A kérdésbeli tulajdonos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3665
Kapcsolódó tárgyszavak: ,