Betéti társaság beltagjának betegsége

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a betéti társaságnak, amelynek egyetlen beltagja kimerítette a táppénzre való jogosultságát, de még mindig beteg, és a téli időszakban egyébként sincs munkája, ezért a járulékokat sem tudná kigazdálkodni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem derül ki, de nyilvánvalóan személyesenközreműködő tagról, azaz társas vállalkozóról van szó, aki az elmúlt időszakban– táppénzfolyósítására tekintettel a Tbj-tv. 28. § (1) a) pontja alapján – nemvolt kötelezett minimumjárulék-fizetésre.Igen ám...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 21.

Beltag kötelezettségei táppénz ideje alatt

Kérdés: Egy betéti társaság üzletvezetésre jogosult beltagja terhessége miatt táppénzes állományba kerül. A táppénz időszakában megszűnik a minimumjárulék-fizetési kötelezettség, és a tételes ehót sem kell megfizetni. Mennyiben módosítja ezen szabályokat az a tény, hogy a bt. társasági szerződése szerint személyes közreműködésre csak a beltag kötelezett, és a társaság teljes képviseletét is ő látja el?
Részlet a válaszából: […] Semennyire sem. A Tbj-tv. 28. § (1) bekezdés a) pontja egyértelműenrendelkezik arról, hogy nem köteles a társas vállalkozó a minimálbéralapulvételével járulékot fizetni arra az időszakra, amelyben táppénzbenrészesül. Az Eho-tv. 7. § (1) bekezdés b) pontja még ennél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 8.
Kapcsolódó címke: