Járuléktartozást felhalmozó bt. beltagjának nyugdíjazása

Kérdés: Jogosult lesz a nők 40 év jogosultsági idő alapján járó kedvezményes nyugdíjára egy 1961. október 13-án született munkavállaló, aki már rendelkezik a szükséges jogosultsági idővel, de az utolsó 10 évben egy olyan betéti társaság beltagjaként áll munkaviszonyban, amely jelentős járuléktartozást halmozott fel?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben vázolt helyzetben a társaság járuléktartozása nem befolyásolja a nyugdíjjogosultságot.Bár a Tny-tv. az egyéni és társas vállalkozók vonatkozásában úgy rendelkezik, hogy a szolgálati idő elismerésének feltétele a járulék megfizetése, illetve a törvény 38....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Egyszerűsített végelszámolás alatt álló betéti társaság

Kérdés: Hogyan alakul a jogviszonya egy egyszerűsített végelszámolás alatt álló betéti társaság ügyvezetőjének, aki a végelszámolás közben nyugdíjba megy, és erre tekintettel megszünteti a munkaviszonyát a cégnél? Hol található meg az egyszerűsített végelszámoláshoz szükséges vagyonfelosztási javaslat, illetve határozat adattartalma, amit a Ctv. előírásai szerint kötelezően alkalmazni kell?
Részlet a válaszából: […] A Ctv. 114. §-ának (2) bekezdése értelmében egyszerűsített végelszámolás esetén végelszámoló választására nem kerül sor, a végelszámolót terhelő feladatokat a cég vezető tisztségviselői látják el, tehát jelen esetben a betéti társaság ügyvezetőjének a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Betéti társaság beltagjának nyugdíjazása

Kérdés: Azt az információt kaptuk, hogy meg kell szüntetnie egy napra a tagsági viszonyát egy betéti társaság beltagjának abban az esetben, ha nyugdíjba szeretne vonulni. Valóban így van? A beltag jelenleg munkaviszony keretében dolgozik a társaságban, de 2015. november 30-án meglesz a 40 év jogosultsági ideje, és igénybe szeretné venni a nyugellátást. Ebben az esetben a társasági szerződést is módosítani kell a nyugdíjazás napján, tehát arra az egy napra, amikor nem állhat biztosítási jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] Sajnos ezzel a kérdéssel kapcsolatban még mindig sok téves információ hangzik el annak ellenére, hogy az idevágó jogszabály és annak gyakorlati alkalmazása évek óta nem változott. A további félreértések elkerülése érdekében tájékoztatjuk, hogy jelenleg nem fordulhat elő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 2.

Betéti társaság egyedüli beltagjának nyugdíjazása

Kérdés: Valóban módosítania kell több évre visszamenőleg a társasági szerződést annak a betéti társaságnak, amelynek munkaviszonyban álló beltagja 40 éves jogosultsági idő elérése után április 8-ától igénybe kívánja venni a kedvezményes nyugdíj lehetőségét, ezért április 7-én közös megegyezéssel megszüntetik a munkaviszonyát, a nyugdíjbiztosítás viszont mindezzel összefüggésben a társasági szerződés módosítását kéri arra hivatkozással, hogy az egyedüli beltag nem láthatta volna el munkaviszonyban az üzletvezetői teendőket?
Részlet a válaszából: […] A betéti társaság üzletvezetője tisztségét az általános szabályok szerint munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban láthatja el azzal a [Gt. 23. § (2) bekezdésében foglalt] megszorítással, hogy a vezető tisztséget – ha a társasági szerződés eltérően nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.

Betéti társaság beltagjának nyugdíjba vonulása

Kérdés: Valóban módosítani kell a társasági szerződést, és le kell mondania a tagságáról egy betéti társaság munkaviszonyban álló üzletvezető beltagjának, aki 2014. április 15-ével nyugdíjba kíván vonulni? A társaságnak van egy másik, ugyancsak munkaviszonyban álló üzletvezető beltagja.
Részlet a válaszából: […] Tény, hogy a Tny-tv. 18. §-ának (2), illetve (2a) bekezdésében meghatározott nyugdíjjogosultságnak elengedhetetlen feltétele, hogy azon a napon, amelytől kezdődően az igénylő számára az öregségi nyugdíjat megállapítják, a Tbj-tv. szerinti biztosítási kötelezettséggel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.

Betéti társaság beltagjának nyugdíjba vonulása

Kérdés: Igénybe veheti a nők kedvezményes nyugdíját egy betéti társaság beltagja 2013. július hótól a 40 éves munkaviszonya alapján, vagy meg kell szüntetnie a személyes közreműködését, esetleg munkaviszonyba kell állnia? Nyugdíjasként utána bejelentkezhet a kata hatálya alá?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett, társas vállalkozónak minősülő tag minden különösebb – jogviszonya módosítására történő – lépés nélkül benyújthatja öregségi nyugdíjra vonatkozó igényét.A Tny-tv. 18. §-ának (2a) bekezdése alapján ugyan a nők kedvezményes (40 év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

Nyugdíjas beltag járuléka

Kérdés: Milyen járulékot kell fizetni egy betéti társaság 78 éves nyugdíjas beltagja után abban az esetben, ha a korára és az egészségi állapotára tekintettel egy határozattal felmentették a cég képviselete alól? A tag semmilyen tevékenységet nem végez a társaságban, amelynek jelenleg semmilyen bevétele nincs.
Részlet a válaszából: […]  A Tbj-tv. 4. §-ának d/5. pontja értelmében társasvállalkozónak kell tekinteni a betéti társaság olyan természetes személytagját, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, kivéveha a társaságban történő személyes közreműködésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.

Rokkantnyugdíjas beltag

Kérdés: Lehet-e beltag egy betéti társaságban egy rokkantnyugdíjas személy 2012-ben?
Részlet a válaszából: […]  Az idei évtől átalakult az egészségkárosodást szenvedettszemélyek pénzbeli ellátásainak rendszere, így a korábban rokkantságinyugdíjban részesülő személyeket 2012-től az ún. rehabilitációs ellátás,illetve rokkantsági ellátás illeti meg. Ezek az ellátások a 2011....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 13.

Betéti társaság nyugdíjas beltagjának kötelezettségei

Kérdés: Milyen kötelezettségeket kellett volna teljesítenie annak az évekkel ezelőtt létesített betéti társaságnak, amelynek beltagja egy jelenleg 74 éves nyugdíjas, aki semmilyen jövedelmet nem vesz fel a társaságtól? A társaság néhány éve már az eva hatálya alá tartozik, de jelentős bevétele nincs, csak az evajogosultság fenntartása miatt nyújt kis összegű számlás szolgáltatást.
Részlet a válaszából: […] A kérdésből sajnos nem derül ki, hogy a betéti társaságáltal nyújtott "kis összegű számlás szolgáltatás" kinek a munkavégzése, vagymelyik tagjának a személyes közreműködése révén valósul meg. Tekintettel arra,hogy a járulékfizetési kötelezettség az érintett személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.

Nyugdíjas beltag minősítése

Kérdés: Kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül-e az a bt.-beltag nyugdíjas, akinek a kereseti korlát miatt megszüntetik a nyugellátását?
Részlet a válaszából: […] Öregségi nyugdíjas esetében a válaszunk: igen. A Tbj-tv. 4.§ f) 3. alpontja értelmében az egyéni vagy társas vállalkozó kiegészítőtevékenységét nem érinti, ha nyugellátása folyósítása szünetel. Más azonban a helyzete a rokkantsági (baleseti rokkantsági)nyugdíjban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 21.
1
2
3