Munkáltató személyében bekövetkező változás

Kérdés: Hogyan kell eljárnia az átadó, illetve az átvevő munkáltatónak munkáltatói jogutódlás esetén? Ki kell léptetnie, illetve ki kell jelentenie a 'T1041 nyomtatványon a dolgozókat az átadónak ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...tovább kívánja foglalkoztatni a jogelőd szervezet munkavállalóját (munkavállalóit) – függetlenül attól, hogy a jogutódlás beolvadással vagy átalakulással történt –, a jogelődnek a jogszabályban foglaltak alapján (Art. 1. számú mellékletének 3.3. pontja)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Bejelentés beolvadás esetén

Kérdés: A 35 alkalmazottat foglalkoztató "A" kft. beolvadt a "B" kft.-be. Az új Gt.-módosítás értelmében lehetőség lett volna meghatározott időpontot kérni a cégbíróságtól a beolvadás időpontjára, de ezt elmulasztotta a cégek jogi képviselője megtenni. Hogyan tudnak a cégek APEH felé fennálló bejelentési kötelezettségeiknek határidőben eleget tenni, ha a beolvadás időpontjáról csak az után kapnak információt a cégbíróságtól, miután a bejegyzés megtörtént? Az "A" kft. alkalmazottainak kijelentésére 8 nap áll rendelkezésre, de elvileg az alkalmazottakat az átvevő "B" kft.-nek az átvételt megelőző napon be kellene jelenteni. Ebben az esetben mi a teendő, van-e valami speciális jogcímkód, amire hivatkozva késedelmesen bejelenthetők a dolgozók a jogutód cégbe?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben vázolt esetre a biztosítottak bejelentéséreszolgáló nyomtatvány (07T1041) speciális jogcímkódot nem tartalmaz. Egyéb megoldástnem tudunk javasolni, mint a cégbírósági bejegyzésnek megfelelően utólag elegettenni a bejelentési kötelezettségnek. Az esetleges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.

Eljárás beolvadó cég esetében

Kérdés: Milyen dokumentumokat kell a munkavállalóknak kiadni abban az esetben, ha egy cég beolvad egy másik cégbe, és egyidejűleg az átvevő cég neve is megváltozik? Milyen adatszolgáltatásokat kell megküldeni a hatóságok felé?
Részlet a válaszából: […] ...azt kell tisztáznunk, hogy beolvadás esetén amunkavállalók munkaviszonya, illetve biztosítási jogviszonya megszakításnélkül, folyamatosan fennáll. Ebből adódóan – a 2002/7. adózási kérdés révénközzétett adóhatósági szakmai iránymutatásnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 5.

Járulékfizetés "beolvadó" társaság esetében

Kérdés: "A" kft. beolvad "B" kft.-be úgy, hogy az "A" kft.-ből az egyik tulajdonost alkalmazottként átvették, a másik tulajdonos kilépett. Az üzletrész átruházásának ellenértékét "B" kft. a cégbírósági végzés előtt kifizette. Van-e járulék és egyéb adófizetési kötelezettség az "A" kft.-ben a cégbejegyzésig, és ha igen, mikortól meddig, ki után és kinek kell megfizetnie?
Részlet a válaszából: […] ...iratain és a megkötött jogügyleteksorán az átalakulás folyamatban létét kifejezetten jelezni kell [Gt. 60. § (4)bekezdése]. Beolvadás esetében a beolvadó gazdasági társaság megszűnik és annakvagyona az átvevő gazdasági társaságra mint jogutódra száll át...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 11.